Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#01 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 20 по 26 грудня 2000 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 20 по 26 грудня 2000 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 20 по 26 грудня 2000 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 30.11.2000 р. №2116-III "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів"

Ще на півроку продовжено пільговий режим оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів. Це стосується тих організацій інвалідів, які користувалися пільгами з оподаткування до набрання чинності цим Законом.

Пільговий режим оподаткування продовжується до одержання ними дозволу на право користування пільгами з оподаткування, наданого міжвідомчою Комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів згідно з нормами цього Закону, але не пізніше 1 липня 2001 року.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 30.11.2000 р. №2117-III "Про звільнення від оподаткування грошових коштів, які спрямовуються на проведення новорічно-різдвяних свят для дітей та на придбання дитячих святкових подарунків"

Підприємства, які перераховують кошти на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей органам державної влади, органам місцевого самоврядування, громадським, освітянським закладам та закладам охорони здоров'я і культури, включають такі суми до складу валових витрат таких платників податків у розмірі, що не перевищує 4% оподатковуваного прибутку попереднього звітного періоду.

Вартість подарунків та квитків на новорічно-різдвяні заходи, отримані дітьми від таких установ, не включається до сукупного оподатковуваного доходу їх батьків.

До цього розміру (4%) включаються також суми, витрачені на придбання новорічних подарунків вартістю до 17 грн, але таких, що містять кондвироби та іграшки тільки вітчизняного виробництва. Звільняються від обкладення ПДВ операції з продажу дитячих святкових подарунків виробничими та торговельними підприємствами.

Закон діятиме щорічно з 1 грудня поточного року до 15 січня наступного.

Друкується в цьому номері


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Указ від 20.12.2000 р. №1355/2000 р. "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України"

Визнано недійсними три укази Президента, які приймалися для регулювання бартерних операцій у зовнішньоекономічній діяльності.

Серед них Указ від 27.01.95 р. №84 "Про регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"; Указ від 26.07.95 р. №660 "Про додаткові заходи щодо регулювання бартерних (товарообмінних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності"; Указ від 05.06.96 р. №399 "Про подовження строків ввезення на митну територію України товарів, що імпортуються підприємствами шинної і гумо-азбестової промисловості за бартерними договорами"

Друкується в цьому номері


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 13.12.2000 р. №1840 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р. №1010"

Внесені зміни надають пільги з митного декларування українськими громадянами - резидентами отриманих товарів (продуктів) за кордоном.

Відтепер отримана оплата в натуральному вигляді сільськогосподарською продукцією не підлягає декларуванню, якщо вона отримана за виконані роботи за кордоном у країнах - учасницях СНД, з якими Україна уклала угоди про вільну торгівлю.


 • Постанова від 20.12.2000 р. №1871 "Про затвердження переліку спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України"

Визначено перелік 11-ти спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України.

Серед спеціальних користувачів - Держмитслужба та Державна податкова адміністрація, оперативні підрозділи яких застосовують радіоелектронні засоби.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Лист від 13.12.2000 р. №25-111/2513 "Про перехід суб'єктів господарювання, що мають картотеку неплатежів, на обслуговування в інші банки"

Для зміни основного розрахункового рахунка підприємства, яке має податкову заборгованість, зобов'язано надати в банк письмову згоду податкового органу і банку, в якому відкривається новий рахунок, на переведення картотеки.

Передавання розрахункових документів картотеки здійснюється банками спецзв'язком.

Нацбанк звертає увагу на те, що виправлення у таких документах не дозволяються, тому до банку для стягнення податкової заборгованості мають бути подані нові розрахункові документи зі зміненими назвами, номером рахунка.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК, ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 • Лист від 18.12.2000 р. №25-211/2537-8346|04-06/4207-9369 "Про завершення бюджетного року"

У зв'язку із завершенням бюджетного року Державне казначейство України зобов'язує всі установи, що фінансуються з Державного бюджету України, до 29.12.2000 р. у першочерговому порядку здійснити виплату заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат, проплати за енергоносії в межах кошторисних призначень.

У зв'язку з таким зобов'язанням установи банків і Державного казначейства України виконуватимуть операції до 30.12.2000 року.

Цим листом передбачено порядок перерахування залишків коштів державного бюджету за рахунками в банках та за рахунками органів Державного казначейства України до Державного бюджету України.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 24.10.2000 р. №5890/6/15-1116 "Про деякі питання податкового обліку (щодо визначення (оцінки) балансової вартості запасів та щодо курсових різниць, накопичених станом на 1 липня 1997 року)"

Як інформує ДПАУ, коригуванню на суму приросту або убутку запасів підлягають усі валові витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях, а не тільки суми, які, згідно з договором, покупець запасів сплачує постачальнику.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 08.11.2000 р. №6164/6/16-1220-26 "Про особливості оподаткування діяльності за спецпатентом"

Підприємство, яке здійснює операції, що підпадають під дію спеціального патенту, не веде щодо них податковий облік і не формує податковий кредит за придбаними матеріально-технічними ресурсами, вартість яких відноситься до складу валових витрат.

Якщо такий суб'єкт підприємницької діяльності здійснює також готівкові операції продажу, то, незалежно від обсягів такого продажу, він повинен зареєструватися платником ПДВ.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 08.11.2000 р. №6165/6/16-120-4 "Про оподатковування підприємств громадських організацій інвалідів"

До всеукраїнських громадських організацій інвалідів, підприємства яких звільняються від сплати податку на додану вартість з операцій від продажу товарів (робіт, послуг), належать тільки Українське товариство сліпих та Союз організацій інвалідів України.

Тобто до 22.08.2000 р. (дата набрання чинності Законом України від 13.07.2000 р. №1926-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо оподаткування підприємств та організацій громадських організацій інвалідів") пільговий режим обкладення ПДВ поширювався лише на підприємства, що засновані такими організаціями і майно яких є повною власністю цих організацій.

Але з 22 серпня 2000 року пільговий режим обкладення ПДВ встановлено на підприємства та організації інвалідів за умови наявності відповідної чисельності працюючих інвалідів та фонду оплати їх праці.

До того ж така пільга може застосовуватися за наявності дозволу міжвідомчої Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 24.11.2000 р. №585/4/15-1310 "Щодо застосування спрощених систем оподатковування, обліку і звітності суб'єктів малого і середнього підприємництва"

ДПАУ наводить статистику щодо суб'єктів підприємницької діяльності. Так, станом на 1 жовтня 2000 року в Україні 62226 суб'єктів малого підприємництва - юридичні особи та 156273 фізичні особи одержали свідоцтва про право сплати єдиного податку.

У середньому за цей період кожна юридична особа - платник єдиного податку сплатила 3929 грн, а фізична особа - по 962 грн. За місяць юридична особа перераховує 485 грн єдиного податку.

ДПАУ констатує значне зменшення надходжень до Держбюджету після застосування спрощеної форми ведення бухобліку - майже у два рази.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 30.11.2000 р. №6630/6/15-1116 "Щодо оподатковування операцій фінансового лізингу"

Відповідно до Закону про лізинг, при фінансовому лізингу лізингоодержувач отримує у платне користування об'єкт лізингу на строк, не менший від того, за який амортизується 60% вартості об'єкта лізингу, визначеної в день укладання договору.

Тому вартість договору фінансового лізингу має бути не меншою, ніж 60% вартості об'єкта лізингу, а за погодження з лізингодавцем орендар може включити витрати на утримання об'єкта лізингу до складу лізингових платежів.

ДПАУ звертає увагу на те, що вартість орендованого майна не включається до валового доходу і не підлягає оподаткуванню.

Але лізингові платежі лізингоодержувачем включаються до валових витрат у повному обсязі, за винятком суми, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості об'єкта лізингу, що амортизується за строк, за який вноситься лізинговий платіж, а також витрат зі страхування.


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА

 • Лист від 13.12.2000 р. №09/1-4863-ЕП "Щодо оформлення митних декларацій форми МД-7"

Громадянам, які проживають у прикордонних районах, а також громадянам-нерезидентам, які проживають у суміжних районах іноземних держав, дозволяється заповнювати декларацію форми МД-7 одноразово зі строком дії до 10 діб.

Підставою для оформлення подання митному органу документів, які підтверджують, що громадянин проживає в одному із вищезазначених районів, реєстраційних документів, документів про право власності (користування) транспортним засобом, документів, необхідних для перетину митного кордону тощо.


ДЕРЖКОМСТАТ, ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Наказ від 07.12.2000 р. №701/701 "Щодо Порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні"

У зв'язку зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 р. №1672 до порядку митного оформлення імпортних товарів (продукції), що підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, цим листом пояснюється, що підставою для митного оформлення товарів (продукції) буде сертифікат відповідності товару або його копія.

Також підставою для митного оформлення товарів (продукції) може бути свідоцтво про визнання іноземного сертифіката або його копія, видані Державним комітетом стандартизації, метрології та сертифікації України або уповноваженим ним органом сертифікації.

Друкуватиметься у наступному числі


КОМІТЕТИ ВР
 • Лист від 07.12.2000 р. №06-10/697 "Щодо обов'язку перерахування в бюджет податку на додану вартість новоствореними суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими платниками ПДВ, що не досягли відповідного обсягу оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг)"

Цим листом Комітет ВР України з питань фінансів та банківської діяльності дав роз'яснення, що новостворені суб'єкти підприємницької діяльності, які зареєстровані як платники ПДВ, але не підпадають під визначення платників даного податку, не мають права одержувати відшкодування ПДВ з бюджету і не повинні сплачувати суму нарахованого ПДВ до досягнення ними відповідних обсягів оподатковуваних операцій з продажу товарів (робіт, послуг).

Але водночас ці суб'єкти повинні вести податковий облік, нараховувати податок, видавати податкові накладні і кожного місяця подавати до податкового органу податкову декларацію скороченої форми.


МІНФІН
 • Лист від 02.11.2000 р. №053-29152 "Щодо застосування форм первинних документів"

Мінфін роз'яснює порядок застосування первинних документів у господарській діяльності. При заповненні первинного документа визначено мінімально необхідний перелік реквізитів, наявність яких дозволяє визнати його як підставу для бухгалтерського обліку операції.

Приймання товарно-матеріальних цінностей без участі постачальника передбачає складання акта приймання, використовуючи Інструкцію про порядок приймання продукції, затверджену постановою Державного арбітражу при Раді Міністрів СРСР від 15.06.65 р. №П-6.


МІНЕКОНОМІКИ
 • Наказ від 01.12.2000 р. №261 "Про внесення змін і доповнень до Переліку окремих форм діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, специфіка яких дозволяє здійснювати розрахунки зі споживачами без застосування електронних контрольно-касових апаратів з використанням товарно-касових книг, затвердженого наказом Мінекономіки України від 12.03.98 р. №24 (у редакції наказу від 07.10.98 р. №130, зі змінами і доповненнями згідно з наказами Мінекономіки від 09.12.99 р. №146 та від 26.06.2000 р. №133)"

(Зареєстровано в Мін'юсті України 14.12.2000 р. за №912/5133)

Здійснення діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, які обрали спосіб оподаткування доходів за єдиним податком, виключено з переліку форм діяльності, яким дозволяється не використовувати ЕККА.

Цей пункт вилучено з переліку, оскільки право не застосовувати ЕККА при здійсненні діяльності у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг фізичні особи - платники єдиного податку мають на підставі Указу Президента від 03.07.98 р. №727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" і Постанови КМУ від 16.03.2000 р. №507 "Про роз'яснення Указу Президента України від 3 липня 1998 р. №727"

Наказ набрав чинності з 25 грудня 2000 року.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 04.12.2000 р. №264 "Про затвердження Порядку розгляду скарг постачальників (виконавців) щодо організації та здійснення процедур закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти"

(Зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.2000 р. за №919/5140)

Постачальник товарів для державних закупівель може оскаржити будь-які дії, що завдали йому збитків або можуть їх завдати, у Мінекономіки.

Юридичні особи мають надіслати скаргу поштою на офіційному бланку організації, а фізичні особи - на звичайному. Скаргу подають не пізніше 15 днів з дня настання підстави для скарги.

Рішення Мінекономіки за скаргою є остаточним і обов'язковим для виконання, якщо замовник або виконавець не звертаються до суду або арбітражного суду.


МІН'ЮСТ
 • Лист від 02.08.2000 р. №24-41-1111 "Щодо надання роз'яснення щодо питання застосування Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах та організаціях"

Записи про назви роботи, професії чи посади, на яку прийнято працівника, мають бути зроблені на підставі тільки Класифікатора професій.

За порушення такого порядку посадові особи несуть дисциплінарну, а у деяких передбачених законом випадках - адміністративну відповідальність.

Оскільки Інструкція про порядок ведення трудових книжок належить до законодавчих актів про працю, то за порушення порядку заповнення трудових книжок на посадових осіб може бути накладено штраф від 85 до 170 грн.

Власник підприємства зобов'язаний на прохання працівника видати йому засвідчену виписку з трудової книжки про роботу. Виправлення помилок у трудовій книжці може зробити підприємство, його правонаступник, організація, якій підпорядковане підприємство, або обласний архів.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 03.10.2000 р. №1-223/3680 "Щодо врахування ринкового збору при сплаті єдиного податку"

Ринковий збір, що надходить на розрахунковий рахунок та в касу суб'єкта малого підприємництва - юридичної особи, незалежно від того, що він перераховується ринком до відповідного місцевого бюджету, відповідно до роз'яснень ДПАУ, вважається виручкою від реалізації і включається до бази оподаткування при нарахуванні суми єдиного податку.

Але Держпідприємництво дотримується іншої думки: ринок як суб'єкт малого підприємництва, який перейшов на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, для оподаткування єдиним податком не враховує суму ринкового збору.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖКОМСТАТ
 • Наказ від 22.11.2000 р. №374 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з праці"

Для юридичних осіб та їх відокремлених підрозділів, незалежно від форм власності й організаційно-правових форм господарювання, запроваджено нові форми державної статистичної звітності:

№1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці";

№1-ПВ термінова - місячна (зведена) "Зведений звіт з праці".

Ці форми статистичної звітності вводяться в дію починаючи зі звіту за I квартал 2001 року.

З їх введенням починаючи з 2001 року скасовуються форми державної статистичної звітності: №2-ПВ річна "Звіт з праці", №1-ПВ (термінова) місячна "Звіт з праці", №1-ПВ (термінова) місячна (зведена) "Зведений звіт з праці", затверджені наказом Держкомстату України від 14.10.97 р. №24 "Про затвердження річних та поточних форм державної статистичної звітності з праці".

Друкуватиметься у наступному числі


 • Наказ від 29.11.2000 р. №383 "Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-СТ та Інструкції щодо її заповнення"

(Зареєстровано в Мін'юсті України 14.12.2000 р. за №913/5134)

Для комерційних страхових організацій усіх форм власності запроваджується нова форма державної статистичної звітності №1-СТ (квартальна, річна) "Звіт про фінансову діяльність страхової організації". Ця форма звітності вводиться в дію починаючи зі звіту за I квартал 2001 року.

З введенням цієї форми статистичної звітності починаючи з 2001 року втратив чинність Наказ Держкомстату України від 25.06.99 р. №222 "Про затвердження форми державної статистичної звітності №1-СТ (квартальна, річна) "Звіт про фінансову діяльність страхової організації" та Інструкції щодо її заповнення", зареєстрований у Мін'юсті України 03.08.99 р. за №521/3814.


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 • Наказ від 01.12.2000 р. №2516 "Про затвердження змін до Положення про порядок приватизації об'єктів незавершеного будівництва"

(Зареєстровано в Мін'юсті України 18.12.2000 р. за №920/5141)

Встановлено, що аукціони з продажу об'єктів незавершеного будівництва можуть провадитися тільки у разі участі в ньому не менш ніж двох покупців.

З переліку осіб, які можуть бути ініціаторами включення об'єктів до переліку об'єктів незавершеного будівництва державної форми власності, що пропонуються до приватизації, виключено покупців.

Вартість незавершеного будівництва визначається не тільки для продажу на аукціоні, за конкурсом, під розбирання або шляхом викупу, а також для передачі його до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією.

У разі продажу об'єкта незавершеного будівництва під розбирання обов'язковою умовою його приватизації є додержання умов здавання земельної ділянки органам місцевого самоврядування, якщо покупець відмовляється від права придбання земельної ділянки.


ВИЩИЙ АРБІТРАЖНИЙ СУД
 • Лист від 04.12.2000 р. №01-8/718 "Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів"

Як вважає ВАСУ, порядок визначення валових доходів і валових витрат має застосовуватися за наявності будь-якої іноземної валюти або заборгованості в іноземній валюті на обліку платника податку на кінець податкового періоду незалежно від підстав одержання ним іноземної валюти або виникнення заборгованості у такій валюті.

Податкова накладна, будь-які звітні та/або розрахункові документи не є актом державного чи іншого органу в розумінні Арбітражного процесуального кодексу. Тому спір про визнання податкової накладної недійсною не може бути предметом розгляду в арбітражному суді.

Органи податкової інспекції можуть вимагати погашення заборгованості підприємств за кредитами, наданими під державні гарантії, навіть до настання строку погашення кредиту. Це може бути реалізовано у процедурі банкрутства, зокрема шляхом подання до арбітражного суду заяви з відповідними майновими вимогами до боржника.


 • Лист від 11.12.2000 р. №01-8/737 "Про практику вирішення окремих категорій спорів"

Вищий арбітражний суд України в порядку інформації надає огляд практики вирішення окремих спорів щодо перегляду рішень, спорів, ухвал, постанов:

1. Довіритель зобов'язаний виплатити повіреному винагороду за договором доручення, якщо це передбачено відповідним договором.

2. Неподання позивачем доказів протиправності дій (бездіяльності) відповідача, його вини у заподіянні шкоди та наявності причинного зв'язку між такими діями (бездіяльністю) і виною є підставою для відмови у задоволенні позову про відшкодування шкоди.

3. У зв'язку із розірванням договору оренди майно, яке є предметом цього договору, підлягає поверненню власникові.

4. Наявність заборгованості третьої особи перед боржником не звільняє останнього від обов'язку виконати свої зобов'язання за договором, укладеним ним з кредитором.

Друкуватиметься у наступних числах


 • Лист від 11.12.2000 р. №01-8/739 "Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям законів України "Про державну виконавчу службу" та "Про виконавче провадження"

Цим листом ВАСУ роз'яснює внесені зміни до Закону України, відповідно до яких:

1. Встановлено порядок подання скарги на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби, її розгляду, прийняття судом тощо.

2. Запроваджено в обов'язок судді роз'яснювати рішення, ухвалу за заявою сторони чи державного виконавця. Отже, у разі надходження такої заяви суд не може відмовити у роз'ясненні відповідного судового акта, зокрема мотивуючи тим, що такий акт, на думку суду, не потребує роз'яснення.

3. У наказі арбітражного суду, на відміну від раніше чинної редакції статті 117 Арбітражно-процесуального кодексу України "Зміст наказу", відтепер мають бути зазначені адреси стягувача і боржника та номери рахунків у банках.

У зв'язку з цим, якщо у позовній заяві відсутні найменування і номери рахунків стягувача і боржника у банках, арбітражний суд має право залишити позов без розгляду.

4. Заяву про надання відстрочки, розстрочки, зміну способу і порядку виконання рішення, ухвали, постанови буде розглядатися у судовому засіданні у 10-денний строк з моменту надходження до арбітражного суду.


 • Лист від 11.12.2000 р. №01-8/738 "Про практику вирішення окремих спорів, пов'язаних з вексельним обігом (за матеріалами судової колегії Вищого арбітражного суду України по перегляду рішень, ухвал, постанов)"

Вищий арбітражний суд України в порядку інформації надає огляд практики вирішення спорів по перегляду рішень, спорів, ухвал, постанов, пов'язаних з вексельним обігом:

1. Векселетримач має право на подання позову до всіх осіб, які видали, акцептували, індосували переказний вексель або поставили на ньому аваль, оскільки названі особи є солідарно зобов'язаними перед векселетримачем.

2. Бартерні (товарообмінні) операції з використанням векселів, у яких вексель виступає як товар, підлягають обкладенню податком на додану вартість на загальних підставах.

3. Операції, вексель у яких виступає як розрахунковий документ не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

4. Передавання векселів, отриманих як страхові внески за договорами страхування, третім особам, не є операцією з торгівлі цінними паперами та не підлягає оподаткуванню податком на прибуток.

5. Якщо договором купівлі-продажу передбачено альтернативну форму розрахунків - у грошовій формі або шляхом передавання векселів і покупцем на виконання договору здійснено передавання векселів продавцю, зобов'язання покупця щодо оплати вважається виконаним належним чином.

6. Призначення судової експертизи для вирішення питання щодо дійсності підпису та відбитка печатки на векселі є прерогативою суду. Висновок спеціаліста, наданий без відповідного доручення суду, не може оцінюватись як висновок експерта.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 20 по 26 грудня 2000 р.

 • Постанова КМ від 06.12.2000 р. №1783 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1997 р. №939 та визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998 р. №910"

"УК" від 20.12.2000 р. №237 (1919), Моніторинг "Документів для роботи" №51/2000

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua