Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#46, листопад 2000р.
Розділ " ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ"

Найактуальніші документи номера - Рейтинг важливості

МОНІТОРИНГ

Аналіз документів, оприлюднених з 1 по 7 листопада :
ВР України - КМ України - Державна податкова адміністрація - Комітети ВР - Міністерство освіти і науки - Державне казначейство України - Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку - Держкомстат - Держстандарт - Держбуд України - Пенсійний фонд - Вищий арбітражний суд


НОВІ ДОКУМЕНТИ

ВЗАЄМОЗАЛІКИ ЗА ПОДАТКОВОЮ ЗАБОРГОВАНІСТЮ

1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2000 рік" від 19.10.2000 р. №2062-III

Коментар "ДК". Дозволено проводити з ініціативи Кабінету Міністрів України взаємозаліки за заборгованістю бюджетів перед підприємствами і податковою заборгованістю, що виникла в поточному році


ПОСЛУГИ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

2. Закон України "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення" від 05.10.2000 р. №2029-III

Коментар "ДК". Встановлено адміністративну відповідальність за порушення правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та за порушення умов і правил здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажів


ТОВАРОТРАНСПОРТНІ НАКЛАДНІ

3. Лист Держкомстату України "Про застосування товаро-транспортної накладної типової форми №1-ТН" від 13.10.2000 р. №08-01-8/93


ПРОЖИТКОВИЙ МІНІМУМ

4. Закон України "Про затвердження прожиткового мінімуму на 2000 рік" від 05.10.2000 р. №2025-III

Коментар "ДК". Прожитковий мінімум на 2000 рік затверджено на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі 270,1 гривні


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

5. Лист ГУ Держказначейства України "Про виконання постанови КМУ від 07.12.99 р. №2215" від 31.12.99 р. №07-06/1036-12431

6. Лист Держказначейства України "Про зміни та доповнення до Роз'яснення щодо проведення відшкодування сум податку на додану вартість у частині, що належить зарахуванню на поточний рахунок платника податку" від 31.05.2000 р. №16-06/619-3409

7. Лист ДПАУ "Про стан справляння податку на додану вартість у поточному році та вплив на надходження до Державного бюджету податку на додану вартість законодавчо передбаченого відшкодування" (витяг) від 11.08.2000 р. №11146/7/16-1315

8. Лист ДПАУ "Щодо обкладення податком на додану вартість операцій з продажу електроенергії, розрахунки за яку здійснено шляхом проведення взаємозаліку" від 17.05.2000 р. №2557/6/16-1220-26

9. Лист ДПАУ "Щодо порядку обкладення податком на додану вартість послуг з проведення виставок" від 01.02.2000 р. №1378/7/16-1220-26

10. Лист ДПАУ "Про пільги щодо ПДВ при продажу учнівських зошитів і навчальних посібників" від 27.09.2000 р. №5364/6/16-1220-26

11. Лист ДПАУ "Про сплату податку на додану вартість з операцій, пов'язаних з наданням послуг підприємствам, які займаються перевезенням пасажирів, з продажу проїзних квитків на перевезення пасажирів приміським пасажирським транспортом на митній території України" від 04.02.2000 р. №1605/7/16-1220-18

12. Лист ДПАУ "Щодо оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за які частково проводяться векселями" від 27.04.2000 р. №5989/7/16-1313

13. Лист ДПАУ "Про податок на додану вартість" від 07.06.2000 р. №7817/7/16-1220-1

14. Лист ДПАУ "Щодо питання можливості отримання довідки відповідності статусу імпортера" від 16.10.2000 р. №13735/7/16-1220-23

15. Лист ДПАУ "Щодо обкладення податком на додану вартість та акцизним збором операцій з вивезення товарів з території України на територію митних ліцензійних складів для їх наступного продажу через мережу безмитних магазинів" від 22.08.2000 р. №4800/6/16-1313

16. Лист ДПАУ "Щодо поширення дії Закону України від 01.06.2000 р. №1783-III на підприємства, які розташовані в спеціальних економічних зонах, функціонують у спеціальному режимі інвестиційної діяльності або беруть участь в економічних експериментах" від 12.10.2000 р. №13624/7/16-1220-5

17. Лист ДПАУ "Щодо обкладення податком на додану вартість операцій з надання окремих послуг нерезиденту-замовнику" від 16.05.2000 р. №2536/6/16-1314


ЄДИНИЙ ПОДАТОК

18. Лист Пенсійного фонду України "Щодо справляння збору на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 11.10.2000 р. №06/5419

Коментар "ДК". Пенсійний фонд України незаконно вважає, що платники єдиного податку, які мають найманих працівників, але не здійснюють витрат на оплату їх праці, не звільнені від сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування

19. Лист ПФУ "Щодо перерахування збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з найманих працівників, які працюють у платника єдиного податку" від 18.07.2000 р. №624/Л-5

Коментар "ДК". Пенсійний фонд незаконно вимагає утримання фізичними особами - платниками єдиного податку з найманих працівників 1% і 2% збору на обов'язкове пенсійне страхування


ЗБОРИ НА СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ

20. Лист ДПАУ "Про порядок набрання чинності рішенням Вищого арбітражного суду України від 12.05.2000 р. у справі №3/16-5/32 про визнання недійсною постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.98 р. №1064" від 16.10.2000 р. №5709/6/15-0116

21. Лист ПФУ "Про обмеження величини фактичних витрат" від 04.10.2000 р. №04/5289


ЗБІР НА ОБОВ'ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ

22. Лист Пенсійного фонду України "Про порядок сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій" від 03.10.2000 р. №08/5271


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

23. Лист ДПАУ "Про обкладення податком на прибуток і податком на додану вартість операцій з похідними цінними паперами" від 14.04.2000 р. №1949/6/22-3119

24. Лист ДПАУ "Про створення страхових резервів комерційними банками" від 06.05.2000 р. №2364/6/22-3115

25. Лист ДПАУ "Про включення транспортними підприємствами витрат на придбання пально-мастильних матеріалів для легкових автомобілів у валові витрати" від 06.04.2000 р. №1788/6/15-1116

26. Лист ДПАУ "Про порядок визначення валового доходу при реалізації електроенергії побутовому споживачу (населенню)" від 05.05.2000 р. №6229/7/15-1117


ПОНИЖУВАЛЬНИЙ КОЕФІЦІЄНТ АМОРТИЗАЦІЇ

27. Лист ДПАУ "Про обчислення податкового зобов'язання в частині податку на прибуток, що підлягає зарахуванню в Державний бюджет України, у зв'язку з застосуванням понижувального коефіцієнта 0,8 до норм амортизації" (витяг) від 07.04.2000 р. №4960/7/15-1117


ВАЛОВІ ВИТРАТИ

28. Лист Комітету ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності "Щодо правомірності включення до складу валових витрат платника податку витрат, пов'язаних із оплатою послуг за ведення реєстру власників іменних цінних паперів незалежним реєстратором" від 16.10.2000 р. №06-10/601


ОПОДАТКУВАННЯ НАФТОПРОДУКТІВ

29. Наказ ДМСУ, ДПАУ "Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної митної служби та Державної податкової адміністрації від 2 липня 1999 р. №404/348" від 20.10.2000 р. №588/540


ДИВІДЕНДИ

30. Лист ДПАУ "Щодо емітентів корпоративних прав та нарахування й утримання податків на дивіденди" від 14.04.2000 р. №1940/6/15-1116

31. Лист ДПАУ "Про нарахування дивідендів на частку державного майна" від 28.04.2000 р. №3104/5/15-0116


СТРАХУВАННЯ

32. Лист ДПАУ "Про оподаткування доходів нерезидентів-страхувальників, отриманих у вигляді страхових платежів як безпосередньо від перестрахувальників, так і через страхових брокерів" від 30.06.2000 р. №9028/7/22-2117


ЗАСТАВА

33. Лист ДПАУ "Про роз'яснення порядку відшкодування за рахунок страхового резерву заборгованості, забезпеченої заставою" від 20.06.2000 р. №3458/6/22-3116


БУДІВНИЦТВО ЖИТЛА

34. Постанова КМУ "Про внесення змін і доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №568" від 20.10.2000 р. №1569

35. Зміни і доповнення, що вносяться до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 р. №568

Довідка про надання інвестицій на будівництво житла військовослужбовцям та членам їх сімей. Додаток 1

Довідка про цільове використання інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей. Додаток 2

Довідка про обсяги здійснення інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей. Додаток 9

Довідка про обсяги здійснення інвестицій на будівництво житла для військовослужбовців та членів їх сімей за період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня. Додаток 10

Довідка про обсяг коштів, зарахованих інвесторам будівництва житла для військовослужбовців та членів їх сімей у зменшення їх податкового зобов'язання за період з 1 липня 1997 р. по 31 грудня. Додаток 11

Коментар "ДК". Якщо податкове зобов'язання у звітному періоді менше від суми використаних інвестицій для будівництва житла для військовослужбовців, ця різниця враховується під час визначення податкового зобов'язання у наступному звітному періоді, але не пізніше ніж 1 січня 2002 року


ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ НА МИТНИЦІ

36. Наказ Держмитслужби України "Про внесення змін та доповнень до класифікаторів, що використовуються при заповненні окремих граф вантажної митної декларації" від 20.09.2000 р. №530

Зміни та доповнення до Класифікатора пільг в обкладенні товарів ввізним митом. Додаток 1 до наказу Держмитслужби України від 20.09.2000 р. №530

Зміни до Класифікатора пільг в обкладенні товарів вивізним митом. Додаток 2 до наказу Держмитслужби України від 20.09.2000 р. №530

Зміни до Класифікатора пільг в обкладенні товарів акцизним збором. Додаток 3 до наказу Держмитслужби України від 20.09.2000 р. №530

Зміни та доповнення до Класифікатора пільг в обкладенні товарів податком на додану вартість. Додаток 4 до наказу Держмитслужби України від 20.09.2000 р. №530

Коментар "ДК". З класифікаторів пільг на митниці виключено товари, які ввозяться в Україну в межах виробничої кооперації підприємств і галузей держав - учасниць СНД


ТАЛОН ДО ПОСВІДЧЕННЯ ВОДІЯ

37. Наказ МВС України "Про затвердження зразка талона до посвідчення водія та внесення змін і доповнень до Положення про талон до посвідчення водія, затвердженого наказом МВС України від 02.04.94 р. №166" від 03.10.2000 р. №672

Зразок талона до посвідчення водія

38. Зміни і доповнення до Положення про талон до посвідчення водія, затвердженого наказом МВС України від 02.04.94 р. №166

Коментар "ДК". З 1 січня 2001 року запроваджуються нові талони порушень Правил дорожнього руху, які інспектори компостируватимуть


БАРТЕРНІ ОПЕРАЦІЇ В ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

39. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності" від 05.10.2000 р. №2035-III


ТОРГІВЛЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ

40. Наказ Міносвіти України "Про Положення про порядок маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів та фонограм" від 20.10.2000 р. №491

41. Положення про порядок маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів та фонограм

Коментар "ДК". Маркування контрольними марками аудіовізуальної продукції здійснює державне підприємство, призначене Держдепартаментом інтелектуальної власності

42. Наказ Міносвіти України "Про затвердження форм документів для одержання контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів чи фонограм" від 20.10.2000 р. №492

Заява про одержання контрольних марок

Форма Єдиного реєстру одержувачів контрольних марок

Протокол видачі контрольних марок

Рішення про видачу контрольних марок

Перелік найменувань примірників аудіовізуальних творів та фонограм із зазначенням творів, які в них містяться

Рішення про відмову у видачі контрольних марок


ДЕПОЗИТАРІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

43. Рішення ДКЦПФР "Про затвердження Змін до Порядку видачі Дозволу депозитаріям цінних паперів на здійснення професійної депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.98 р. №59" від 10.10.2000 р. №155

44. Зміни до Порядку видачі Дозволу депозитаріям цінних паперів на здійснення професійної депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 08.05.98 р. №59

Коментар "ДК". Мінімальний статутний фонд для депозитарію зменшено в 10 разів - до 500 тис. гривень


АКРЕДИТАЦІЯ АПТЕЧНИХ ЗАКЛАДІВ

45. Повідомлення Держпідприємництва України "Щодо необхідності скасування Наказу Національного агентства з контролю за якістю та безпекою продуктів харчування, лікарських засобів та виробів медичного призначення від 30.09.99 р. №67 "Про затвердження Умов акредитації підприємств, установ, організацій, що здійснюють оптову та роздрібну реалізацію лікарських засобів, імунобіологічних препаратів та виробів медичного призначення" від 24.10.2000 р.


ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЦІН НА ПОСЛУГИ З НУМЕРАЦІЇ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

46. Наказ Мінекономіки України, Антимонопольного комітету України "Про запровадження державного регулювання цін (тарифів) на послуги з нумерації цінних паперів" від 12.07.2000 р. №120/7

Коментар "ДК". Запроваджено державне регулювання цін (тарифів) на послуги з нумерації (кодифікації) цінних паперів ВАТ "Національний депозитарій України"


ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

47. Лист Державного центру зайнятості Мінпраці України "Щодо порядку реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних" від 06.10.2000 р. №ДЦ-11-1952


АРБІТРАЖНА ПРАКТИКА

48. Оглядовий лист ВАСУ "Про практику вирішення окремих категорій спорів" від 22.09.2000 р. №01-8/516


БЕЗНАДІЙНА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

49. Лист ДПАУ "Про віднесення на валові витрати сум заборгованості, щодо яких минув термін позовної давності" від 12.04.2000 р. №1900/6/15-1116


ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВІ РОБОТИ

50. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів" від 01.11. 2000 р. №1619

51. Порядок виконання земельно-кадастрових робіт та надання послуг на платній основі державними органами земельних ресурсів


ІМПОРТ ЛІКІВ

52. Лист МОЗ України "Щодо порядку ввезення в Україну лікарських засобів, на які одержані погодження Міністерства охорони здоров'я України" від 17.10.2000 р. №1.06/237

© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua