Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#39 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Про внесення змін до Інструкції Національного банку України №7 про безготівкові розрахунки в Україні

Лист НБУ від 08.08.2000 р. №25-10/1562-5331 6


СУТТЄВО

Для того, щоб запобігти різному тлумаченню розрахунків, які здійснюються через касу установи банку шляхом внесення готівки для зарахування на поточний рахунок юридичної особи, НБУ незабаром внесе відповідні зміни до Інструкції №7 про безготівкові розрахунки, де такі операції однозначно визначатимуться як безготівкові.


Розглянувши лист про внесення змін до Інструкції Національного банку України №7 про безготівкові розрахунки в Україні (далі - Інструкція №7), з метою урегулювання питання віднесення до безготівкових розрахунків, здійснюваних покупцем шляхом внесення готівки в касу установ банків для зарахування на поточний рахунок юридичної особи, повідомляємо.

Національний банк України надавав роз'яснення з цього питання Державній податковій адміністрації України листом від 15.04.99 р. №25-110/799, в якому визначив, що така операція для фізичної особи (покупця) є готівковою, а для юридичної особи (продавця) - безготівковою.

Технологія виконання цієї операції така: готівка, прийнята банком від фізичної особи - покупця, зараховується на відповідний рахунок банку, з якого, своєю чергою, перераховується на рахунок продавця в порядку, передбаченому угодою між продавцем і банком.

Отже, складаються два документи: один - фізичною особою для здійснення готівкових розрахунків за формою, передбаченою Інструкцією №1 з організації емісійно-касової роботи в установах банків України (затвердженою постановою Правління НБУ від 07.07.94 р. №129), другий - банком відповідно до вищезазначеної угоди. На підставі цієї угоди здійснюється перерахування коштів з відповідного рахунка банку (платника) на рахунок одержувача (продавця), що відповідає порядку здійснення безготівкових розрахунків, наведеному в Інструкції №7.

Отже, розрахунки, здійснювані за наведеною вище схемою, є складною формою розрахунків, що складається з двох частин: готівкової і безготівкової. Готівкова частина стосується покупця, безготівкова - продавця.

Однак Вищий арбітражний суд України визначив подібні розрахунки як готівкові, посилаючись при цьому на пункти 3 і 6 Інструкції №7.* Згідно з пунктом 3 цієї Інструкції, безготівкові розрахунки здійснюються через банки шляхом перерахування коштів з рахунків платників на рахунки одержувачів коштів, у пункті 6 Інструкції передбачено форми розрахункових документів, за якими здійснюються безготівкові розрахунки.

Враховуючи вищезгадане і з метою уникнення можливості виникнення непорозумінь у майбутньому, Національний банк України врахує викладене в листі питання при доопрацюванні нової редакції Інструкції №7 про безготівкові розрахунки в господарському обороті України.

Заступник голови Правління П. СЕНИЩ

Примітки:

* Згаданий лист ВАСУ від 11.05.2000 р. №01-8/206 "Про деякі питання практики вирішення спорів за участю податкових органів (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України з перегляду рішень, ухвал, постанов)" див. у "ДК" №23/2000.

 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua