Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

23. Щодо порядку відображення в податковому обліку безнадійної заборгованості

Лист ДПАУ від 07.06.2000 р. №7827/7/15-1117


СУТТЄВО

Подача заяви до арбітражного суду про стягнення заборгованості з покупця та визнання його банкрутом повинна бути здійснена з 31-го по 60-й день після прийняття судом рішення про виплату заборгованості на користь продавця. Подача заяви в зазначений термін є підставою для невключення суми заборгованості, визнаної судом, до складу валових доходів продавця на весь термін розгляду справи.


Державна податкова адміністрація України розглянула лист щодо порядку відображення в податковому обліку безнадійної заборгованості і повідомляє.

Пунктом 12.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (далі - Закон) встановлено, що платник податку - продавець товарів (робіт, послуг) має право зменшити суму валового доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), у разі коли покупець таких товарів (робіт, послуг) затримує без погодження з платником податку оплату їх вартості.

Зазначене зменшення здійснюється у разі, якщо платник податку звернувся із заявою до суду (арбітражного суду) про стягнення заборгованості з такого покупця або про визнання покупця банкрутом.

Водночас у цьому ж пункті Закону зазначено, що у разі коли суд (арбітражний суд) приймає рішення на користь продавця, валові доходи такого продавця збільшуються на суму заборгованості, фактично відшкодованої покупцем.*

У випадку коли протягом тридцяти календарних днів після прийняття зазначеного рішення покупець не повертає суму заборгованості, визнаної судом (арбітражним судом), продавець звертається протягом наступних тридцяти календарних днів до арбітражного суду із заявою про визнання такого покупця банкрутом.

При цьому валові доходи продавця не збільшуються на суму визнаної заборгованості покупця протягом строку судового розгляду справи. У разі коли продавець у зазначений термін не подає заяву до арбітражного суду, він зобов'язаний збільшити валові доходи на суму заборгованості, визнаної судом (арбітражним судом).

Таким чином, подання заяви до арбітражного суду про стягнення заборгованості з покупця повинне бути здійснене протягом другого місяця після прийняття судом рішення про виплату заборгованості на користь продавця. Подання заяви в зазначений термін є підставою для невключення суми заборгованості, визнаної судом, до складу валових доходів продавця.

У разі коли продавець у зазначений термін (протягом другого місяця після рішення суду) не подає заяву до арбітражного суду, він зобов'язаний збільшити валові доходи на суму заборгованості, визнаної судом (арбітражним судом).

Відповідно до п. 3 ст. 6 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банкрутство" від 30.06.99 р. №784-XIV, справа про банкрутство порушується арбітражним судом, якщо безспірні вимоги кредитора (продавця) до боржника (покупця) не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку. В даному випадку слід розрізняти поняття "подача заяви до арбітражного суду" та "порушення справи про банкрутство".

Тобто подання заяви до арбітражного суду про стягнення заборгованості з покупця, здійснене протягом другого місяця після прийняття судом рішення про виплату заборгованості на користь продавця, є підставою для порушення справи про банкрутство такого покупця, але сама справа про банкрутство покупця буде порушена не раніше трьох місяців після встановленого для погашення боргу строку.

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Лист ДПАУ від 03.02.2000 р. №529/6/15-1116 "Щодо порядку віднесення та відшкодування безнадійної заборгованості" див. у "ДК" №14/2000. Лист ДПАУ від 28.09.99 р. №8146/5/15-1116 "Безнадійна дебіторська заборгованість та валові витрати" див. у "ГК" №47/99.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua