Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

22. Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)"

Закон України від 13.07.2000 р. №1882-III

Коментар ДК:

Тепер ціна приватизації майна невеликих підприємств за конкурсом може зменшуватися наполовину, а не на 30 відсотків

Законом України від 13.07.2000 р. №1882-III "Про внесення змін до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (далі - Закон) ліквідовано малу приватизацію за приватизаційні папери і дозволено наполовину зменшувати мінімальну ціну реалізації цілісних майнових комплексів, що продаються на приватизаційних конкурсах.

Законом внесено низку змін до Закону України від 06.03.92 р. №2171-XII "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)". Тепер, як це і передбачено Державною програмою приватизації на 2000-2002 роки, об'єкти малої приватизації не можуть бути придбані покупцями за рахунок приватизаційних паперів. Виключено положення, згідно з яким працівники органів приватизації та інші особи, яким відповідно до чинного законодавства заборонено займатися підприємницькою діяльністю, могли бути покупцями у разі використання ними приватизаційних паперів.

Але головним є те, що Законом знижено мінімальну ціну об'єкта продажу на конкурсі з 70 до 50 відсотків його початкової ціни. Таким чином ціна може зменшуватися наполовину. Однак не слід плутати приватизаційні аукціони із приватизаційними конкурсами. Продаж об'єктів малої приватизації на аукціоні полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував під час торгів найвищу ціну.

А продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом полягає у передачі права власності покупцю, який запропонував найкращі умови подальшої експлуатації об'єкта або за рівних умов - найвищу ціну. Тож, на жаль, Закон дозволив знижувати мінімальну ціну продажу лише при продажу на конкурсах, а на більш перспективних аукціонах початкова ціна, як і раніше, може бути знижена ліцитатором при проведенні аукціону максимум лише на 10 відсотків.

Нагадаємо, що відбір покупців за конкурсом здійснює конкурсна комісія, яка створюється органом приватизації. Комісія створюється зі спеціалістів, експертів, представника відповідної місцевої ради та представника трудового колективу об'єкта, що приватизується. Кількість членів комісії може становити від 5 до 9 чоловік. Конкурсна комісія визначає умови та термін проведення конкурсу.

До умов конкурсу належать зобов'язання покупця щодо:

здійснення програм технічного переозброєння виробництва, впровадження прогресивних технологій;

виконання вимог антимонопольного законодавства;

збереження та створення протягом визначеного терміну нових робочих місць;

початкової ціни продажу об'єкта та дотримання строків оплати;

збереження досягнутих на час укладання договору профілю діяльності, номенклатури або обсягу виробництва, зазначених у договорі, видів продукції (послуг);

виконання встановлених для підприємства мобілізаційних завдань;

створення безпечних або нешкідливих умов праці;

умов утримання об'єктів соціально-культурного призначення;

здійснення заходів щодо захисту навколишнього природного середовища, дотримання екологічних норм чи досягнення найкращих екологічних наслідків експлуатації об'єкта.

Загалом Закон повинен пожвавити завершення приватизації цілісних майнових комплексів невеликих державних підприємств у переробній і місцевій промисловості, промисловості будівельних матеріалів, легкій і харчовій промисловості, будівництві, транспорті, торгівлі і громадському харчуванні, побутовому обслуговуванні населення, житлово-експлуатаційному й ремонтному господарстві.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua