Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

22. Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Закон України від 13.07.2000 р. №1882-III

Опублікований в"УК" 22.08.2000 р.

Чинний з 22.08.2000 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Ліквідовано малу приватизацію за приватизаційні папери. Дозволено наполовину зменшувати мінімальну ціну реалізації цілісних майнових комплексів, що продаються на приватизаційних конкурсах.


Верховна Рада України постановляє:

I. Внести до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ("Відомості Верховної Ради України", 1992 р., №24, с. 350; 1996 р., №34, с. 160) такі зміни:

1. В абзаці четвертому частини другої статті 5 слова "(крім випадків використання ними приватизаційних паперів)" виключити.

2. У статті 6:

в абзаці першому частини першої слова "а також приватизаційних паперів" виключити;

у частині другій слова "за рахунок приватизаційних паперів та" виключити;

частину третю виключити.

3. В абзаці другому частини першої статті 7 слова "у тому числі з виключним застосуванням приватизаційних паперів і грошових коштів" виключити.

4. В абзаці сьомому статті 15 слова "у тому числі платіжні засоби, за допомогою яких здійснюватимуться розрахунки за придбані об'єкти" виключити.

5. У частині шостій статті 18 цифри та слова "70 відсотків" замінити цифрами та словами "50 відсотків".

6. Статтю 19 виключити.

II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

Коментар ДК:

Тепер ціна приватизації майна невеликих підприємств за конкурсом може зменшуватися наполовину, а не на 30 відсотків

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua