Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#38 '2000: Документи для роботи - Нові документи

3. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності

Закон України від 23.09.99 р. №1105-XIV

Коментар ДК:

З 1 січня 2001 року запроваджується збір на обов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві, який розраховуватиметься у відсотках від річного обсягу реалізації продукції

Законом України від 23.09.99 р. №1105-XIV "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (далі - Закон) з 1 січня 2001 року запроваджується стягування нового збору на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання як відсоток від обсягу реалізації продукції. Щоправда, ці відсотки, які залежатимуть від виду діяльності підприємства, ще не затверджені Верховною Радою.

Цим Законом передбачено запровадження принципово нової схеми організації виплат тим, хто постраждав на виробництві, та розширення сфери послуг зі страхування. Текст Закону має великий обсяг і лише віддалено нагадує маленький Закон України від 26.06.97 р. №402/97-ВР "Про збір на обов'язкове соціальне страхування": він більше схожий на Інструкцію про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування України, затверджену постановою правління Фонду соціального страхування України від 26.08.99 р. №11 та зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21.09.99 р. за №634/3927.

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту);

2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед або після занять; під час занять, коли вони набувають професійних навичок; у період проходження виробничої практики (стажування), виконання робіт на підприємствах;

3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових, виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності на виробництві цих установ або на інших підприємствах за спеціальними договорами.

Щоб бути застрахованим, не потрібно докладати зайвих зусиль. Для страхування від нещасного випадку на виробництві не потрібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в безособовій формі. Всі вищеперераховані особи вважаються застрахованими з 1 січня 2001 року незалежно від фактичного виконання страхувальниками своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків. Усі застраховані є членами нової організації - Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Реєстрація страхувальників у робочому органі виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків провадиться:

страхувальників - юридичних осіб - у десятиденний строк після одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;

страхувальників - фізичних осіб, які використовують найману працю, - у десятиденний строк після укладення трудового договору (контракту) з першим із найманих працівників.

Факт реєстрації страхувальника страховиком засвідчується страховим свідоцтвом, форма якого встановлюється Фондом соціального страхування від нещасних випадків.

За словами Станіслава Ткачука, колишнього заступника міністра праці та соціальної політики України та голови Комітету по нагляду за охороною праці (комітет уже ліквідовано), необхідність прийняття Закону викликана тим, що в нових умовах господарювання не розв'язано питання відшкодування збитків потерпілим при банкрутстві та закритті підприємств, внаслідок чого склалася велика заборгованість з компенсаційних виплат.

Зокрема, за його словами, в Україні сума щорічних виплат на відшкодування збитків близько 350 тис. потерпілим на виробництві становить понад 450 млн грн, тоді як внаслідок фінансової неспроможності багатьох підприємств заборгованість з цих виплат перевищує 600 млн грн.

Підприємців Закон зацікавить тим, що втамує головний біль та моральні страждання у разі виникнення нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Водночас Законом передбачено протягом 2000 року створити диференційовану систему страхових тарифів за кожним підприємством залежно від стану охорони праці, рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Розробники Закону передбачили створення 6 груп підприємств залежно від шкідливості виробництва, для кожної з яких буде встановлено певний відсоток відрахувань до Фонду соціального страхування. На жаль, ці відрахування, як і відрахування до Державного інноваційного фонду і скасовані дорожні збори, здійснюватимуться не від фонду заробітної плати працюючих - як це відбувалося зі звичайними внесками до Фонду соціального страхування, а від обсягу реалізації продукції підприємства (за мінусом ПДВ та акцизного збору).

Як залежить виручка підприємств від нещасних випадків на виробництві або кількості професійних захворювань - наразі економічній науці невідомо, але наші законодавці невдовзі визначать цей принцип. Відповідно найвищий відсоток відрахувань буде встановлено для підприємств з високим рівнем професійного ризику (вугільних, гірничодобувних, металургійних тощо).

При цьому суми страхових внесків можуть змінюватися: залежно від стану охорони праці на конкретному підприємстві можна буде отримати і 50-відсоткову знижку страхового тарифу. Однак всі розміри страхових тарифів повинні бути затверджені окремим законом, який Кабінет Міністрів України повинен був подати на розгляд Верховної Ради України до 1 серпня 2000 року.

Закон насамперед має переконати кожного підприємця в тому, що запобігання виникненню нещасних випадків на виробництві сприятиме економічному розвиткові підприємства, адже внесків доведеться платити менше.

Однак для запровадження Закону потрібно прийняти ще декілька документів. Передусім, це перелік професійних захворювань. До 31 грудня 2000 року включно діятиме чинний на сьогодні Перелік професійних захворювань, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства соціального захисту населення України, Міністерства праці України від 02.02.95 р. №23/36/9 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 24.03.95 р. за №85/621.

Відповідно до статті 14 Закону, Перелік професійних захворювань за поданням спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади затверджується Кабінетом Міністрів України. Однак іноді Фонд соціального страхування від нещасних випадків може визнати страховим випадком захворювання, не внесене до переліку професійних захворювань, якщо на момент прийняття рішення медична наука має нові відомості, які дають підстави вважати це захворювання професійним.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua