Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#48 '2000: Документи для роботи - Анонси

Найактуальніші документи номера

 • Суб'єктами малого підприємництва є всі підприємці, а також підприємства з обсягом валового доходу до 500000 євро і 50 робітниками

  Закон України від 19.10.2000 р. №2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва"

  Суб'єктами малого підприємництва є: фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, та юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період (календарний рік) не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу не перевищує 500000 євро.

  Порядок ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності визначається Кабінетом Міністрів України, а не Президентом та ДПА і Міністерством фінансів України. Платники єдиного податку опинилися поза законом в частині ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності.

  Переглянути документ


 • У випадку застосування цін в іноземній валюті вилученню в бюджет підлягає лише курсова різниця, а не вся валютна виручка

  Лист Міністерства економіки України від 25.10.2000 р. №27-22/524 "Про необгрунтовано отриманий суб'єктом господарювання виторг, що підлягає вилученню в дохід бюджету"

  Мінекономіки визначено, що у разі застосування цін в іноземній валюті вилученню в бюджет підлягає лише різниця, що утворилася за рахунок зміни курсу іноземної валюти (курсова різниця), а не весь валютний виторг. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 р. №1998 "Про вдосконалення порядку формування цін", встановлено, що формування, встановлення та застосування суб'єктами підприємництва вільних цін на території України здійснюється виключно у національній грошовій одиниці.

  А відповідно до частини першої статті 14 Закону УРСР від 03.12.90 р. №507-XII "Про ціни і ціноутворення", вся необгрунтовано одержана підприємством, організацією сума виручки в результаті порушення державної дисципліни цін підлягає вилученню в дохід відповідного бюджету залежно від підпорядкованості підприємства, організації. Крім того, в позабюджетні фонди місцевих рад стягується штраф у двократному розмірі необгрунтовано одержаної суми виторгу.

  Переглянути документ


 • Заборонено надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою підприємства з не залежних від працівників причин

  Закон України від 02.11.2000 р. №2073-III "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки"

Законом визначено, що жінкам або батькам-одинакам, які мають двох дітей до 15 років, при визначенні тривалості додаткової відпустки не враховуються святкові та неробочі дні.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний тепер письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Тепер власник або уповноважений ним орган у разі простою підприємства з не залежних від працівників причин не може надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням.

Переглянути документ


 • Виручкою комісіонера - платника єдиного податку є лише отримана комісійна винагорода

  Лист ДПА України від 07.11.2000 р. №14724/7/15-1317 "Про нарахування єдиного податку суб'єктами малого підприємництва, що перейшли на спрощену систему оподаткування"

Визначено, що виручкою комісіонера - платника єдиного податку є не всі надходження на поточний рахунок, а лише отримана комісійна винагорода. Отже, ДПА в особі Г. Оперенка (під листом - його підпис) кардинально змінила свою точку зору щодо включення до виручки "єдиноподатника"-комісіонера, митного брокера, турагента, страхового агента тощо (надалі писатимемо просто "комісіонера" і матимемо на увазі решту "споріднених" видів діяльності) коштів, які насправді йому не належать. Тепер вони вважають, що виручка від реалізації "єдиноподатника"-комісіонера - це його винагорода за надані ним комітенту послуги.

Для такого "одкровення" ДПА знадобився майже рік, адже до виходу в світ листа ДПА досить активно обстоювала протилежну думку.

Переглянути документ

Підготовано редакцією "Документів для роботи"
document@gc.lviv.ua

Рейтинг важливості

 • Порядок ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності визначається Кабінетом Міністрів України, а не ДПА та Міністерством фінансів України
  Закон України від 19.10.2000 р. №2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва"

 • Заборонено надавати відпустку без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою підприємства з не залежних від працівників причин

 • ДПА України визнала, що виручкою комісіонера - платника єдиного податку є не всі надходження на поточний рахунок, а лише отримана комісійна винагорода

 • Для розрахунку суми компенсації за невиплаченою зарплатою треба помножити борг на індекс інфляції за виключенням інфляції місяця перед виплатою суми заборгованості і місяця, коли виплачується дохід

 • У разі застосування цін в іноземній валюті вилученню в бюджет підлягає лише курсова різниця, а не вся валютна виручка

 • Головна державна інспекція праці зазначає, що на підприємстві може укладатися трудовий контракт лише з одним керівником підприємства

 • Голова і члени селянського (фермерського) господарства тепер можуть постійно працювати в інших підприємствах, установах та організаціях

 • Аптечні пункти, розташовані в міських лікарняних закладах, можуть не застосовувати ЕККА до 31 грудня 2000 року

 • Затверджено новий перелік органів ліцензування

 • Акції закритих акціонерних товариств можуть бути предметом застави і можуть вільно продаватися, крім як на біржах та шляхом передплати

 • На понад 300 товарів легкої та текстильної промисловості на 2 відсотки зменшено пільгове ввізне мито
 
© 2000 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua