Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#48 '2000: Документи для роботи - Нові документи

4. Про нарахування єдиного податку суб'єктами малого підприємництва, що перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Лист ДПАУ від 07.11.2000 р. №14724/7/15-1317

Коментар ДК:


СУТТЄВО

ДПА України визнала, що виручкою комісіонера - платника єдиного податку є не всі надходження на поточний рахунок, а лише отримана комісійна винагорода.


Державна податкова адміністрація України у зв'язку з численними запитами державних податкових органів та платників єдиного податку, відповідно до роз'яснення Міністерства фінансів України від 04.10.2000 р. №053-39136 стосовно оподаткування єдиним податком виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів малого підприємництва - юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на підставі договорів комісії та інших цивільно-правових договорів (експедиторські, брокерські підприємства, комісійна торгівля), повідомляє.

Оскільки кошти, які надходять на розрахунковий рахунок таких платників єдиного податку є транзитними і вони не мають права власності на такі кошти, то при визначенні суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) для нарахування єдиного податку ці кошти не включаються до бази оподаткування.*

Таким чином, оподаткуванню підлягає виручка, яка належить такому суб'єкту підприємницької діяльності від реалізації ним своєї продукції (товарів, робіт, послуг).

Заступник голови ДПА України Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Лист ДПА України від 15.05.2000 р. №3432/5/15-1316 "Про базу оподаткування при спрощеній системі оподаткування" з протилежною думкою див. у "ДК" №43/2000.


Коментар ДК:

Виручкою комісіонера - платника єдиного податку є не всі надходження на поточний рахунок, а лише отримана комісійна винагорода

Віталій ДЗЬОБАН
 
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua