Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#37 '2000: Документи для роботи - Нові документи

8. Зміни та доповнення до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ

Коментар ДК:

План рахунків бухобліку бюджетних установ доповнено 6-ма субрахунками

Наказом Державного казначейства України від 27.07.2000 р. №67 "Про затвердження Змін та доповнень до наказу Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 р. №114 "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20.12.99 р. за №890/4183 (далі - Наказ), План рахунків бухобліку бюджетних установ доповнено 6-ма субрахунками.

План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ доповнено такими субрахунками: 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення" (фактично субрахунок було передбачено ще Інструкцією з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, яку затверджено наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. №64 і зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31.07.2000 р. за №3459/4680 (див. "Документи для роботи" №36/2000), 222 "Малоцінні та швидкозношувані предмети спеціального призначення", 328 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку субвенцій, одержаних з бюджету іншого рівня", 329 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших доходів спеціального фонду", 826 "Видатки до розподілу".

Клас 7 "Доходи" доповнено синтетичним рахунком 74 "Інші доходи" та субрахунком 741 "Інші доходи бюджетних установ". Доповнення, передусім, викликані запровадженням у 2000 році для бюджетних установ спеціальних фондів у складі Держбюджету, куди вилучаються самостійно отримані організаціями кошти для їхнього ж утримання, а також прийняттям наказу Мінфіну України від 29.06.2000 р. №146 "Про затвердження Переліку власних надходжень бюджетних установ та організацій" (див. "Документи для роботи" №35/2000).

Відповідно змінили назву деякі рахунки. Назву субрахунка 326 "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів" змінено на "Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших власних надходжень", субрахунок 633 "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з позабюджетних коштів" називається тепер "Розрахунки із замовниками за виконані роботи і надані послуги з власних надходжень", а субрахунок 205 "Інші матеріали" - "Інші виробничі запаси" (досі у Плані рахунків існувало два субрахунки "Інші матеріали" - 205 та 239). У класі 3 "Кошти, розрахунки та інші активи" назву субрахунка 316 "Поточні рахунки для обліку інших позабюджетних коштів" змінено на "Поточні рахунки для обліку інших власних надходжень".

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua