Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#50 '2000: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 29 листопада по 5 грудня 2000 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 29 листопада по 5 грудня 2000 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 29 листопада по 5 грудня 2000 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 19.10.2000 р. №2057-III "Про проведення у Запорізькій, Луганській та Львівській областях експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів"

У трьох областях України Пенсійному фонду України надано право стягнення з платників донарахованих за результатами перевірок сум збору на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття, а також суми недоїмки, пені за цим збором.

Пенсійний фонд зможе накладати на керівників підприємств адміністративні стягнення за порушення сплати збору на безробіття. Період, упродовж якого буде проведено цей експеримент, визначатиме КМУ.

Закон набрав чинності з 30 листопада 2000 року.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 02.11.2000 р. №2090-III "Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"

Обов'язковою умовою створення сільськогосподарського виробничого кооперативу є особиста участь фізичних осіб, які об'єднуються в ньому, у процесі виробництва. Визначено, що обслуговуючі кооперативи можуть надавати послуги іншим особам в обсягах, що не перевищують 20% загального обороту кооперативу.

До статуту кооперативу внесено доповнення, відповідно до яких у ньому мають додатково встановлюватися порядок визначення розміру вступного внеску і паю та форми господарської участі членів обслуговуючого кооперативу.

Відтепер термін перебування на посадах голови або членів правління кооперативу обмежено трьома роками.

У разі виходу з кооперативу фізична чи юридична особа має право на майновий пай, термін отримання якого не може перевищувати 2-х років, а відлік цього терміну починається з 1 січня року, що настає після моменту виходу або виключення з кооперативу.

Друкується в цьому номері


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Указ від 28.11.2000 р. №1265/2000 "Про Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України"

Указом Президента визначені повноваження ГоловКРУ. Серед основних - проведення ревізії та перевірки фінансових і бухгалтерських документів, що підтверджують надходження і витрачання коштів, матеріальних цінностей.

ГоловКРУ має право безперешкодного доступу на склади, у виробничі й інші приміщення для їх обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою, може припиняти операції на розрахункових рахунках банків та інших фінансових установ.

Під час перевірки або ревізії працівник ГоловКРУ може вимагати проведення в його присутності інвентаризації, а також опечатувати каси і вилучати необхідні документи. ГоловКРУ має право застосовувати до суб'єктів господарювання фінансові санкції і накладати на посадових осіб підприємств адміністративні стягнення.

Друкується в цьому номері


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 29.11.2000 р. №1750 "Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 5 липня 2000 р. №1059"

До 1 січня 2001 року на підприємства агропостачання, агрохімії та агротехсервісу, що забезпечували сільськогосподарських товаровиробників матеріальними ресурсами, закупленими за рахунок кредитів банків, залучених під гарантії облдержадміністрацій, буде поширюватися дія Постанови КМУ від 25.02.2000 р. №398 "Про додаткові заходи щодо кредитування комплексу сільськогосподарських робіт".

Для таких товаровиробників кредити будуть надаватися з компенсацією відсотків у розмірі 50% облікової ставки НБУ на день укладення кредитної угоди, але не нижче 17,5% річних та запроваджуватися тимчасовий механізм щодо можливості використання частини кредитів на оплату позичальниками послуг страхових компаній та нотаріальних контор, наданих їм під час укладення кредитних угод.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 29.11.2000 р. №1755 "Про термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу"

Встановлено, що термін дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності становить 3 роки. Плата за її видачу справляється у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо органом ліцензування є центральний орган виконавчої влади, або 15 - якщо ліцензіаром є місцевий орган виконавчої влади.

Значно більший термін ліцензії з надання послуг телефонного зв'язку - 15 років, послуг радіозв'язку - 10 років, з технічного обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації - 5 років.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 29.11.2000 р. №1756 "Про затвердження Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції"

Порядком визначено процедуру реєстрації першого та остаточного варіантів проектів угоди про розподіл продукції, а також держреєстрації такої угоди після її укладення.

Підписання сторонами угоди по розподіл продукції провадиться після реєстрації остаточного варіанта проекту угоди, а державна реєстрація самої угоди - в день її підписання зі скріпленням печаткою Кабміну. Свідоцтво отримує кожний інвестор, який є стороною угоди.

Друкуватиметься в наступному числі


 • Постанова від 29.11.2000 р. №1762 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. №459 та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Відповідно до змін видача дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (крім мисливських тварин) здійснюється органами Мінприроди.

Видача дозволів на використання корисних копалин, у тому числі континентального шельфу (за винятком загальнопоширених), - Мінекоресурсів разом з Держгіртехнаглядом.

Для отримання дозволу на відстріл бродячих собак і котів, сірих ворон, сорок, граків дозвіл буде надавати теж Мінекоресурсів.


 • Постанова від 29.11.2000 р. №1771 "Про затвердження Положення про Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю"

Створено Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю з регіональною структурою на місцях, підпорядкованою міським державним адміністраціям.

Основним завданням департаменту є нагляд за додержанням законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на підприємствах та у фізичних осіб, які використовують найману працю.

Департамент буде забезпечувати проведення експертизи умов праці та контролювати правильність призначення і надання працівникам підприємств соціальних гарантій і компенсацій за роботу в шкідливих та важких умовах праці.

Департаменту надано право заслуховувати керівників підприємств з питань додержання вимог законодавства про працю, умови праці та накладати адміністративні стягнення за такі правопорушення.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 16.11.2000 р. №451 "Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документів"

Нацбанк зобов'язав комерційні банки неухильно виконувати письмові вимоги керівників відповідних спецпідрозділів МВС і СБУ по боротьбі з організованою злочинністю щодо надання інформації і документів про операції, рахунки, вклади фізичних осіб, за якими провадяться справи органами служби безпеки, внутрішніх справ, а також юридичних осіб.

Така вимога має бути оформлена на фірмовому бланку, зареєстрована належним чином, з підписом керівника спецпідрозділу та з зазначенням законних підстав для цієї вимоги.

Необхідна інформація надається банками негайно, а за певних обставин протягом 10 діб.


 • Лист від 20.11.2000 р. №12-111/1363 "Про довіреність"

Відпуск цінностей підприємствам за безготівковим розрахунком, бартером або безоплатно здійснюється фізичною особою за умови подання довіреності підприємства.

Як інформує Нацбанк, порядок відпуску цінностей за довіреністю застосовується також для відпуску цінностей у рамках договору про спільну діяльність, якщо одержувачами цінностей є підприємства.

Фізична особа може довірити отримання матеріальних цінностей іншій особі з оформленням довіреності типової форми №М-2 або №М-26 зі своїм підписом і особистою печаткою.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 03.11.2000 р. №6075/6/22-2316 "Щодо використання іноземної валюти на території України як засобу платежу"

Розрахунки в іноземній валюті між резидентами в межах договору комісії не є поточними торговими операціями в іноземній валюті.

ДПАУ пояснює це тим, що у даному випадку валюта не є власністю комісіонера і не використовується як засіб платежу, а переказується на рахунки резидентів, за дорученням яких комісіонер здійснює операції продажу.

На підставі цього ДПАУ робить висновок: операції щодо перерахування резидентом-комісіонером іноземної валюти резидентам, за дорученням яких ним здійснений продаж товарів (робіт, послуг) нерезиденту, не потребують ліцензії.


 • Лист від 03.11.2000 р. №14529/7/16-1201 "Про відшкодування ПДВ"

Для недопущення зриву надходжень ПДВ у IV кварталі і забезпечення рівномірного надходження коштів до Держбюджету ДПАУ буде, за згодою платників ПДВ, складати графік рівномірного повернення сум ПДВ, термін відшкодування яких вже настав.

Основною метою такого узгодження буде наближення термінів відшкодування податку на додану вартість до встановленого чинним законодавством терміну його сплати в бюджет.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 08.11.2000 р. №14758/7/16-1201 "Про податок на додану вартість (щодо застосування окремих норм податкового законодавства суб'єктами підприємницької діяльності, діяльність яких пов'язана з рибною продукцією)"

Тимчасово, до 1 січня 2001 року буде діяти порядок, відповідно до якого в розпорядженні сільськогосподарських товаровиробників залишається сума ПДВ, визначена як різниця між сумою податкових зобов'язань, що виникли у зв'язку з продажем сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки, виготовлених на давальницьких умовах із власної сільськогосподарської сировини, та сумою відповідного податкового кредиту.

Це положення поширюється також на рибницькі та рибальські, включаючи риболовецькі господарства, що займаються виловом, переробкою та збутом власної рибопродукції.

Підприємства, які здійснюють вилов риби у морському просторі або займаються лише закупівлею риби та її переробкою, не можуть застосовувати зазначену пільгу. Тобто до сільськогосподарських товаровиробників належать господарства рибної галузі внутрішніх водойм.


 • Лист від 10.11.2000 р. №6235/6/15-1116 "Щодо питань оподаткування внесків ТМЦ у статутний фонд підприємства"

Операція внесення ТМЦ до статутного фонду юридичної особи в обмін на корпоративні права, які емітовані нею, є прямою інвестицією.

За роз'ясненням ДПАУ, від цієї операції інвестор отримує компенсацію у вигляді корпоративних прав, тому внесення ним ТМЦ до статутного фонду підприємства не збільшує його валових витрат.

Валовий дохід інвестора теж не збільшується, оскільки отримувач прямої інвестиції є емітентом корпоративних прав, які не належать до товару.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 16.11.2000 р. №15251/7/16-1201 "Щодо окремих питань справляння ПДВ"

Головне Управління ПДВ ДПАУ дає методичні рекомендації щодо питань зі справляння ПДВ. Дано відповіді на 76 питань.

ДПАУ вважає, що у разі переходу на сплату єдиного податку за ставкою 10% платник має провести коригування податкового кредиту за придбані недоамортизовані основні фонди та НМА та не реалізовані на дату переходу на єдиний податок ТМЦ.

На думку ДПАУ, новоствореними сільськогосподарськими підприємствами вважаються підприємства, створені протягом поточного року. Зазначено, що сільськогосподарський товаровиробник цільове використання коштів з ПДВ не може спрямувати, наприклад, на купівлю легкового автомобіля для потреб підприємства.

Багато корисної інформації, але вражають деякі необгрунтовні роз'яснення.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Лист від 20.11.2000 р. №6398/6/17-0516 "Про обкладення прибутковим податком з громадян вартості путівок до дитячих оздоровчих таборів, санаторно-курортних путівок, придбаних за рахунок коштів соціального страхування, а також новорічних подарунків за рахунок профкому"

Оскільки норми Декрету про прибутковий податок не містять застережень щодо джерела коштів, за рахунок яких купуються путівки на лікування, відпочинок та в дитячі оздоровчі табори, тому, як стверджує ДПАУ, до сукупного оподатковуваного доходу громадян в періоді, за який здійснюється оподаткування, не включається вартість таких путівок незалежно від того, придбані вони за рахунок власних коштів чи коштів соціального страхування.

Щодо оподаткування новорічних та різдвяних подарунків, то, як інформує ДПАУ, підготовлено проект Закону, відповідно до якого вартість таких подарунків не включатиметься до сукупного оподатковуваного доходу громадян.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 22.11.2000 р. №14/3-4493-ЕП "Щодо застосування окремих ставок ввізного мита, встановлених певними законами України"

У зв'язку з тим, що на момент митного оформлення неможливо визначити подальше використання товарів, на які встановлено нульові ставки або ставки нижчі, ніж на аналогічні товари однієї тарифної підсубпозиції, Держмитслужба дала розпорядження здійснювати митне оформлення цих товарів під письмове зобов'язання керівника підприємства про цільове ввезення та використання товарів.

У разі виявлення фактів нецільового використання зазначених товарів без дозволу митних органів до порушників будуть застосовуватися фінансові санкції у вигляді накладення штрафу на громадян і на службових осіб - від 100% до 200% суми мита, не сплаченого у зв'язку з наданням пільг.

Наведено перелік товарів, щодо яких застосовується вимога надання письмового зобов'язання керівника підприємства про цільове ввезення та використання товарів і Типова форма зобов'язання керівника підприємства про цільове використання товарів.

Друкується в цьому номері


МІНФІН

 • Наказ від 14.11.2000 р. №275 "Про затвердження Порядку забезпечення органами державної контрольно-ревізійної служби повернення коштів державного і місцевих бюджетів та державних цільових фондів, використаних підприємствами, установами й організаціями не за цільовим призначенням, та/або не повернутих бюджетам чи фондам позик і кредитів"

Цей порядок поширюється на підприємства, у яких ревізіями чи перевірками, проведеними органами державної контрольно-ревізійної служби, виявлено використання бюджетних та цільових фондів не за цільовим призначенням або факти неповернення бюджетам чи фондам позик і кредитів.

Нецільовим використанням бюджетних коштів визнаються спрямування їх на депозити, придбання активів, здійснення за їх рахунок внеску до статутного фонду іншої особи, їх витрачання за відсутності первинних документів.

Якщо підприємство не повертає у 3-денний термін після ревізії коштів, використаних за нецільовим призначенням, ця сума збільшується з урахуванням індексу інфляції та пені в розмірі 3% річних від простроченої суми, за винятком випадку, коли за кредитним договором ще не закінчилися терміни повернення.

Не збільшується сума повернення, якщо термін використання бюджетних коштів не перевищує бюджетного року.

Повернення сум здійснюється підприємствами у 10-денний термін з дня одержання вимог, незважаючи на фінансовий результат діяльності. З порушниками цього терміну встановлюється на 1-3 роки мораторій на бюджетне фінансування.


МІНПРАЦІ
 • Лист від 20.11.2000 р. №13-4796 "Про норму тривалості робочого часу на 2001 рік"

Наведено норматив робочого часу на 2001 рік, розрахований за календарем п'ятиденного робочого тижня з двома вихідними днями в суботу та неділю.

Тривалість робочого часу визначено залежно від тривалості робочого тижня (40-, 38,5-, 36-, 33-, 30-, 24- та 18-годинний).

Встановлено, що робота не проводиться на підприємствах, в установах, організаціях також у такі святкові та неробочі дні:

1 січня - Новий рік;

7 січня - Різдво Христове;

8 березня - Міжнародний жіночий день;

15 квітня - Пасха (Великдень);

1 і 2 травня - День міжнародної солідарності трудящих;

9 травня - День Перемоги;

3 червня - Трійця;

28 червня - День Конституції України;

24 серпня - День незалежності України.

На підприємствах може бути прийнято відповідне рішення, якщо тривалість робочого тижня не збігається з зазначеним.

Друкуватиметься у наступному числі


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 29 листопада по 5 грудня 2000 р.

 • Закон від 19.10.2000 р. №2057-III "Про проведення у Запорізькій, Луганській та Львівській областях експерименту з підвищення ефективності роботи державних цільових фондів"

"УК" від 30.11.2000 р. №223 (1905), "Документи для роботи" №50/2000.

 • Закон від 02.11.2000 р. №2090-III "Про внесення змін до Закону України "Про сільськогосподарську кооперацію"

"УК" від 30.11.2000 р. №223 (1905), "Документи для роботи" №50/2000.

 • Постанова КМ від 22.11.2000 р. №1730 "Деякі питання випуску, обігу та погашення векселів, які видаються на суму податку на додану вартість при ввезенні (пересиланні) товарів на митну територію України"

"УК" від 28.11.2000 р. №221 (1903), "Документи для роботи" №50/2000.

 • Постанова КМ від 08.11.2000 р. №1658 "Про затвердження Порядку формування, ведення і користування відомостями ліцензійного реєстру та подання їх до Єдиного ліцензійного реєстру"

"УК" від 29.11.2000 р. №222 (1904), "Документи для роботи" №48/2000.

 • Постанова КМ від 08.11.2000 р. №1682 "Про плату за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин"

"УК" від 29.11.2000 р. №222 (1904), "Документи для роботи" №48/2000.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2000
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua