Нове число Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2001: Документи для роботи - Анонси

Найактуальніші документи номера

 • Стандарт бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" запроваджує облік податку зі збитків

  Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. №353 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

  Почали обчислювати податки зі збитків, та ще й вважати цей шматочок збитків доходами. В українському бухобліку, на відміну від обліку за міжнародними стандартами, відкладені активи і відкладені зобов'язання мають визначатися за кожною статтею окремо (і додаток до П(С)БО 17 це підтверджує), а не з усієї тимчасової різниці, яка виникає внаслідок порівняння бази оподаткування, визначеної за податковим законодавством, і облікового прибутку. Тобто що тимчасова різниця, згідно з П(С)БО 17, має складатися з маленьких тимчасових різниць, визначених порівнянням оцінок відповідних активів або зобов'язань, зазначених у бухгалтерському балансі, з податковими базами цих активів або зобов'язань відповідно. Мабуть, автори П(С)БО 17 вважають, що у цьому є певний, лише їм відомий, сенс.

  Переглянути документ


 • КРУ тепер перевірятиме цільове використання коштів, які залишилися в розпорядженні підприємству зв'язку з наданими податковими пільгами, та слідкуватиме за збереженням комунального майна

  Наказ Головного контрольно-ревізійного управління України від 09.01.2001 р. №111 "Про затвердження Положення про контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі"

Передбачено нововведення щодо прав органів державної контрольно-ревізійної служби. У них з'явилося право проводити відповідно до законодавства ревізії та перевірки (без конкретизації, яких саме підприємств, установ та організацій) за дорученням Президента України та Кабінету Міністрів України. Новим є право проводити ревізії та перевірки використання і збереження комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування, а також перевірки цільового використання коштів, які залишилися в розпорядженні господарюючих суб'єктів у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.

Переглянути документ


 • У разі визнання боргу покупця безнадійним нарахований ПДВ перераховується відповідно до змін бази оподаткування у продавця

  Лист ДПАУ від 29.06.2000 р. №8951/7/16-1220-18 "Щодо можливості зменшення суми податкового зобов'язання з операції з продажу товарів (робіт, послуг)"

Висновок ДПА України про те, що, якщо борг покупця у встановленому порядку визнано безнадійним, продавець може зменшити суму податкового зобов'язання лише при одночасному його збільшенні покупцем на таку ж суму, не грунтується на чинному законодавстві.

У п. 4.5 ст. 4 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.97 р. №168/97-ВР зазначено, що, у разі коли після продажу товарів (робіт, послуг) здійснюється будь-яка зміна суми компенсації за продаж товарів (робіт, послуг), включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи права власності на такі товари продавцю, а також у зв'язку з визнанням боргу покупця безнадійним у порядку, визначеному законодавством України, податок, нарахований у зв'язку з таким продажем, перераховується відповідно до змін бази оподаткування.

Переглянути документ


 • Здійснення заготівлі металобрухту за адресами, які не вказані у ліцензії або її копії, є протизаконним. Розмір букв та цифр вивіски приймальних пунктів повинен бути не менше ніж 8 сантиметрів для назви підприємства

  Наказ Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва та Державного комітету промислової політики від 25.12.2000 р. №81/436 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів"

Здійснення господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових та чорних металів за адресами, які не внесені до ліцензії або копії ліцензії, що видає Держпромполітики, не дозволяється. Збільшено та конкретизовано технологічні вимоги до заготівельних пунктів. Розмір букв та цифр вивіски приймальних пунктів повинен бути не менше ніж 8 сантиметрів для назви суб'єкта господарської діяльності, інші написи буквами та цифрами - розміром не менше ніж 4 сантиметри.

Переглянути документ

Підготовано редакцією "Документів для роботи"
document@gc.lviv.ua

Рейтинг важливості

 • Стандарт бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток" запроваджує облік податку зі збитків
  Наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2000 р. №353 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

 • Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм фінансової звітності підприємства

 • ДПАУ вважає, що з суб'єктів підприємницької діяльності, які, згідно з Законом України від 19.10.2000 р. №2063-III "Про державну підтримку малого підприємництва", належать до категорії суб'єктів малого підприємництва, на спрощену систему оподаткування можуть перейти тільки ті, що відповідають вимогам Указу про спрощене оподаткування

 • У разі визнання боргу покупця безнадійним нарахований ПДВ перераховується відповідно до змін бази оподаткування, незалежно від збільшення податкового зобов'язання покупцем на таку ж суму. Але ДПА України вважає, що ці процеси мають відбуватися одночасно

 • КРУ тепер перевірятиме цільове використання коштів, які залишилися в розпорядженні підприємств у зв'язку з наданими податковими пільгами, та стежитиме за збереженням комунального майна
 • Суб'єктам ЗЕД дозволяється переміщення автотранспорту через митний кордон України за аркушами контролю, виданими митницями на підставі ВМД, до закінчення терміну дії цих ВМД

 • У 2001 році запроваджено ліцензування імпорту банкнот. Уп'ятеро збільшено Перелік озоноруйнівних речовин, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню. Квоти на експорт до ЄС текстильної продукції збільшено до 2,5 разу

 • Здійснення заготівлі металобрухту за адресами, які не вказані у ліцензії або її копії, є протизаконним. Розмір букв та цифр вивіски приймальних пунктів має бути не менше ніж 8 сантиметрів для назви підприємства

 • Визнано неплатіжними зразки банкнот гривень. Зразок гривні може бути зроблено зі звичайної купюри шляхом перфорації слова "ЗРАЗОК"

 • Громадяни України не можуть продавати право на земельну частку (пай), засвідчене земельним сертифікатом
 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua