Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#39 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 13 по 19 вересня 2000 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 13 до 19 вересня 2000 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 13 по 19 вересня 2000 р.

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Указ від 09.09.2000 р. №1050/2000 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 25 травня 2000 року №721"

Указом Президента України внесено уточнення: "Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва є правонаступником" не тільки Державного комітету України з питань розвитку підприємництва, а й Ліцензійної палати України.

Друкується в цьому номері


КМ УКРАЇНИ

 • Постанова від 13.09.2000 р. №1419 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 24 червня 1999 р. №1112"

  Цією постановою доповнено перелік банків, до яких рекомендується звертатися для авалювання векселів, що видаються з метою митного оформлення пально-мастильних матеріалів, визначений Постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.99 р. №1112 "Про деякі питання митного оформлення пально-мастильних матеріалів".

  До цього переліку додано:

  - акціонерно-комерційний "Електрон-Банк";

  - акціонерний банк "Київська Русь";

  - акціонерний банк "Металург".


 • Постанова від 13.09.2000 р. №1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу"

Затверджено зазначений Порядок і визнано такою, що втратила чинність, Постанову Кабінету Міністрів України від 27.04.98 р. №569 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу".

Цей Порядок встановлює основні вимоги до проведення державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу, медичне застосування якого в Україні допускається тільки після зазначеної процедури.

Не підлягають державній реєстрації лікарські засоби, які виготовляються в аптеках за рецептами лікарів та на замовлення лікувально-профілактичних закладів з дозволених до застосування діючих та допоміжних речовин.

Державну реєстрацію здійснює МОЗ на підставі експертизи лікарського засобу в Державному фармакологічному центрі МОЗ. Лікарський засіб може застосовуватися в Україні протягом 5 років з дня його державної реєстрації. За бажанням заявника і рішенням МОЗ цей термін може бути скорочено.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Постанова від 13.09.2000 р. №1423 "Про затвердження Порядку визначення страхових тарифів для підприємств, установ та організацій на загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання"

З метою визначення зазначених страхових тарифів галузі економіки та види робіт диференціюються за класами професійного ризику виробництва згідно з додатком до цієї Постанови. Для окремих галузей економіки страхові тарифи встановлюються законом без віднесення їх до класів професійного ризику виробництва.

Показник професійного ризику виробництва для кожної галузі економіки визначається як відношення витрат у минулому календарному році у галузі економіки на відшкодування шкоди потерпілим на виробництві до фактичних витрат на оплату праці у минулому календарному році в цій галузі економіки.

Встановлено, зокрема, порядок визначення страхового тарифу на наступний календарний рік для підприємств, які не займалися реалізацією продукції у минулому календарному році, та для бюджетних установ і організацій.

Визначено порядок застосування Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань знижок чи надбавок до страхового внеску з урахуванням результатів роботи підприємства за минулий календарний рік.

Друкуватиметься в наступному числі


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 08.08.2000 р. №308 "Про внесення змін до Порядку встановлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют" (Зареєстрована в Мін'юсті України 30 серпня 2000 р. за №563/4784)

  Дещо змінено порядок встановлення Нацбанком України офіційного обмінного курсу гривні до вільно конвертованих валют, а також до валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України.

  До зазначеного Порядку, затвердженого постановою Правління Національного банку від 18.03.99 р. №129, внесено доповнення, згідно з яким "один раз на місяць курс гривні до спеціального права запозичення встановлюється повторно за станом на останній робочий день попереднього місяця із використанням інформації про курс спеціального права запозичення до гривні (або до долара США)", встановлений Казначейським управлінням МВФ на останній робочий день попереднього місяця.


 • Постанова від 21.08.2000 р. №331 "Про затвердження змін до Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням"

(Зареєстрована в Мін'юсті України 7 вересня 2000 р. за №588/4809)

Даною постановою змінено порядок визначення ідентифікаційних номерів платіжних карток і присвоєння ідентифікаційних номерів емітента внутрішніх платіжних систем.

Ідентифікаційний номер платіжної картки буде мати два основні складники:

ідентифікаційний номер емітента (4 цифри), який присвоюється банку НБУ, ідентифікатор особистого рахунка (не більше 12 цифр), а також контрольну цифру.

Платіжні картки зі старими ідентифікаторами емітента будуть виведені з обігу.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Лист від 07.09.2000 р. №13-134/3118-6056 "Щодо питання звільнення від обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів України, отриманих як благодійна допомога"

Нацбанк інформує, що не підлягають продажу на міжбанківському валютному ринку України кошти в іноземній валюті, що надходять у вигляді добровільних пожертвувань. Кошти гуманітарної допомоги в іноземній валюті не підлягатимуть обов'язковому продажу на міжбанківському валютному ринку України у разі прийняття Комісією з питань гуманітарної допомоги при КМУ рішення про визнання зазначених коштів гуманітарними.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 12.07.2000 р. №9572/7/16-1220-26 "Щодо окремих питань з обкладення податком на додану вартість виручки від реалізації товарів (робіт, послуг), придбання товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва (обігу), плати за землю"

  ДПАУ інформує, що до бази визначення єдиного 6%-го податку необхідно відносити всі надходження, отримані на розрахунковий рахунок та в касу від реалізації товарів (робіт, послуг), виручку від іншої реалізації, суми позареалізаційних доходів, а також "суми ПДВ, які надходять на розрахунковий рахунок підприємства".

  Підкреслюється, що суми ПДВ, сплачені (нараховані) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), вартість яких відноситься до складу валових витрат виробництва та основних фондів і нематеріальних активів, що підлягають амортизації, відносяться відповідно до складу валових витрат виробництва та на збільшення вартості основних фондів і нематеріальних активів і до податкового кредиту не включаються.

  Щодо сплати земельного податку орендарями приміщень. Як роз'яснює ДПАУ, якщо орендодавцями приміщень є власники землі або землекористувачі, "орендарі нежитлових приміщень не є платниками земельного податку", оскільки земельна ділянка їм не виділялася і об'єкт оподаткування відсутній.

  Орендодавець має врахувати розмір земельного податку в загальній вартості послуги для оподаткування ПДВ, якщо суб'єктами підприємницької діяльності у складі вартості послуг за договором оперативної оренди передбачена компенсація розміру "земельного податку", платником якого є орендодавець.

  Друкуватиметься в наступному числі


 • Лист від 09.08.2000 р. №2887/л/16-1220-12 "Про податок на додану вартість під час продажу електроенергії"

Документ стосується нарахування ПДВ на електроенергію, яка відпускається на комунально-побутові потреби для населення. Оскільки з 1 січня 2000 року скасовано застосування нульової ставки ПДВ при здійсненні операцій з продажу енергоносіїв, незалежно від форми проведення розрахунків, категорії продавців та споживачів підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків на кожному етапі їх продажу.

Як юридичні, так і фізичні особи - "споживачі електроенергії компенсують її вартість за цінами з урахуванням ПДВ", а "суб'єкт підприємницької діяльності, який проводить операції з продажу (постачання, передачі) електроенергії, здійснює утримання та внесення до бюджету цього податку".


 • Лист від 18.08.2000 р. №5808/5/16-1218 "Щодо правомірності звільнення від податку на додану вартість операцій з ввезення товарів платниками єдиного податку"

ДПАУ розмежовує питання сплати ПДВ платником єдиного 10%-го податку від придбання ним товарів, до продажної ціни яких включено ПДВ. Придбання такими суб'єктами підприємницької діяльності товарів (робіт, послуг) на території України у платників ПДВ, а також при одержанні від нерезидентів робіт (послуг) для споживання на митній території України здійснюється з урахуванням ПДВ. "Сплачений у складі ціни товару ПДВ включається до вартості товарів (робіт, послуг)", а "операції з подальшого продажу товарів" (робіт, послуг) як покупних, так і власного виробництва "здійснюються без нарахування ПДВ".

Друкується в цьому номері


 • Лист від 18.08.2000 р. №11453/7/17-0317-110 "Щодо внесення змін в нарахуванні суми податку з власників транспортних засобів"

Коригування нарахованих сум податку з власників транспортних засобів на підставі уточнених розрахунків нормативними документами не передбачене. Для внесення змін в особовому рахунку платника необхідно провести перевірку розрахунку податку з обов'язковим складанням акта перевірки, завізованого начальником податкової інспекції.

При цьому коригуванню підлягає вся нарахована на 2000 рік сума податку, при виникненні переплати при рознесенні в особовому рахунку платника даних акта перевірки розрахунку вона повертається.

Скасування нарахованої суми податку на викрадені протягом року транспортні засоби в особовому рахунку платника проводиться на підставі довідки органів, якими порушено відповідну кримінальну справу.


 • Лист від 22.08.2000 р. №11566/7/16-1220-22 "Про податок на додану вартість (щодо одержання відшкодування ПДВ з бюджету в разі, якщо суб'єкт підприємницької діяльності перейшов на сплату єдиного податку)"

Стосується відшкодування ПДВ з бюджету платнику єдиного податку за ставкою 10%. Якщо у підприємства обсяги з продажу товарів (робіт, послуг) не перевищували 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, то "такі особи не можуть отримати бюджетне відшкодування", а від'ємна різниця між податковими зобов'язаннями і податковим кредитом враховується при визначенні суми ПДВ, належної до сплати в бюджет в наступних звітних періодах.

ДПАУ робить висновок, що "такий суб'єкт підприємницької діяльності не має права на відшкодування цієї від'ємної різниці ні в період його перебування платником ПДВ, ні в період переходу його на сплату єдиного податку".

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 28.08.2000 р. №461 "Про внесення доповнень до Інструкції про прибутковий податок з громадян"

(Зареєстровано в Мін'юсті України 6 вересня 2000 р. за №583/4804)

На фіскальному рівні визнано, нарешті, що учасники війни мають податкові пільги щодо прибуткового податку. Згідно зі змінами до Інструкції про прибутковий податок, сукупний оподатковуваний дохід учасників війни зменшується на суму, що не перевищує за кожний повний місяць, протягом якого одержано дохід, п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів.

Необхідною умовою для застосування такої пільги є "Посвідчення учасника війни" або безперечні докази (документи), що доводять можливість застосування положень Закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Друкується в цьому номері


 • Лист від 01.09.2000 р. №12000/7/15-1117 "Щодо призупинення дії листа ДПА України від 13.06.2000 р. №8154/7/15-1117"

Приємна новина для платників податків. "Орендодавці державного майна" до врегулювання розбіжностей положень Держбюджету на 2000 рік і Закону України "Про оренду державного та комунального майна" в частині сплати орендної плати "знову будуть отримувати 70% орендної плати". Зайво сплачені платежі за оренду державного майна підлягають поверненню платнику відповідно до чинного законодавства.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 13.07.2000 р. №11/4-6298 "Щодо засвідчення документів дозвільного характеру, які видаються Міністерством економіки України"

  До відома учасників зовнішньоекономічної діяльності: з 10 липня 2000 року введено в дію нові печатки Мінекономіки України для засвідчення документів дозвільного характеру при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, які видаються Мінекономіки.

  Документи, видані суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності до зазначеного терміну і засвідчені печатками МЗЕЗторгу, чинності не втрачають.

  Підрозділи Мінекономіки міськдержадміністрацій будуть використовувати старі печатки МЗЕЗторгу до їх заміни на нові печатки Мінекономіки.


 • Лист від 11.08.2000 р. №12/01-402-ЕП "Про реалізацію вивільненого автотранспорту"

Держмитслужба наводить порядок з реалізацією вивільнених автотранспортних засобів. Початкова ціна при відчуженні основних засобів, що є державною власністю, визначається підприємством на підставі висновку звіту про експертну оцінку майна. Цивільно-правову відповідальність за обгрунтованість висновків щодо оцінки майна несе експерт.


 • Лист від 18.08.2000 р. №10/3-3022-ЕП "Про перелік лабораторій, яким надано право видавати сертифікати якості відповідно до вимог ст. 9 Закону України "Про металобрухт"

Наведено перелік 5 лабораторій, яким надано право видавати сертифікати якості на експорт сплавів та зливків кольорових металів.


МІНПРАЦІ
 • Лист від 18.08.2000 р. №ДУ-14-2123 "Щодо правил в'їзду та порядку оформлення іноземцями та особами без громадянства дозволів на працевлаштування в Україні"

Для оформлення імміграційної візи на тимчасове перебування в Україні необхідний дозвіл на працевлаштування, оформлений державною службою зайнятості. Працевлаштування іноземців, найнятих інвестором у межах угоди про розподілення продукції, здійснюється без отримання дозволу на працевлаштування у службі зайнятості. Іноземці, які постійно проживають в Україні, можуть займатися будь-якою діяльністю у порядку, встановленому для громадян України.


МІНЕКОНОМІКИ
 • Наказ від 16.08.2000 р. №177 "Про внесення змін до наказу Мінекономіки України від 17.04.2000 р. №51"

  (Зареєстрований в Мін'юсті України 5 вересня 2000 р. за №578/4799)

  У межах спеціальної квоти "знято обмеження щодо кількості виданих спеціальних ліцензій на імпорт" в Україну плит, листів, плівки та платівок з поліуретанів з митного союзу країн Балтії (Естонії, Латвії, Литви), митного союзу Росії та Білорусі, Польщі, Чехії, Угорщини.


 • Наказ від 22.08.2000 р. №181 "Про затвердження Переліку підприємств Міністерства транспорту України, що підлягають корпоратизації, та графіка її проведення"

(Реєстрація у Мін'юсті не проведена)

Вереснева корпоратизація підприємств Мінтрансу надасть можливість зацікавленим особам придбати акції 33 підприємств промислового залізничного транспорту. Роздержавлення цих підприємств передбачає їх перетворення у відкриті акціонерні товариства.

Наведено перелік підприємств, що підлягають корпоратизації у вересні 2000 року.


МІН'ЮСТ
 • Лист від 27.08.2000 р. №18-9-5412 "Щодо зовнішньоекономічного договору поруки"

Щодо використання сум, обчислених у Цивільному кодексі у карбованцях, то Мін'юст вважає, що "необхідно застосовувати суми, зазначені в Цивільному кодексі УРСР", з урахуванням того, що грошовою одиницею України є гривня, а також того, що закони й інші нормативні акти, прийняті до набрання чинності Конституцією, є чинними в частині, що не суперечить Конституції.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 29.06. 2000 р. №2-223/1988 "Щодо діяльності, пов'язаної зі збиранням та зберіганням відходів"

  Як пояснює Держпідприємництво, склотара відноситься до поняття "відходи". Держпідприємництво вважає, що діяльність, пов'язана зі збиранням та зберіганням відходів, не належить до торгової діяльності, тому виходячи з положень Постанови КМУ "Про Методику розрахунку і порядок використання плати за оренду державного майна" ставка орендної плати будівлі, в якій знаходиться пункт збору склотари, повинна становити 10 відсотків.


 • Лист від 28.07.2000 р. №3-312/2597 "Застосування єдиної первинної транспортної документації"

Держпідприємництво підтверджує, що під час перевезення вантажів водій зобов'язаний за вимогою співробітників міліції пред'явити товаротранспортну накладну (ТТН) на перевезений ним вантаж. При цьому правомірне застосування ТТН - бланків без відповідної нумерації (не суворої звітності). Щодо інших документів на вантаж, то, на думку Держпідприємництва, це означає, що при відсутності ТТН співробітник міліції має право вимагати інші документи на вантаж, що засвідчують законність його походження. При наявності ТТН інші документи не потрібні і "вимога співробітника міліції пред'явити інші документи у цьому випадку не має під собою законних підстав".

Друкуватиметься в наступному числі


 • Лист від 14.08.2000 р. №40-412-103/53 "Про скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності"

Чи може бути скасовано державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності за неподання ним упродовж року до органів податкової служби документів фінансової звітності або податкових декларацій?

Держпідприємництво роз'яснює, що ліквідація за таких обставин має провадитися за наявності ліквідаційного балансу, а також інших документів щодо ліквідації підприємства як юридичної особи. При судовому розгляді справи, в якій позивачем може бути орган держреєстрації, неподання податкових декларацій та фінансової звітності теж вважається підставою для скасування реєстрації. Якщо для скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності не встановлено судового порядку, рішення про скасування держреєстрації може бути визнано не-дійсним.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 • Наказ від 27.07.2000 р. №68 "Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання"

(Зареєстрований в Мін'юсті України 31 серпня 2000 р. за №570/4791)

Для забезпечення єдності бухгалтерського обліку затверджено Інструкцію про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання. Держказначейство зазначає, що дія Інструкції з бухгалтерського обліку в установах та організаціях, які перебувають на Державному бюджеті СРСР, затверджена наказом Мінфіну СРСР від 10.03.87 р. №61, не застосовується в Україні тільки в частині меморіальних ордерів.

Наведено 15 форм меморіальних ордерів та інструкцій щодо їх заповнення.


ДЕРЖКОМЗЕМ
 • Лист від 06.07.2000 р. №14-17-2-К1021/2763 "Щодо умов та порядку відновлення платоспроможності суб'єкта підприємницької діяльності - боржника або визнання його банкрутом"

Цей документ стосується земельних ділянок, які є у власності с/г підприємства, надані йому у постійне чи тимчасове користування, у тому числі на умовах оренди, у разі його ліквідації у зв'язку з визнанням банкрутом. У разі виходу громадян з членів колективних с/г підприємств і одержання ними в натурі земельних часток (паїв), на них (земельні паї) не може бути звернене стягнення за претензіями кредиторів. "За відсутності судового рішення щодо звернення стягнення на земельну ділянку за претензіями кредиторів", а також "за наявності рішення місцевої ради про передачу у приватну власність" та виділення земельної ділянки в натурі "право громадян на ведення самостійного господарювання на землі не може бути обмежене".


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА

 • Наказ від 30.08.2000 р. №1798 "Про затвердження Положення про порядок вивчення попиту потенційних покупців на об'єкти приватизації"

(Зареєстрований в Мін'юсті України 6 вересня 2000 р. за №580/4801)

Для вивчення попиту покупців на об'єкти приватизації Фонд держмайна буде оприлюднювати переліки підприємств, що підлягають приватизації, протягом тижня після їх затвердження, а через 30 днів - інформацію, яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що приватизуються. Спосіб приватизації об'єкта обирається потенційними покупцями за більшістю пропозицій з боку покупців щодо цього способу. При ненадходженні пропозицій від покупців продаж контрольного пакета ВАТ, що створюється на базі державного підприємства, провадиться за спрощеною схемою.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 13 до 19 вересня 2000 р.

 • Закон від 13.07.2000 р. №1929-III "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення"

  "УК" №166 від 13.09.2000 р., "Документи для роботи" №36/2000.

 • Указ Президента від 13.07.2000 р. №886/2000 "Про затвердження Положення про Державну податкову адміністрацію України"

"УК" №166 від 13.09.2000 р., "Документи для роботи" №31/2000.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua