Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

32. Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України"

Закон України від 13.07.2000 р. №1907-III

Коментар ДК:

Державні уповноважені Антимонопольного комітету України отримали право складати протоколи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства

Законом України від 13.07.2000 р. №1907-III "Про внесення змін до Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (далі - Закон) державні уповноважені Антимонопольного комітету України отримали право складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства. Якщо раніше Антимонопольний комітет підпорядковувався безпосередньо Кабінету Міністрів України, то тепер - Президенту України. До основних завдань Антимонопольного комітету України додано контроль за економічною концентрацією.

Законом внесено зміни до Закону України від 26.11.93 р. №3659-XII "Про Антимонопольний комітет України", згідно з якими Антимонопольний комітет України тепер є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом (раніше він був просто державним органом), мета якого - забезпечити державний захист конкуренції у підприємницькій діяльності. У новій редакції викладено статті, якими визначено завдання, компетенцію, повноваження Комітету, його голови, заступників голови, державних уповноважених, голови територіального відділення Антимонопольного комітету.

Перш за все звертаємо увагу на зміну підпорядкованості Антимонопольного комітету України: якщо раніше він підпорядковувався безпосередньо Кабінету Міністрів України, то тепер - Президенту України. Також раніше голова Антимонопольного комітету України призначався Верховною Радою України за поданням Голови Верховної Ради України, а тепер подання Верховній Раді України робить Президент України.

Також Законом скасовано норму, згідно з якою голова Антимонопольного комітету України входить до складу Кабінету Міністрів України. Такі самі зміни запроваджено щодо заступників голови Антимонопольного комітету України та державних уповноважених Антимонопольного комітету України.

Якщо раніше голова Антимонопольного комітету вносив до Верховної Ради України подання щодо призначення та звільнення з посади заступників голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України, то тепер такі подання необхідно вносити прем'єр-міністру України (чомусь не Кабінету Міністрів України), а призначає на посаду голови власне Президент України своїм Указом.

Державні уповноважені, відповідно до Закону, отримали право складати протоколи про адміністративні правопорушення, розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення за порушення антимонопольного законодавства, щоправда, для цього треба очікувати відповідних змін до Кодексу про адміністративні правопорушення. Раніше було обумовлено лише право державних уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України утворюється у складі голови та десяти державних уповноважених і раніше всі справи щодо порушення антимонопольного законодавства розглядалися Антимонопольним комітетом колегіально. Новий порядок значно підвищує оперативність та мобільність Антимонопольного комітету в справах щодо демонополізації та сприятиме добросовісній конкуренції..

До основних завдань Антимонопольного комітету України додано контроль за економічною концентрацією. Тепер Антимонопольний комітет України, відповідно до покладених на нього завдань, контролює дотримання антимонопольного законодавства в процесі економічної концентрації, зокрема при створенні, реорганізації, ліквідації суб'єктів господарювання, створенні об'єднань підприємств, вступі одного або кількох суб'єктів господарювання в об'єднання, при перетворенні органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю в об'єднання суб'єктів господарювання, придбанні чи набутті будь-яким іншим способом у власність, одержанні в управління (користування) часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, оренді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, набутті будь-яким іншим способом контролю господарської діяльності.

Тепер Законом чітко встановлено, що здійснення іншими органами державної влади повноважень Антимонопольного комітету України у сфері державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства не допускається. Водночас визначено, що органи державної влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, їх посадові особи зобов'язані передавати Антимонопольному комітету України та його територіальним відділенням відомості, що можуть свідчити про порушення антимонопольного законодавства.

Якщо раніше інформація про рішення Антимонопольного комітету України друкувалася в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр", то тепер Законом дозволено її публікувати не лише в цих виданнях, але й у будь-яких інших, у тому числі й регіональних (на практиці це так і відбувалося).

Законом передбачено, що органи Антимонопольного комітету звертатимуться до суду й у випадках неприпинення суб'єктами господарювання порушення антимонопольного законодавства та невиконання рішення Антимонопольного комітету України для примусового виконання через судову систему.

Законом установлено, що працівники, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", підлягають обов'язковому державному страхуванню.

Голові Комітету, його заступникам та державним уповноваженим після закінчення строку їх повноважень надається попередня робота (посада), місце навчання, а у разі неможливості (ліквідація підприємства, установи, організації) - рівноцінна робота на іншому підприємстві, в установі, організації, або вони зараховуються до резерву кадрів державної служби Антимонопольного комітету за посадою, що відповідає їх професійному рівню, з урахуванням рангу державного службовця. На період працевлаштування за колишніми головою, його заступниками та державними уповноваженими зберігається середньомісячний заробіток, але не більше одного року.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua