Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"

Наказ Мінфіну України від 10.08.2000 р. №193

Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 р. за №515/4736
Чинний з 01.01.2001 р.

На виконання Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 року №1706, і відповідно до статей 1 та 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" наказую:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів" (далі -Положення (стандарт) 21), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Положення (стандарт) 21 набирає чинності з 1 січня 2001 року.

3. Визнати такими, що з 1 січня 2001 року втрачають чинність:

Наказ Міністерства фінансів України від 14 лютого 1996 року №29 "Про затвердження Положення з бухгалтерського обліку операцій в іноземній валюті", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 20 лютого 1996 року за №82/1107;

пункт 2 Наказу Міністерства фінансів України від 5 грудня 1997 року №268 "Про внесення змін і доповнень до нормативних документів з бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 грудня 1997 року за №601/2405.

Заступник Міністра В. РЕГУРЕЦЬКИЙ
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua