Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#04 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 17 по 23 січня 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 17 по 23 січня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 17 по 23 січня 2001 р.

КМ УКРАЇНИ

 • Постанова від 12.01.2000 р. №14 "Про розміри державної допомоги сім'ям з дітьми у 2001 році"

Цією постановою Кабінет Міністрів України встановив, що у 2001 році розміри державної допомоги будуть обчислюватися у відсотковому відношенні до сум державної допомоги, передбачених Законом України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" виходячи з мінімального розміру заробітної плати 118 грн на місяць, визначеного Законом України "Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2000 рік".

Також встановлено, що допомога по догляду за дитиною віком від 2 до 3 років непрацюючим жінкам, грошові виплати матерям (батькам), зайнятим доглядом 3 і більше дітей віком до 16 років, допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, у 2001 році призначатимуться лише в тому випадку, якщо середньомісячний сукупний дохід на кожного члена сім'ї, обчислений за останні 6 календарних місяців, що передували місяцю звернення за допомогою, не перевищує 50 грн.


 • Постанова від 18.01.2001 р. №28 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 р. №275"

Внесено доповнення, відповідно до якого сума акцизного збору, зазначена у податковому векселі суб'єкта підприємницької діяльності, який отримує спирт етиловий, призначений для переробки на іншу підакцизну продукцію, погашається на суму фактичних втрат спирту етилового у процесі виробництва готової продукції в межах норм, затверджених у встановленому порядку.

Розрахунок суми акцизного збору проводиться за формою, визначеною у Порядку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 1999 р. №275.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Постанова від 18.01.2001 р. №29 "Про схвалення і подання на ратифікацію Верховною Радою України Конвенції Міжнародної організації праці №132 (переглянутої) 1970 року про оплачувані відпустки"

Україна ратифікувала Конвенцію Міжнародної організації праці №132 (переглянуту) 1970 року про оплачувані відпустки, взявши на себе "додаткові" зобов'язання виконувати її положення стосовно осіб, які працюють за наймом в усіх секторах економіки, включаючи сільське господарство.

З цього випливає, що відпустка для всіх категорій найманих працівників ні в жодному разі не може бути надана терміном меншим ніж 3 робочих тижні за один рік роботи. Будь-яка угода про невикористання основної відпустки з заміною її компенсацією має бути визнана недійсною.


 • Постанова від 18.01.2001 р. №30 "Про проїзд великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами"

Встановлено, що для провезення автодорогами вантажу великогабаритними та великоваговими транспортними засобами потрібне погодження з дорожніми, комунальними, залізничними й іншими підприємствами та організаціями.

Такий дозвіл видається на одноразовий проїзд з визначенням маршруту.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Постанова від 18.01.2001 р. №32 "Про затвердження Порядку повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів"

Порядок регулює відносини, пов'язані з поверненням у державну власність об'єкта приватизації, відчуженого за результатами його продажу на аукціоні, у разі розірвання договору купівлі-продажу цього об'єкта за рішенням суду.

Щодо таких об'єктів приймається рішення про їх повторний продаж з використанням найбільш ефективних способів приватизації, а покупцям повертаються сплачені кошти. Відшкодування колишнім власником збитків здійснюється згідно із законодавством.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ

 • Лист від 27.11.2000 р. №6535/6/15-1316 "Про спрощену систему оподаткування"

За роз'ясненням ДПАУ, державне комунальне підприємство може перейти на сплату єдиного податку, якщо воно є платником податків та зборів і сплатило їх за попередній звітний період. ДПАУ наполягає на тому, що такі підприємства для оподаткування єдиним податком повинні враховувати всі надходження, отримані на їхній розрахунковий рахунок та в касу від продажу товарів, робіт, послуг, суми позареалізаційних доходів та виручки від іншої реалізації.

До бази оподаткування єдиним податком включатимуться також надходження сум бюджетного фінансування, дотацій, субсидій.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 01.12.2000 р. №16054/7/16-1220-26 "Про податок на додану вартість за операціями з давальницької сировини"

Якщо український виконавець отримує від іноземного замовника давальницьку сировину, закуплену за іноземну валюту на митній території України у суб'єкта підприємницької діяльності, він повинен мати оформлений здавально-приймальний документ на неї.

За підписання такого документа до податкового органу подається письмове зобов'язання щодо вивезення готової продукції у термін, який не перевищує 90 днів.

ДПАУ роз'яснює, що роботи з переробки давальницької сировини, виконані резидентом на території України для нерезидента - власника давальницької сировини з наступним її вивезенням, оподатковуються ПДВ за нульовою ставкою за умови, що виготовлена продукція перетнула митний кордон України.

Продаж сировини нерезиденту за іноземну валюту на території України оподатковується за ставкою 20%.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 12.01.2001 р. №286/7/15-1117 "Щодо відображення в податковому обліку витрат на придбання малоцінних предметів"

Урегульовано питання щодо відображення у податковому обліку витрат на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також малоцінних необоротних матеріальних активів.

З приводу цього ДПАУ роз'яснює, що віднесення на витрати виробництва платника податку витрат на придбання матеріальних цінностей регулюють Стандарти бухгалтерського обліку, а не підпункт 8.2.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств".

Крім того, Порядок ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості покупних товарів, затверджений наказом Мінфіну від 11.06.98 р. №124, визначає правила ведення обліку приросту (убутку) балансової вартості малоцінних предметів на складах.

З цього ДПАУ робить висновок, що в податковому обліку витрати на придбання малоцінних та швидкозношуваних предметів, а також малоцінних необоротних матеріальних активів обліковуються як витрати на придбання матеріальних активів за правилами п. 5.9 Закону про прибуток, з відображенням приросту (убутку) у відповідних рядках декларації про прибуток.

Тобто витрати на придбання малоцінних необоротних активів списуються на витрати і не амортизуються.


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 21.12.2000 р. №10/2-4978-ЕП "Щодо введення в дію наказу Держмитслужби від 10.11.2000 р. №637"

Як інформує Держмитслужба, усі автотранспортні засоби, які подаються митницям суб'єктами підприємницької діяльності для отримання дозволу на багаторазове переміщення через митний кордон України, підлягають митному оформленню згідно з вимогами Порядку, затвердженого наказом Держмитслужби від 10.11.2000 р. №637.

Переміщення АТЗ через митний кордон дозволяється за Аркушами контролю, виданими митницями на підставі ВМД. Якщо термін дії ВМД закінчився, АТЗ за Аркушами контролю пропускаються тільки на територію України.

Передбачено за бажанням суб'єкта переоформлення АТЗ ще до закінчення терміну дії ВМД. При втраті Аркуша контролю питання переоформлення АТЗ митниця може вирішити самостійно, без дозволу Держмитслужби.

Наведено підстави, за яких ВМД вважається знятою з контролю в митниці оформлення.


 • Лист від 10.01.2001 р. №10/2-049-ЕП "Щодо надання роз'яснень п. 3.2.2 листа Держмитслужби від 21.12.2000 р. №10/2-4978-ЕП"

Під час здійснення митних процедур для завершення митного режиму щодо транспортного засобу, що перебуває у вільному обігу на митній території України, має подаватись ВМД, заповнена відповідно до митних режимів експорту, імпорту, транзиту, тимчасового ввезення (вивезення), митного складу, магазину безмитної торгівлі.

Держмитслужба роз'яснює, що графи 7, С, D заповнює інспектор митниці, інші - декларант. При цьому перший розділ графи 1 не заповнюється, а в графі 14 подаються відомості про декларанта, якщо автомобіль декларує підприємство-власник.


 • Лист від 17.01.2001 р. №09/1-172-ЕП "Щодо порядку отримання дозволу на повернення транспортних засобів, раніше ввезених для постійного користування"

У разі вивезення громадянином за межі митного кордону України транспортного засобу, який був ввезений для постійного користування без митного оформлення, повернення його можна здійснювати лише за дозволом, наданим Держмитслужбою у кожному окремому випадку.

Встановлено порядок отримання таких дозволів, який передбачає подання громадянином заяви до митниці про повернення транспортного засобу.

Остаточне рішення приймає регіональна митниця. Повернення транспортного засобу здійснюється митницею з оформленням декларації форми МД-7.

Держмитслужба роз'яснює, що до терміну перебування під митним контролем не включається час, витрачений на отримання інформації, потрібної для здійснення митного оформлення транспортних засобів та запчастин до них, за запитом, надісланим одним митним органом іншому.


 • Лист від 17.01.2001 р. №14/3-196-ЕП "Щодо митного оформлення та застосування ставок ввізного мита до товарів походженням з Князівства Ліхтенштейн"

За інформацією Держмитслужби, положення Угоди між Україною та Івейцарською Конфедерацією про торговельне та економічне співробітництво, якою передбачено режим найбільшого сприяння стосовно мита, різного роду зборів, якими обкладаються товари, або у зв'язку з імпортом чи експортом товарів, а також податків та інших видів оплати, поширюється також на Князівство Ліхтенштейн.

Товари, що ввозяться на митну територію України та походять з Ліхтенштейну, оподатковуються ввізним митом за пільговими ставками.


КОМІТЕТИ ВР
 • Лист від 28.11.2000 р. №06-10/677 "Щодо обкладення податком на додану вартість операцій з передачі основних фондів одному з учасників договору про спільну господарську діяльність"

Договір про спільну діяльність передбачає тимчасове передавання майна у спільне користування з іншими учасниками цього договору без переходу права власності на це майно.

Тобто будь-яке передавання активів одному з учасників договору, на якого покладається ведення спільних справ договору, а також їх розподіл і передання на баланс учасників договору про спільну діяльність після закінчення такої діяльності, не може вважатися продажем основних фондів.

Такі операції не є об'єктом оподаткування ПДВ.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 15.12.2000 р. №06-10/713 "Щодо подвійного оподаткування акцизним збором тютюнових виробів та алкогольних напоїв при ввезенні їх в Україну"

Комітет ВР пропонує ДПАУ повернути суб'єктам зовнішньоекономічної діяльності сум надмірно стягнутого акцизного збору при здійсненні ними операцій з імпорту тютюнових виробів та алкогольних напоїв, що підлягають позначенню марками акцизного збору або зарахувати ці суми в рахунок сплати акцизного збору наступного звітного періоду.

Це стосується імпортних операцій, які здійснювалися з пред'явленням заявок-розрахунків на придбання марок акцизного збору з відміткою податкових органів про сплату акцизного збору до бюджету.

Друкується в цьому номері


МІНЕКОНОМІКИ
 • Наказ від 25.12.2000 р. №277 "Про затвердження Положення про порядок складання річного фінансового плану державним підприємством"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 15 січня 2001 р. за №15/5206)

Положення визначає порядок складання річного фінансового плану державним підприємством, крім казенного, а для інших підприємств має рекомендаційний характер.

Держпідприємства мають відобразити у плані обсяги надходжень і спрямування коштів на потреби підприємства, а також зобов'язання щодо сплати податків. Фінплан не обов'язково повинен передбачати отримання прибутку.

У разі незатвердження проекту плану органом управління він має бути упродовж 15 днів доопрацьований і поданий до затвердження.

Друкується в цьому номері


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ
 • Лист від 18.10.2000 р. №37-40-2-16/8505 "Щодо поліпшення умов господарювання недержавних сільськогосподарських підприємств"

Мінагрополітики інформує, що протягом 2000 року за згодою недержавних сільськогосподарських підприємств у комунальну власність мали бути передані житловий фонд та інші об'єкти соціальної інфраструктури.

У разі невключення житлових будинків до статутних фондів приватних сільгосппідприємств останні мають передати їх у комунальну власність з подальшою приватизацією мешканцями цих будинків.


 • Лист від 08.12.2000 р. №37-21-1-15/1011 "Щодо паювання і виділення майна в натурі при реструктуризації колективних сільськогосподарських підприємств"

Висвітлюється питання належності дренажних споруд до основних засобів. Визначено, що такі активи входять до осушувальних систем і належать до основних засобів.

При розрахунку пайового фонду зазначені активи не повинні включатися до пайового фонду, тобто вони не підлягають паюванню.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • Наказ від 29.12.2000 р. №372 "Про внесення доповнень до переліку закладів охорони здоров'я"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 16 січня 2001 р. за №21/5212)

До переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 22.06.95 р. №114 "Про затвердження переліку закладів охорони здоров'я, переліку лікарських посад і переліку посад фармацевтичних працівників", додано амбулаторію загальної практики - сімейної медицини.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА, МІНФІН
 • Наказ від 26.12.2000 р. №82/350 "Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівлі виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння"

Положення визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності з виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, які є обов'язковими для суб'єктів господарювання всіх форм власності, що виробляють та торгують такими виробами.

Визначено перелік видів робіт, які можна здійснювати в межах такої діяльності.

Встановлено, що не підлягає ліцензуванню виготовлення виробів, у процесі виробництва яких дорогоцінні метали використовуються у складі обладнання, комплектуючих тощо.

Обов'язковою умовою провадження ліцензованої діяльності є наявність та дотримання технологічного регламенту та затверджених керівником схем руху, норм використання дорогоцінних металів та каміння.

Всі вироби з використанням дорогоцінних металів повинні мати відбиток державного пробірного клейма або документ органів державного пробірного контролю.

Ліцензіаром такої діяльності є Управління контролю за обігом дорогоцінних металів і каміння Мінфіну.

Друкуватиметься у наступному числі


ДЕРЖКОМЗЕМ
 • Лист від 09.11.2000 р. №14-17-11/4388 "Щодо паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям"

Роз'яснюються положення Указу Президента України від 08.08.95 р. №720 "Про порядок паювання земель, переданих у колективну власність сільськогосподарським підприємствам і організаціям".

Право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільгосппідприємства, кооперативу, акціонерного товариства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому, за умови включення до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

Додаткове внесення до цього списку можливе тільки для членів сільгосппідприємства. У разі виходу власника паю з сільгосппідприємства, право власності на цю ділянку може бути отримано за його заявою шляхом відведення земельної ділянки в натурі.


 • Лист від 17.11.2000 р. №14-17-13/4500 "Щодо сплати земельного податку"

Особа, яка отримала сертифікат на право на земельну частку (пай), тобто державний акт на право приватної власності на землю, повинна сплачувати земельний податок.

Якщо така земельна ділянка надається в оренду, то її власник має сплачувати земельний податок, а орендар - орендну плату.

У разі оренди земельної ділянки у власника сертифіката на земельну частку, яка ще не одержана в натурі, земельний податок та орендну плату сплачує орендар.

Держкомзем визнає, що коли сільгосппідприємства орендують земельні ділянки у їх власників (є державний акт на право приватної власності на землю), то при сплаті орендарями сільськогосподарського фіксованого податку, до якого включений і земельний податок, є подвійне оподаткування.

За дорученням Кабміну Держкомзем надав пропозиції ДПАУ стосовно виключення земельного податку із фіксованого сільгоспподатку при його нарахуванні з орендованих угідь .

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 18.12.2000 р. №165 "Про внесення змін до наказу Держкомзему України від 15.05.2000 р. №56 "Про розвиток ринку землі в Україні"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 11 січня 2001 р. за №6/5197)

Для забезпечення реалізації прав власності на землю громадян, юридичних осіб і держави, запобігання корупційним проявам на ринку землі, прийнято рішення про продаж тільки тих земельних ділянок, які перебувають у власності юридичних і фізичних осіб.

Такі особи будуть залучатися до продажу власних ділянок на конкурентних засадах шляхом проведення регіональних аукціонів, відкритих торгів та всеукраїнських "електронних" аукціонів через спеціалізовані організації.


ДЕРЖСТАНДАРТ
 • Лист від 03.11.2000 р. №4332/5-10/13 "Щодо проведення додаткового лабораторного аналізу"

Наявність у господарюючого суб'єкта товарів повинна бути підтверджена відповідними документами (товаротранспортними накладними, рахунками-фактурами, прибутково-видатковими накладними, сертифікатом відповідності тощо).

Держстандарт вказує на те, що ці правила поширюються і на громадян-підприємців, які здійснюють торгівлю на ринках. Перелік продовольчих товарів, які підлягають ветеринарно-санітарній експертизі, визначено у Ветеринарно-санітарних правилах для ринків.

Вимоги адміністрації ринку щодо проведення додаткового лабораторного аналізу на товари, не включені до такого переліку, безпідставні.


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 • Лист від 20.11.2000 р. №10-17-1423 "Щодо порядку прийняття рішення про реорганізацію ВАТ шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення"

Фонд держмайна інформує, що на період 2001 - 2002 років діє порядок, відповідно до якого господарському товариству та державним органам приватизації забороняється приймати рішення про реорганізацію ВАТ шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення, до розміщення акцій у кількості, що становить 75% загальної кількості акцій ВАТ.

Ці обмеження щодо заборони не поширюються тільки на ВАТ, які перебували у процесі реорганізації або реструктуризації.


 • Наказ від 10.01.2001 р. №9 "Про внесення змін та доповнень до Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, та Положення про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 18 січня 2001 р. за №38/5229)

Дещо змінено перелік документів, які подаються підприємством до органу управління майном та Фонду держмайна для розгляду питання про відчуження майна.

Замість звіту про експертну оцінку вартості майна, відтепер можна подавати документи щодо визначення (підтвердження) справедливої вартості майна на останній звітний (квартальний) період.

Підприємство зобов'язане здійснити переоцінку майна (яке підлягає відчуженню), якщо його залишкова вартість значно (більш ніж на 10 відсотків) відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

Початкова ціна продажу майна визначатиметься не на підставі висновків звіту про експертну оцінку майна, а має проводитися підприємством відповідно до Методики оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженої постановою КМУ від 12.10.2000 р. №1554.


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА, ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ, АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ
 • Наказ від 07.12.2000 р. №2555/372/19 "Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, затвердженого спільним наказом Фонду державного майна України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Антимонопольного комітету України від 16.11.98 р. №2141/297/9"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 29.12.2000 р. за №969/5190)

Цим спільним наказом були внесені зміни і доповнення до Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, від 16.11.98 р. №2141/297/9.

Наказом внесено зміни до порядку розрахунку гарантійних внесків на розрахунковий рахунок фондової біржі, яка проводить торги. Відтепер розмір залежить від початкової ціни пакета акцій, який покупець бажає придбати.

Одними з основних змін є виклад у новій редакції "Замовлення на придбання пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі" і порядок його подання, а також доповнення Положення від 16.11.98 р. №2141/297/9 новим додатком "Вихідні дані для розрахунку початкової ціни пакета акцій".


ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ АЛКОГОЛЮ І ТЮТЮНУ
 • Наказ від 13.11.2000 р. №128 "Про затвердження Примірного положення про управління в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління державного регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну"

На підставі затвердженого положення територіальні управління Держалкогольтютюну будуть видавати ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями і тютюновими виробами, переоформлювати, анулювати, видавати дублікати, приймати рішення про визнання ліцензій недійсними, а також брати участь у здійсненні контролю за додержанням ліцензійних умов.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 27.11.2000 р. №135 "Щодо делегування територіальним органам Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну деяких повноважень"

Територіальним органам Держалкогольтютюну передані повноваження щодо видання та переоформлення ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, їх дублікати, а також ухвалення рішень про визнання ліцензій недійсними. Ці органи будуть формувати та вести ліцензійний реєстр.

Наведено перелік територіальних органів Державного департаменту регулювання виробництва та обігу алкоголю і тютюну.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 17 по 23 січня 2001 р.

 • Закон України від 07.12.2000 р. №2121-III "Про банки і банківську діяльність"

"УК" від 17.01.2001 р. №8 (1935), "Документи для роботи" №4/2001.

 • Закон України від 07.12.2000 р. №2136-III "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" щодо оподаткування благодійної допомоги"

"УК" від 18.01.2001 р. №9 (1936), "Документи для роботи" №3/2001.

 • Закон України від 21.12.2000 р. №2156-III "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

"УК" від 17.01.2001 р. №8 (1935), "Документи для роботи" №3/2001.

 • Указ Президента від 20.12.2000 р. №1355/2000 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких Указів Президента України"

"УК" від 18.01.2001 р. №9 (1936), "Документи для роботи" №1/2001.

 • Постанова КМ від 12.01.2000 р. №14 "Про розміри державної допомоги сім'ям з дітьми у 2001 році"

"УК" від 17.01.2001 р. №8 (1935), моніторинг "Документів для роботи" "ДК" №4/2001.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua