Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

20. Щодо оподаткування операцій при передачі в статутний фонд права користування нематеріальними активами

Лист ДПАУ від 15.06.2000 р. №8367/7/15-1117


СУТТЄВО

Передача до статутного фонду підприємства права користування програмним продуктом є прямою інвестицією і тому не включається до складу валового доходу підприємства, що отримує інвестицію та, відповідно, не обкладається податком на прибуток.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо оподаткування операцій при передачі в статутний фонд права користування нематеріальними активами і повідомляє.

Згідно із пунктом 1.2 статті 1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", нематеріальний актив - об'єкти інтелектуальної, в тому числі промислової власності, а також інші аналогічні права, визнані у порядку, встановленому відповідним законодавством, об'єктом права власності платника податку.

Право користування програмним продуктом, яке передається до статутного фонду особи, іншої, ніж власник такого програмного продукту, розглядається як нематеріальний актив.*

Відповідно до підпункту 1.28.2 пункту 1.28 статті 1 Закону, під фінансовою інвестицією слід розуміти господарську операцію, яка передбачає придбання корпоративних прав, цінних паперів, деривативів та інших фінансових інструментів. Фінансові інвестиції поділяються на прямі та портфельні.

Пряма інвестиція - господарська операція, яка передбачає внесення коштів або майна до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, емітовані такою юридичною особою.

Таким чином, передача до статутного фонду підприємства права користування програмним продуктом є прямою інвестицією і згідно із підпунктом 4.2.5 пункту 4.2 статті 4 Закону не включається до складу валового доходу підприємства, що отримує вказану інвестицію.

Від здійснення вказаної операції інвестор отримує компенсацію у вигляді корпоративних прав, емітованих підприємством-отримувачем.

Згідно із пунктом 1.6 статті 1 Закону, товари - матеріальні та нематеріальні активи, а також цінні папери та деривативи, що використовуються у будь-яких операціях, крім операцій з їх випуску (емісії) та погашення. Оскільки підприємство - отримувач прямої інвестиції є емітентом корпоративних прав, то корпоративні права, які отримує інвестор від здійснення такої інвестиції, не виступають товаром і не збільшують валовий дохід інвестора.

Щодо оподаткування податком на прибуток внеску у статутний фонд при виході власника корпоративних прав зі складу акціонерів за своєю ініціативою, а не при повній і кінцевій ліквідації юридичної особи, то відповідно до підпункту 4.2.12 пункту 4.2 статті 4 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" такий інвестор збільшує валовий дохід на всю суму внеску.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Консультацію "Бухгалтерський та податковий облік придбання нематеріального активу" див. у "ДК" №27/2000. Школу бухгалтера "Придбання (отримання) нематеріальних активів" див. у "ДК" №26/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua