Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

25. Щодо патентування торговельної діяльності

Лист Мінекономіки України від 08.08.2000 р. №68-33/506


СУТТЄВО

Міністерство економіки приєднується до думки ДПАУ та НБУ про те, що внесення готівки до каси банку для перерахування на рахунок підприємства є безготівковою операцією і не підлягає патентуванню.


Міністерство економіки України розглянуло запит про патентування торговельної діяльності і повідомляє таке.

Питання полягає в тому, чи підлягає патентуванню торговельна діяльність з продажу товарів, оплата яких здійснюється готівкою через касу банку з подальшим зарахуванням на банківський рахунок підприємства.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності", об'єктом правового регулювання згідно з цим Законом є торговельна діяльність за готівкові кошти, а також з використанням інших форм розрахунків і кредитних карток на території України.

Згідно зі статтею 3 вищезгаданого Закону, торговельна діяльність, здійснювана суб'єктами підприємницької діяльності або їх структурними (відокремленими) підрозділами у пунктах продажу товарів, підлягає патентуванню. Під торговельною діяльністю у цьому Законі потрібно розуміти роздрібну й оптову торгівлю, діяльність у торгово-виробничій (громадське харчування) сфері за готівкові кошти, інші готівкові платіжні засоби і з використанням кредитних карток.

Таким чином, йдеться про те, до яких видів розрахунків - готівкових чи безготівкових - належить така фінансова операція, як розрахунок, здійснюваний (покупцем) через касу банку шляхом внесення готівки для зарахування на поточний рахунок юридичної особи (продавця). Якщо до готівкових - підлягає патентуванню, безготівкових - не підлягає.

Національний банк України вважає, що ця операція складається з двох частин.* Перша - це приймання установою банку готівки від фізичної особи, а друга - перерахування коштів у безготівковій формі з внутрішнього рахунка банку на рахунок одержувача коштів.

З урахуванням тієї обставини, що в кінцевому підсумку одержувач коштів отримує належний платіж у безготівковій формі, з точки зору останнього, зазначену операцію можна кваліфікувати як безготівкову форму розрахунків.

З урахуванням вищезгаданого Державна податкова адміністрація листом від 15.04.99 р. №25-110/799-3401 до державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі зазначила: якщо кошти за проданий товар (надані послуги) вносяться покупцем до каси Ощадбанку або каси комерційного банку, то суб'єкт підприємництва може здійснювати торговельну діяльність без придбання торгового патенту.

Цим же листом пропонувалося довести зазначене до відома і керівництва у роботі підвідомчим податковим органам при здійсненні контролю за стягуванням плати за торгові патенти згідно з Законом "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності".

На сьогодні Державна податкова адміністрація у своїй діяльності продовжує керуватися зазначеним листом і не вимагає від суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють розрахунки за придбані товари (покупців) через касу банку шляхом внесення готівки для зарахування на поточний рахунок юридичної особи (продавця), придбавати патент (лист ДПАУ України від 03.08.2000 р. №4420/6/15-1316).** Отже, в цьому разі органи державної податкової служби не повинні звертатися з позовом до суду про відсутність патенту.

На нашу думку, для уникнення різного тлумачення норм Закону необхідно чітко законодавчо визначити, що у разі якщо розрахунок здійснюється (покупцем) через касу банку шляхом внесення готівки для зарахування на поточний рахунок юридичної особи (продавця), патент не придбавається. У цьому разі рішення ДПАУ України матимуть законодавче обгрунтування.

Загалом стосовно цього звернення потрібно відзначити, що відповідно до статті 147 Конституції України офіційне тлумачення законів України здійснює Конституційний Суд України.

Заступник керівника департаменту структурної політики Мінекономіки України І. КОВАЛЕНКО

Примітки:

* Лист НБУ від 31.07.2000 р. №11-113/1152 "Щодо визначення операцій при розрахунках за придбані товари (роботи, послуги)" див. у "ДК" №35/2000.

** Лист ДПАУ від 03.08.2000 р. №4420/6/15-1316 "Про застосування окремих норм Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" див. у "ДК" №35/2000.

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua