Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

28. Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-Б термінова (місячна) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" та інструкції щодо її заповнення

Наказ Держкомстату України від 31.07.2000 р. №258

Зареєстрований у Мін'юсті України 18.08.2000 р. за №524/4745
Чинний з 01.01.2001 р.

На виконання статті 12 Закону України "Про Державну статистику" та з метою удосконалення державної статистичної звітності у зв'язку з реформуванням бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів та впровадженням положень (стандартів) бухгалтерського обліку наказую:

1. Затвердити форму державної статистичної звітності №1-Б термінова (місячна) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" та інструкцію щодо її заповнення (додаються) та ввести їх в дію з 1 січня 2001 року.

2. Установити, що за даною формою звіт складають підприємства та організації всіх галузей економіки і форм власності (крім бюджетних установ).*

3. Управлінню статистики фінансів (Жук І. М.):

3.1. Здійснювати методологічне керівництво збором та розробкою державної статистичної звітності за вищезазначеною формою.

3.2. Визначити необхідний тираж, підготувати та передати управлінню справами у визначений термін оригінали бланка затвердженої форми державної статистичної звітності та інструкції щодо її заповнення для їх тиражування.

3.3. Підготувати і подати Державному підприємству Головного міжрегіонального інформаційного центру (далі - ДП ГМІЦ) Держкомстату України відповідні зміни та доповнення до постановки завдання комплексу електронної обробки інформації за формою №1-Б термінова (місячна).

4. Фінансово-економічному управлінню (Сорокіна Т. В.) забезпечити фінансування виготовлення бланків форми державної статистичної звітності та інструкцій.

5. Управлінню справами (Москот В. Ф.) забезпечити контроль за своєчасним тиражуванням та доставкою бланків форми державної статистичної звітності та інструкцій на адресу Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики.

6. Начальникам Головного управління статистики в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь статистики забезпечити в установленому порядку збір, розробку і подання Держкомстату України звітів у встановлені терміни.

7. ДП ГМІЦ Держкомстату України (Сидоренко М. М.):

7.1. забезпечити доопрацювання програмного забезпечення з обробки державної статистичної звітності за формою №1-Б термінова (місячна) відповідно до змін та доповнень до постановки завдання комплексу електронної обробки інформації;

7.2. здійснювати збір, розробку та одержання зведених даних за затвердженою формою згідно з Планом статистичних робіт.

8. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держкомстату України від 20.08.98 р. №290 "Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-Б термінову (місячну) "Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість" та інструкції щодо її заповнення", зареєстрований в Мін'юсті України від 14.09.98 р. за №568/3008.

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

В. о. голови Комітету В. Головко


Примітки:

* Нагадуємо, що Законом України від 13.07.2000 р. №1929-III "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" (див. "ДК" №36/2000) втричі збільшено штрафи за ненадання або надання не за формою тощо статистичної звітності. Мінімальний штраф становить тепер 170 грн.

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua