Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#38 '2000: Документи для роботи - Нові документи

2. Щодо рішення Держкомпідприємництва від 16.10.98 р. №17-02/10 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Мінтрансом України і Держкомстатом України"

Лист Мін'юсту України від 07.06.2000 р. №33-32-874


СУТТЄВО

Конфлікт двох відомств. Незважаючи на припинення Держпідприємництвом дії наказу щодо єдиної первинної товаротранспортної документації, Мін'юст відмовляється скасовувати його державну реєстрацію, тому товаротранспортні накладні залишаються бланками суворої звітності.


У Міністерстві юстиції України розглянуто обгрунтування щодо рішення Держкомпідприємництва від 16.10.98 р. №17-02/10 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Мінтрансом України і Держкомстатом України"* і повідомляється.

Інструкція про порядок виготовлення, зберігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів автомобільним транспортом і обліку транспортної роботи, затверджена спільним наказом Мінстату і Мінтрансу від 07.08.96 р. №228/253 і зареєстрована в Мін'юсті 28.08.96 р. за №483/1508, видана в межах наданої Мінстату і Мінтрансу компетенції.

Так, згідно з підпунктом 17 пункту 5 Положення про Державний комітет статистики України, затвердженого Указом Президента України від 06.11.97 р. №1249/97, Держкомстат відповідно до покладених на нього завдань затверджує типові форми первинної облікової документації. Згідно з підпунктом 21 пункту 4 Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого Указом Президента України від 21.12.95 р. №1186/95, Мінтранс відповідно до покладених на нього завдань затверджує у встановленому порядку нормативні документи з питань перевезення пасажирів, вантажу, багажу і пошти.

Тобто на вказані органи вищеназваними указами Президента України покладене визначення доцільності введення форм первинної транспортної документації і бланків суворої звітності.

Що стосується державної реєстрації типових форм транспортної документації, зокрема типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля, затверджених спільним наказом Міністерства транспорту України і Міністерства статистики України від 29.12.95 р. №488/346, то відповідно до Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів державної виконавчої влади, органів господарського управління і контролю, що торкаються прав, свободи і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.92 р. №731 (із змінами і доповненнями), форми державної реєстрації в Міністерстві юстиції не підлягають.

Щодо узгодження вищезгаданої Інструкції з Мінфіном, то згідно з пунктом 2.9 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів від 24.05.95 р. №88 і зареєстрованого в Мін'юсті 05.06.95 р. за №168/704, узгодженню у встановленому порядку підлягають бланки суворої звітності, що друкуються за зразками типових форм або спеціалізованих форм, затверджених Мінстатом або міністерствами і відомствами.

На підставі вищевикладеного зазначаємо, що оскільки вищезгадана Інструкція не суперечить чинному законодавству, Мін'юст не має підстав для скасування рішення про державну реєстрацію цього нормативно-правового акта.

Однак, на думку Мін'юсту, окремі пункти Інструкції, вказані в обгрунтуванні до рішення Держкомпідприємництва від 16.10.98 р. №17-02/10, підлягають допрацюванню і конкретизації. У зв'язку з цим Мін'юст запропонував Мінстату і Мінтрансу переглянути вищезгаданий нормативно-правовий акт з урахуванням рішення Держкомпідприємництва від 16.10.98 р. №17-02/10 і визначитися щодо внесення до нього відповідних змін і доповнень.

У разі надходження до Міністерства юстиції змін і доповнень до вищезгаданої Інструкції Мін'юстом у встановленому порядку буде розглянуте рішення щодо їх державної реєстрації.

Заступник міністра Л. ГОРБУНОВА

Примітки:

* Лист Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 17.05.2000 р. №17/3-312/1191 "Питання транспортної документації та податків" див. у "ДК" №24/2000. Добірку останніх документів Мінтрансу, Держкомстату Держпідприємництва щодо товаротранспортних накладних див. у "ДК" №32/2000

 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua