Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#48 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 15 по 21 листопада 2000 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 15 по 21 листопада 2000 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 15 по 21 листопада 2000 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 19.10.2000 р. №2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва"

  Законом внесено суттєві зміни та доповнення до правових засад малого підприємництва.

  Збільшено більш ніж удвічі обсяг річного валового доходу, який може мати юридична особа для отримання статусу малого підприємства. Відтепер він дорівнюватиме 500000 євро. Середньооблікова кількість працюючих, яка не повинна перевищувати 50 осіб, визначатиметься за календарний рік з урахуванням працюючих за цивільно-правовими договорами та за сумісництвом.

  Закон надає право всім без винятку суб'єктам малого підприємництва застосовувати спрощену систему оподаткування, бухобліку та звітності. До цього така пільга застосовувалася тільки для мікропідприємств з середньообліковою чисельністю 10 осіб і обсягом виторгу за рік не більше 250000 гривень.

  Не зможуть стати суб'єктами малого підприємництва юридичні особи, які провадять діяльність у сфері грального бізнесу, здійснюють обмін іноземної валюти, а також виробники та імпортери підакцизних товарів.

  Друкується в цьому номері


 • Закон від 02.11.2000 р. №2071-III "Про внесення зміни до статті 2 Закону України "Про селянське (фермерське) господарство"

Внесено зміну до Закону України "Про селянське (фермерське) господарство", яка, як очікується, приведе до залучення до фермерства не тільки мешканців сіл, але й міських підприємців.

Згідно із Законом, з голови і членів селянського (фермерського) господарства знято заборону постійно працювати в інших підприємствах, установах та організаціях. Відтепер засновником і головою фермерського господарства може бути не тільки працівник аграрного сектора економіки.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 02.11.2000 р. №2073-III "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки"

Законом встановлено, що при визначенні тривалості додаткової відпустки святкові та неробочі дні не враховуються працівникам, які мають дітей.

Розширено перелік осіб, яким надано право отримати щорічну основну відпустку до 56 днів. Такою пільгою можуть скористатися керівні працівники навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів.

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку, буде зараховуватися час фактичної роботи, в тому числі на умовах неповного робочого часу, протягом робочого року, за який надається відпустка.

Час, за який працівник повністю або частково не використав основну та додаткову відпустки за попереднім місцем роботи, може додаватися до стажу роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки на новому підприємстві.

Але Законом встановлено, що така пільга використовується тільки у разі, якщо працівник не одержав грошову компенсацію за невикористану відпустку.

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником. Закон зобов'язав власника або уповноважений ним орган письмово повідомляти працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

У разі невиконання цієї умови, працівник має право отримати відпустку у будь-який інший період.

Будь-яка невикористана частина відпустки відтепер надаватиметься з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини. А у разі відкликання працівника з відпустки його праця буде оплачена з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки.

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях профтехзакладів освіти, додаткова оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною тривалістю 35 календарних днів буде надаватися протягом навчального року, а не календарного, як було раніше.

Додаткова відпустка, що надається працівникам, які навчаються на вечірніх та заочних відділеннях вищих навчальних закладів, буде надаватися обумовленої у Законі тривалості, у розрахунку не менш як на два роки навчання і впродовж навчального року.

Тобто від 10 до 40 днів на два роки навчання залежно від рівня акредитації та курсу навчання. Право на додаткову оплачувану відпустку мають тепер і працівники, які здобувають другу вищу освіту з вечірньою та заочною формою навчання.

Друкується в цьому номері


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Указ Президента від 15.11.2000 р. №1239/2000 "Про захист документів і товарів голографічними захисними елементами"

  З 1 січня 2001 року запроваджується захист документів і товарів голографічними захисними елементами відповідно до Переліку документів і товарів, які підлягають захисту голографічними захисними елементами.

  Державним органом, який буде встановлювати порядок виробництва, обліку, використання та проведення сертифікаційних випробувань голографічних захисних елементів, є Служба безпеки України.

  Друкуватиметься у наступному числі


 • Указ Президента від 16.11.2000 р. №1242/2000 "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією, іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та забезпечення економного витрачання державних коштів"

Президент заборонив придбання путівок та оплату інших соціальних послуг для посадових осіб - представників держави в господарських товариствах, у яких є частка державного майна, за рахунок державних коштів. Такі виплати мають фінансувати виключно господарські товариства.

Передбачено встановлення граничної суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп'ютерів господарськими товариствами, у яких є частка державного майна, а також скорочення коштів таких підприємств на закордонні відрядження.

Планується розробка закону про запровадження соціальних пропорцій у розподілі доходів та видатків приватних підприємств і господарських товариств між їх власниками та найманими працівниками.


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 10.11.2000 р. №1686 "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат пенсіонерам"

  З 1 грудня 2000 року в 1,20482 разу збільшується мінімальний розмір пенсії, передбачений для обчислення трудових пенсій за віком.

  Для працівників, які зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці та в металургії, збільшено максимальний розмір пенсії в 1,28514 разу, а для інших категорій працівників - у 1,20482 разу.

  З 1 квітня 2001 р. пенсії збільшаться відповідно в 1,13333, 1,0625 та 1,13333 разу. Громадянам, розмір пенсій яких не досягає 55 гривень, з 1 грудня 2000 р. встановлюється цільова грошова допомога на прожиття в розмірі до 25 гривень.

  Друкується в цьому номері


 • Постанова від 14.11.2000 р. №1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування"

Наведено перелік органів ліцензування.

До кінця 2000 року будуть затверджені ліцензійні умови провадження господарської діяльності за видами, зазначеними у затвердженому цією постановою переліку.

Серед ліцензіарів з'явилися нові - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, яка буде видавати ліцензії на провадження професійної діяльності на ринку цінних паперів, Держмитслужба - ліцензії на провадження посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника, а також Укравіатранс, Укравтотранс, Укрморрічфлот, Держалкогольтютюн.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 16.11.2000 р. №1715 "Про внесення змін і доповнень до Правил роздрібної торгівлі примірниками аудіовізуальних творів і фонограм"

Постановою КМУ встановлено, що контрольна марка - це спеціальний знак, який засвідчує дотримання авторських і суміжних прав і дає право на розповсюдження примірників творів чи фонограм на території України та на їх експорт.

Примірником твору чи фонограми може бути визнана будь-яка матеріальна копія, що містить в собі значну частину зображення чи звуків твору.Роздрібна торгівля примірниками творів і фонограм може здійснюватися виключно за умови маркування контрольними марками таких примірників.

Наявність угоди з особою, яка має авторське право і суміжні права, не дає права на продаж творів і фонограм.

Зазначено, що у разі роздрібного продажу примірників контрольна марка має бути наклеєна на кожному примірнику.

При продажу такої продукції суб'єкт підприємницької діяльності не зобов'язаний інформувати покупців про асортимент примірників творів і фонограм, що є в продажу, розміщенням їх переліку на видному та доступному місці.


 • Постанова від 20.11.2000 р. №1719 "Про запровадження ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності"

Затверджено зразок бланка ліцензії єдиного зразка та його опис. Бланк ліцензії єдиного зразка є документом суворої звітності, який має захист від підроблення та несанкціонованого тиражування.

Наприклад, у нижній частині бланка термофарбою виконано приховане зображення слова "ДІЙСНА", яке з'являється під час нагрівання фарби до температури понад 35°C.

Держпідприємництво повинно протягом місячного терміну затвердити нормативно-правові акти, що регламентують порядок одержання, зберігання, обліку і заповнення бланків ліцензій єдиного зразка.

Друкуватиметься у наступному числі


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 06.07.2000 р. №279 "Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків"

  (Зареєстрована в Мін'юсті України 03.08.2000 р. за №474/4695)

  Для недопущення збитків від неповернення боргу банку через неплатоспроможність юридичної особи банк-кредитор здійснюватиме оцінку кредитного ризику за всіма кредитними операціями та коштами, розміщеними на кореспондентських рахунках позичальника, які відкриті в інших банках як у національній, так і в іноземній валюті.

  Банки самостійно визначатимуть рівень ризику кредитних операцій, оцінюватимуть фінансовий стан позичальників та вартість застави в межах чинного законодавства.

  Якщо позичальником стає фізична особа, при оцінці її фінансового стану враховуються загальний матеріальний стан клієнта, наявність постійної роботи, сімейний стан, вік клієнта, ділова репутація.


 • Постанова від 05.10.2000 р. №384 "Про внесення змін до Інструкції про порядок здійснення контролю і отримання ліцензій за експортними, імпортними та лізинговими операціями"

(Зареєстрована в Мін'юсті України 14.11.2000 р. за №815/5036)

До Інструкції внесено доповнення, відповідно до якого при укладенні резидентами договорів застосовуються правила ІНКОТЕРМС, підготовлені Міжнародною торговою палатою.

Постановою визначено поняття "здійснення поставки" як дата виконання нерезидентом усіх зобов'язань щодо поставки, покладених на нього за договором.

Передбачена можливість встановлення спеціальними законами України строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, які відрізняються від визначених Законом "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті". У цьому випадку банк при здійсненні контролю за дотриманням резидентом цих строків керується нормами цих законодавчих актів.

Суб'єкт зовнішньоекономічного договору може зменшувати суми валютної виручки на суму комісійних винагород, яку утримали банки-нерезиденти за проходження платежу через їх рахунки, якщо оплата резидентом цих винагород передбачена експортним договором і підтверджена відповідним банківським документом, а на цю суму допускається отримання резидентом товару.

Наведено перелік документів, які резидент подає до центрального апарату НБУ для отримання ліцензії за експортною, імпортною та лізинговою операціями.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Постанова від 31.10.2000 р. №427 "Про внесення змін до Правил здійснення депозитних операцій для банківських депозитів"

(Зареєстрована в Мін'юсті України 14.11.2000 р. за №816/5037)

Постановою визначено, що залучення коштів від юридичних та фізичних осіб за договором банківського депозиту здійснюється як у національній, так і в іноземній валюті. Комерційний банк виплачуватиме вкладнику суму депозиту (вкладу) та нараховані проценти у валюті залучення.

Встановлено, що погашення сертифікатів, номінованих у національній валюті, юридичним та фізичним особам здійснюється банками тільки в національній валюті, а номінованих в іноземній валюті - за бажанням їх власників як в іноземній, так і в національній валюті за курсом НБУ на дату їх погашення, зазначену в сертифікаті.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 22.08.2000 р. №11563/7/16-1220-1 "Про податок на додану вартість (щодо питання оподаткування ПДВ послуг телефонного зв'язку та постачання електроенергії для населення)"

  ДПАУ інформує, що до 1 жовтня 1997 року реалізація товарів (робіт, послуг) здійснювалася за цінами і тарифами, що включали в себе і суму податку на додану вартість, який не виділявся окремим рядком із тарифу.

  Починаючи з 01.10.97 р. сума ПДВ, визначена шляхом застосування ставки податку у розмірі 20% до бази оподаткування, додається до ціни (тарифу) товарів (робіт, послуг) та виділяється окремим рядком.

  Оскільки з 1 січня 2000 року застосування нульової ставки ПДВ при здійсненні операцій з продажу енергоносіїв скасовано, то такі операції, незалежно від форми проведення розрахунків, категорії продавців та споживачів, у тому числі і для населення, підлягають оподаткуванню ПДВ за ставкою 20% на кожному етапі.


 • Лист від 19.10.2000 р. №13904/7/16-1201 "Про оподаткування операцій з вторинною сировиною"

ДПАУ звертає увагу підприємців на те, що від оподаткування податком на додану вартість звільняються операції з надання послуг щодо збирання та заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини, перелік яких встановлено постановою КМУ від 03.08.2000 р. №1197. Операції з продажу самої сировини підлягають оподаткуванню ПДВ на кожному етапі продажу за ставкою 20 відсотків.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 24.10.2000 р. №5872/6/15-1116 "Про деякі питання оподаткування"

Операція позики коштів за договором позики не вважається операцією фінансового кредиту, інформує ДПАУ. Тому кошти, надані іншими особами, ніж кваліфікованими як банківські установи або які мають статус небанківських фінансових установ, фінансовим кредитом не вважаються.

А оскільки за договорами позики кошти або майно передаються від одного суб'єкта правовідносин іншому, а після закінчення терміну дії договору підлягають поверненню, такі договори мають, як наслідок, виникнення боргових зобов'язань, операції щодо яких при оподаткуванні ставляться до операцій особливого виду, і їх оподаткування регулюється пунктом 7.9 статті 7 Закону.

Тому грошові кошти, залучені за договором позики, включаються як дохід від позареалізаційних операцій, а їх повернення не враховується у валових витратах.

Щодо віднесення розрахунків фізичних осіб за придбані товари через Ощадбанк до безготівкових, то ДПАУ посилається на лист Нацбанку від 15.04.99 р. №25-110/799-3401, відповідно до якого вноситься готівка на рахунок Ощадбанку для подальшого переказування коштів на поточний рахунок юридичної особи - продавця товару.

Враховуючи те, що у кінцевому підсумку до одержувача коштів надходить належний платіж у безготівковій формі, для юридичної особи зазначену операцію можна кваліфікувати як безготівкову форму розрахунків.

Таким чином, використовуючи цю форму оплати, можна здійснювати торгову діяльність без придбання торгового патенту, вважає ДПАУ.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 27.10.2000 р. №14312/7/18-0617 "Щодо плати за землю при переході суб'єкта підприємницької діяльності на спрощену систему оподаткування"

ДПАУ роз'яснює, що об'єктом плати за землю є земельна ділянка, надана у користування на умовах оренди, а суб'єктом плати за землю у цьому випадку є землекористувач-орендар.

Юридичні та фізичні особи, котрим земля надана в користування на умовах оренди, сплачують орендну плату орендодавцю, який, у свою чергу, сплачує земельний податок на рахунок відповідної ради, на території якої розташована земельна ділянка.

Оскільки розмір, умови і терміни внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди між орендодавцем і орендарем, ДПАУ зазначає, що суб'єкти малого підприємництва - платники єдиного податку не звільняються від сплати орендної плати за землю.

Але при передачі орендованих земельних ділянок під будинками або їх частинами іншим суб'єктам, які, у свою чергу, використовують такі будинки для здійснення своєї підприємницької діяльності, платник єдиного податку сплачує земельний податок на загальних засадах.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 07.11.2000 р. №14724/7/15-1317 "Про нарахування єдиного податку суб'єктами малого підприємництва, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності"

ДПАУ пояснює порядок визначення бази для сплати єдиного податку. Кошти, які надходять на розрахунковий рахунок юридичних осіб - платників єдиного податку, що здійснюють свою діяльність на підставі договорів комісії та інших цивільно-правових договорів (брокерські, експедиторські, підприємства комісійної торгівлі тощо), не є власністю таких суб'єктів.

ДПАУ інформує, що при визначенні суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для нарахування єдиного податку такі кошти не будуть включатися до бази оподаткування. При розрахунку до бази оподаткування включатиметься виручка, яка належить такому суб'єкту підприємницької діяльності від реалізації ним своєї продукції.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 06.11.2000 р. №11/3-9772 "Щодо зазначення податкового номера за контрактом про спільну інвестиційну діяльність"

  Щодо особливостей заповнення податкового номера у ВМД при здійсненні митного оформлення вантажів Держмитслужба зазначає, що митне оформлення вантажу не може бути здійснене на підставі контракту про спільну інвестиційну діяльність, укладеного між резидентами України. Митному органу має бути обов'язково поданий зовнішньоекономічний контракт, а контракт про спільну інвестиційну діяльність не вимагається.

  Друкується в цьому номері


 • Лист від 14.11.2000 р. №09/4-4362-ЕП "Щодо здійснення митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться в Україну на підставі доручення безпосередньо на тих осіб, які ввозять транспортні засоби"

Держмитслужба інформує, що при ввезенні в Україну фізичними особами транспортних засобів, які оформлені на підставі доручення безпосередньо на тих осіб, які їх ввозять, митне оформлення таких транспортних засобів не здійснюється.

У цьому разі посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (вузла чи агрегата) в органах ДАІ МВС України видається на ім'я власника.


КОМІТЕТИ ВР

 • Лист Комітету Верховної Ради з питань фінансів та банківської діяльності від 31.10.2000 р. №06-10/631 "Щодо виникнення права платника податку на податковий кредит при здійсненні бартерних операцій"

  Комітет інформує, що, згідно зі змінами до Закону "Про податок на додану вартість", з 1 травня 2000 року до кінця 2000 року в разі експорту товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних операцій сума податку на додану вартість, сплачена або нарахована у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва.

  Зазначені зміни внесені законом, який набрав чинності з 6 червня 2000 року. Як зазначає Комітет, оскільки вищезгадана норма щодо відображення у податковому обліку сум податкового кредиту при здійсненні бартерних операцій поширюється на правовідносини, які виникли при здійсненні таких операцій з 1 травня 2000 року, можна провести коригування сум податкового кредиту по зазначених операціях у період з 1 травня 2000 р. по 6 червня 2000 р. і віднести зазначені суми до складу валових витрат виробництва.

Друкується в цьому номері


МІН'ЮСТ
 • Лист від 13.10.2000 р. №332-41-1347 "Щодо набрання законної чинності рішенням Вищого арбітражного суду України від 12.05.2000 р. у справі №3/16-5/32 про визнання недійсною постанови Кабінету Міністрів України від 13.07.98 р. №1064"

  Знову щодо постанови ВАСУ від 12.05.2000 р. у справі №3/16-5/32 про визнання недійсною Постанови КМУ від 13.07.98 р. №1064 "Про встановлення максимальної величини фактичних витрат суб'єктів господарювання на оплату праці працівників, суми оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу, з яких справляються збори (внески) до соціальних фондів".

Мін'юст інформує, що, згідно з Арбітражним процесуальним кодексом України, рішення та постанови арбітражного суду набувають законної сили негайно після їхнього прийняття і підлягають обов'язковому виконанню підприємствами, організаціями, посадовими особами.


МІНЕКОНОМІКИ
 • Лист від 25.10.2000 р. №27-22/524 "Про необгрунтовано отриманий суб'єктом господарювання виторг, що підлягає вилученню в дохід бюджету"

  Необгрунтовано отримана суб'єктом підприємницької діяльності виручка, яка підлягає вилученню в прибуток бюджету, - це різниця між фактичною виручкою від реалізації продукції і її вартості за цінами й тарифами, сформованими відповідно до вимог чинного законодавства.

  При визначенні недійсним контракту, у якому ціна сформована в еквіваленті до іноземної валюти, вилученню в прибуток бюджету підлягає різниця, що утворилася за рахунок зміни курсу іноземної валюти з моменту реалізації продукції.

Друкується в цьому номері


МІНЕКОНОМІКИ, ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 • Наказ від 20.10.2000 р. №227/2181 "Про затвердження Критеріїв, за якими пропонується відносити відкриті акціонерні товариства до тих, що мають регіональне значення"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 13.11.2000 р. за №798/5019)

  Підприємство буде відноситися до такого, що має регіональне значення, якщо воно займає монопольне становище на регіональному ринку товару, який має соціально-економічне значення для регіону.

Саме підприємство повинно бути містоутворюючим в місті обласного або районного підпорядкування (кількість працівників такого підприємства з членами сімей має бути не меншим половини кількості населення міста) і реалізовувати більш ніж 50% виробленої продукції в межах однієї області.


ДЕРЖКОМЗВ'ЯЗКУ
 • Наказ від 30.10.2000 р. №160 "Про внесення змін до Граничних тарифів на основні послуги зв'язку"

  (Зареєстрований у Мін'юсті України 13.11.2000 р. за №802/5023)

  Змінено граничні тарифи на послуги поштового зв'язку, які надаються в межах України. Тариф на виплату і доставку пенсії чи грошової допомоги у місті зменшено з 1,1% до 0,9% від суми виплати, а для сільської місцевості зменшено з 2,1% до 1,8%.

Але слід зазначити, що якщо до цих змін плату за доставку та виплату пенсій передбачалося стягувати тільки до погашення заборгованості, то цим наказом обмеження скасовано. Після погашення заборгованості з пенсій і виплат тариф стягуватиметься з будь-якої виплати та доставки пенсії чи грошової допомоги.


ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
 • Наказ від 27.08.2000 р. №174 "Про затвердження Правил визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1-1-2000)"

  Документ стосується створення умов для впровадження ринкових методів визначення вартості будівництва, спрямованих на спрощення механізму ціноутворення з 1 жовтня 2000 року.

  Ці норми застосовуються для визначення вартості нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла.

  При залученні бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності використання цих норм обов'язкове, а при фінансуванні будівництва з інших джерел вони носять рекомендаційний характер, а їх застосування обумовлюється контрактом.

Друкуватиметься у наступних числах


ДЕРЖКОМСТАТ
 • Наказ від 06.09.2000 р. №293 "Про затвердження методики розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, який використовується суб'єктами господарської діяльності та іншими юридичними особами всіх форм власності"

  До факторів, які враховуються при розрахунку викидів забруднюючих речовин у повітря автотранспортом, включено технічний стан автомобілів і автобусів, рух в умовах міста та сільської місцевості, структура автопарку, види використаного палива.

  На відміну від попередньої методики, не беруться до уваги умови експлуатації транспортних засобів в зимовий період, на дорогах зі складним планом тощо.

  Юридичні особи всіх форм власності, які експлуатують автомобільний транспорт (власний чи орендований), щорічно мають подавати річний Звіт про роботу автотранспорту.

Друкуватиметься у наступних числах


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 15 по 21 листопада 2000 р.

 • Закон від 19.10.2000 р. №2050-III "Про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням строків їх виплати"

  "УК" №213 від 16.11.2000 р., "Документи для роботи" №48/2000.

 • Закон від 02.11.2000 р. №2073-III "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки"

"УК" №215 від 18.11.2000 р., "Документи для роботи" №48/2000.

 • Постанова КМ від 03.11.2000 р. №1650 "Про підвищення розмірів допомоги за рахунок коштів державного фонду сприяння зайнятості населення"

"УК" №212 від 15.11.2000 р., "Документи для роботи" №48/2000.

 • Постанова КМ від 10.11.2000 р. №1686 "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат пенсіонерам"

"УК" №211 від 14.11.2000 р.,"Документи для роботи" №48/2000.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua