Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

34. Про визначення критеріїв зношення банкнот

Лист НБУ від 11.08.2000 р. №11-111/1246-5428

СУТТЄВО

НБУ нагадує, що в обігу можуть бути залишені банкноти, які мають окремі незначні забруднення або загальне забруднення, які не заважають сприймати і не спотворюють малюнки дизайну банкноти і не роблять банкноту неприємною для користування, у разі збереження жорсткості паперу та відсутності явних потертостей та пошкоджень; банкноти з надривами до 2 - 3 мм, папір яких зберіг жорсткість, чисті або які мають незначні вищезазначені забруднення; банкноти з незначними надписами (цифрами).


Проведеною фахівцями Національного банку України перевіркою в Центральному сховищі зношених банкнот, які були вилучені комерційними банками, встановлено, що значна кількість окремих номіналів банкнот може бути залишена в обігу.

Для запобігання такій ситуації установи банків повинні постійно відслідковувати стан банкнот в обігу, не вилучаючи разом з тим тих банкнот, які зберегли жорсткість паперу та мають незначні забруднення.

Згідно з Правилами визначення платіжності банкнот і монет Національного банку України до зношених банкнот відносяться:

"банкноти без пошкоджень, але потерті, з ознаками фізичного зношення, із загальним та локальним забрудненням, що псують естетичний вигляд банкноти;

банкноти, у будь-якому місці яких є плями, написи (включаючи видимі в ультрафіолетових або інфрачервоних променях), відбитки штампів (крім штампів про погашення);

надірвані та надрізані банкноти незалежно від розміру надриву, надрізу, із склеєними надривами і надрізами (склеєна ділянка не повинна заважати визначенню номіналу та справжності і склеюватися з іншими банкнотами);

банкноти з проколами і отворами, відірваними краями і кутами".

Оскільки вказані ознаки зношення неможливо встановити у вигляді величин, які можуть бути чисельно виміряні, то на визначення стану зношення банкнот впливає суб'єктивний фактор. Для уникнення випадків вилучення з обігу банкнот, які за своїм фізичним та естетичним станом ще можуть знаходитися в обігу, і таким чином зменшення витрат на виробництво нових банкнот, роз'яснюємо визначення критеріїв зношення банкнот.

З обігу необхідно вилучати зношені і значно зношені банкноти. Потерті банкноти - це банкноти, на яких витерті елементи друку та папір повністю втратив жорсткість, у місцях згинів відсутня фарба, а папір має розпушений стан і (або) з'явилися розриви. Папір таких банкнот втратив жорсткість і банкноти не тримають плоску форму (згинаються) при триманні їх в горизонтальній площині.

Можливо залишати в придатних до обігу:

1. Банкноти, які мають окремі незначні забруднення або загальне забруднення, які не заважають сприймати і не спотворюють малюнки дизайну банкноти, не роблять банкноту неприємною для користування, у разі збереження жорсткості паперу та відсутності явних потертостей та пошкоджень.

2. Банкноти з надривами до 2 - 3 мм, папір яких зберіг жорсткість, які чисті або мають незначні вищезазначені забруднення.

3. Банкноти з незначними надписами (цифрами), якщо ці банкноти відповідають вимогам пунктів 1 та 2.

Одночасно повідомляємо, що на зношених банкнотах, обмінених комерційним банком на придатні до обігу банкноти, не повинен ставитись штамп установи банку. Ці банкноти відносяться до розряду зношених і формуються разом.

Разом з цим для підвищення терміну придатності до обігу банкнот комерційним банкам необхідно постійно проводити роботу з касовими і торговими працівниками суб'єктів господарювання, а також населенням щодо бережливого відношення до грошових знаків, виключивши нанесення різноманітних написів на банкноти та їх контакт з продуктами харчування та іншими речовинами, що спричиняють швидке забруднення банкнот.

Перший заступник голови А. ШАПОВАЛОВ
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua