Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

24. Про внесення доповнень до Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування

Наказ Мінекономіки України від 16.05.2000 р. №80

Зареєстрований у Мін'юсті України 10.08.2000 р. за №495/4716
Чинний з 21.08.2000 р.

Коментар ДК:


СУТТЄВО

Запроваджено завіряння печатками (штампами) цінників для підприємств споживчої кооперації у містах та звільнення від завіряння цінників для підприємств, які користуються визначенням цін товарів через штрихкоди.


Відповідно до Закону України "Про захист прав споживачів", Постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №108 "Про Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення",* з метою надання населенню більш повної інформації про роздрібні ціни на товари народного споживання та враховуючи особливості роботи підприємств роздрібної торгівлі, що застосовують електронні системи контролю та управління товарно-грошовим обігом, наказую:

1. Пункт 9 Інструкції про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, затвердженої наказом МЗЕЗторгу від 04.01.97 р. №2 і зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 20.01.97 р. за №4/1808 (із змінами та доповненнями), викласти в такій редакції:

"9. У підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, у тому числі в стаціонарній дрібнороздрібній торговельній мережі (крім зазначених в абзаці другому цього пункту), ярлики цін (цінники), прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов'язково підписуються працівником, відповідальним за формування, установлення або застосування цін, і завіряються печаткою або штампом суб'єкта господарювання із зазначенням дати підписання. Для підприємств споживчої кооперації, крім розташованих у містах, печатка або штамп не є обов'язковими.

У підприємствах роздрібної торгівлі, що при розрахунках з покупцями застосовують сучасну технологію автоматизованої ідентифікації товарів за їх штриховими кодами, а значення цін товарів зберігається в пам'яті ЕККА або комп'ютера, завірення ярликів цін (цінників) підписом з датою та печаткою або штампом не обов'язкове.

У відділах та секціях торговельних залів таких підприємств у доступному для покупців місці повинен бути прейскурант цін, завірений підписом працівника, відповідального за формування, установлення або застосування цін, та печаткою із зазначенням дати підписання.

У підприємствах громадського харчування меню та прейскуранти на алкогольні напої і тютюнові вироби підписуються керівником підприємства та бухгалтером (калькулятором) і завіряються печаткою суб'єкта господарювання".

Попередня редакція пункту 9 Інструкції

9. У підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування, в тому числі в стаціонарній дрібнороздрібній торговельній мережі, ярлики цін (цінники), прейскуранти цін на куповані товари, покажчики цін обов'язково підписуються працівником, відповідальним за формування, встановлення або застосування цін, і завіряються печаткою або штампом суб'єкта господарювання із зазначенням дати. Для підприємств споживчої кооперації печатка або штамп не є обов'язковими.

У підприємствах громадського харчування меню та прейскуранти алкогольних напоїв підписуються керівником підприємства та бухгалтером (калькулятором) і завіряються печаткою суб'єкта господарювання.

2. Управлінню з питань торговельної діяльності (Жовтуха В. О.) зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України та забезпечити опублікування цього наказу в газеті "Урядовий кур'єр".

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника міністра економіки Гончарука А. І.

Міністр С. ТІГІПКО

Примітки:

* Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення див. у спецдодатку для передплатників "Торгуємо за правилами" до "ДК" №21/2000.


Коментар ДК:

При застосуванні штрихкодів завіряти цінники печатками (штампами) підприємства не обов'язково, але в торговому залі потрібно розміщувати прейскурант

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua