Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#39 '2000: Документи для роботи - Нові документи

1. Про внесення змін і доповнень до Положення про вантажну митну декларацію

Постанова КМУ від 06.09.2000 р. №1392

Коментар ДК:

З 12 вересня 2000 року вантажна митна декларація може оформлятися на звичайному аркуші паперу формату А4

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.09.2000 р. №1392 "Про внесення змін і доповнень до Положення про вантажну митну декларацію" (далі - Постанова) скасовано "суворість" бланків вантажних митних декларацій. Тепер вони можуть оформлятися на аркушах звичайного паперу формату А4.

Ще одна перемога підприємців - вантажну митну декларацію (далі - ВМД) Постановою виключено з переліку документів суворого обліку. Фактично в митній справі відбулася революція: ВМД тепер можна оформлювати на стандартних бланках формату А4 за допомогою комп'ютера. Раніше ВМД оформлялася на єдиних стандартних самокопіювальних бланках формату А4, що виготовляються друкарським способом, а використання інших бланків не допускалося.

Замовлення бланків ВМД форм МД-2 та МД-3 та їх реалізація належала виключно до компетенції митних органів України. Відповідно, і облік бланків здійснювався згідно із законодавством. На жаль, Постанова не містить інформації про те, що робити з бланками ВМД, які залишилися у підприємців: треба розуміти, що їх безумовно прийматимуть протягом декількох місяців.

Нагадаємо, що ВМД стала бланком суворого обліку відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.05.98 р. №643 "Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. №574".

Водночас Державна митна служба у деяких випадках для спрощення процедури митного оформлення приймає ВМД тільки в електронному вигляді, тобто підготовану на комп'ютері у вигляді файлу. У випадках, що визначаються Держмитслужбою, можна складати одну ВМД на кілька партій товарів або кілька ВМД на одну партію товарів. Постановою також знято обмеження на кількість виправлень, що допускаються у ВМД (раніше дозволялося не більше трьох).

ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну $100, а також на товари незалежно від їх фактурної вартості у випадках, передбачених законодавством. ВМД складають на партію товарів за умови, що до всіх товарів зазначеної партії застосовується єдиний митний режим.

Якщо партія складається з товарів, що мають різні коди за Товарною номенклатурою зовнішньоекономічної діяльності (ТН ЗЕД), а також у випадках, коли товари з однаковим кодом за ТН ЗЕД мають різні дані (країна походження, валюта оцінювання тощо), відомості зазначаються на додаткових аркушах ВМД (форма МД-3). Одна ВМД із застосуванням додаткових аркушів складається не більш як на 99 найменувань товарів.

Таким чином, Постанова дає змогу зменшити непрямі витрати суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на бланки ВМД (самі бланки ВМД надавалися суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності безкоштовно) і спростити процедуру їхнього оформлення: вже не треба писати заяв на митницю з проханням отримати ВМД, звітуватися про зіпсовані та втрачені бланки тощо. Бухгалтерам тепер вже не треба вести бухгалтерський облік отриманих ВМД як бланків суворого обліку.

Достовірність зазначених декларантом відомостей у ВМД, яка заповнена згідно з чинними правилами та засвідчена ним у встановленому порядку, закріплюється одним з видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку вантажних митних декларацій. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом.

Однак при самостійному оформленні ВМД на звичайних оркушах паперу необхідно звернути увагу (про це Кабмін у Постанові не подумав), що, відповідно до пункту 9 Положення про вантажну митну декларацію, ВМД складається з уніфікованого адміністративного документа форми МД-2 на п'яти зброшурованих основних аркушах різного кольору та відповідної кількості додаткових аркушів уніфікованого адміністративного документа форми МД-3.

Таким чином, підприємцям доведеться запасатися різноколірним друкарським папером, відповідно зросте і попит на нього. Сподіваємося, що невдовзі ця різнобарвність повинна бути скасована, або ж на неї не звертатимуть уваги.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua