Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

8. Зміни та доповнення до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ*

Затверджені наказом Держказначейства України від 27.07.2000 р. №67. Зареєстровані в Мін'юсті України 17.08.2000 р. за №517/4738
Чинні з 28.08.2000 р.

Коментар "ДК"

1. У класі 1 "Необоротні активи" перелік субрахунків синтетичного рахунка 11 "Інші необоротні матеріальні активи" доповнити субрахунком 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення" та текстом "На субрахунку 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення" обліковуються необоротні матеріальні активи, що мають специфічне призначення і обмежене застосування в окремих галузях".

2. У класі 2 "Запаси":

2.1. Назву субрахунка 205 "Інші матеріали" замінити на назву "Інші виробничі запаси".

2.2. Перелік субрахунків синтетичного рахунка 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети" доповнити субрахунком 222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення" та текстом "На субрахунку 222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення" ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях".

3. У класі 3 "Кошти, розрахунки та інші активи":

3.1. Назву субрахунка 316 "Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів" замінити на назву "Поточні рахунки для обліку інших власних надходжень".

3.2. Назву субрахунка 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів" замінити на "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних надходжень".

3.3. Перелік субрахунків синтетичного рахунка 32 "Рахунки в казначействі" доповнити субрахунком 328 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня" та текстом "На субрахунку 328 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня" обліковуються кошти, пов'язані з видатками з утримання органів державної влади, кошти яких зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, що відкриті установам в органах казначейства для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня".

3.4. Перелік субрахунків синтетичного рахунка 32 "Рахунки в казначействі" доповнити субрахунком 329 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших доходів спеціального фонду" та текстом "На субрахунку 329 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших доходів спеціального фонду" обліковуються кошти установ, що відносяться до інших доходів спеціального фонду бюджету".

4. У класі 6 "Поточні зобов'язання" назву субрахунка 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з позабюджетних коштів" замінити на назву "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень".

5. Клас 7 "Доходи":

5.1. Ввести синтетичний рахунок 74 "Інші доходи" та додатковий субрахунок 741 "Інші доходи бюджетних установ". Доповнити текстом "На субрахунку 741 "Інші доходи бюджетних установ" здійснюється нарахування плати за надані послуги бюджетною установою згідно з чинним законодавством, якщо нарахована плата за розрахунком не може бути в повному обсязі віднесена на певний вид доходу спеціального фонду".

6. Клас 8 "Витрати":

6.1. Перелік субрахунків синтетичного рахунка 82 "Виробничі витрати" доповнити субрахунком 826 "Видатки до розподілу" та текстом "На субрахунку 826 "Видатки до розподілу" обліковуються витрати, які в момент їх виникнення не можуть бути віднесені безпосередньо на певний вид робіт (об'єкт) або на собівартість певного виду виробів чи продукції, якщо виробляється декілька їх видів".

Начальник управління методології по виконанню бюджету, бухгалтерського обліку та звітності О. ЧЕЧУЛІНА

Примітки:

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ див. у "ДК" №4/2000 або у томі 1 спецдодатка "Нова бухгалтерія".


Коментар ДК:

План рахунків бухобліку бюджетних установ доповнено 6-ма субрахунками

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua