Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#05 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 24 по 30 січня 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 24 по 30 січня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 24 по 30 січня 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 21.12.2000 р. №2157-III "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні"

Держава визнає відсутність чітко сформульованої через систему правових актів державної політики у сфері підтримки малого підприємництва, складну систему реєстрації, надмірний податковий тиск та обтяжливу систему звітності.

Планується створення мережі регіональних фондів підтримки підприємництва та кредитно-гарантійних установ. Передбачено створення інституту уповноважених з питань захисту прав підприємців, розширення доступу до позабюджетних фінансових джерел. Особлива увага буде приділятися запобіганню створенню фіктивних підприємств.

Фінансування програми підтримки здійснюватиметься з бюджетних коштів, одержаних від приватизації держмайна.


 • Закон від 21.12.2000 р. №2182-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність"

З державної у комунальну власність безоплатно передаються заклади освіти, дошкільного виховання, культури (крім кінотеатрів), фізкультури та спорту, охорони здоров'я (крім санаторіїв, профілакторіїв, будинків відпочинку та аптек), соціального забезпечення, дитячі оздоровчі табори, транспортні підприємства, аеропорти.

Встановлено, що покупцями об'єктів малої приватизації, крім фізичних та юридичних осіб, можуть бути також органи місцевого самоврядування і юридичні особи, майно яких перебуває в комунальній власності.

Цей Закон набрав чинності з 30.01.2001 року.


 • Закон від 21.12.2000 р. №2188-III "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності"

Центральному органу виконавчої влади у сфері правової охорони об'єктів промислової власності заборонено на договірних засадах надавати будь-якій особі патентно-інформаційні та інші послуги у сфері охорони прав на винаходи (корисні моделі).

Значні зміни внесено до статті "Експертиза заявки" Закону "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі". З матеріалами заявки на винахід можна ознайомитися тільки після їх публікації в офіційному виданні, яка здійснюється одночасно з державною реєстрацією патенту.

Встановлено новий порядок оскарження рішення патентного органу та правила визнання патенту недійсним.


 • Закон від 21.12.2000 р. №2189-III "Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку та спеціальну економічну зону "Порт Крим" в Автономній Республіці Крим"

Спеціальний режим інвестиційної діяльності та створення СЕЗ "Порт Крим" запроваджується на територіях пріоритетного розвитку, до яких відносяться Велика Ялта, Алушта, Судак, Феодосія, Сиваш, Керч, Східний Крим.

Спецрежим застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, які реалізують інвестиційний проект вартістю, еквівалентною не менше100 тис. доларів США.

На території Керчі (СЕЗ "Порт Крим") забороняється гральний бізнес, у тому числі створення казино, інших гральних домів (місць), а спеціальний правовий режим застосовується тільки під час надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, при застосуванні новітніх технологій.

На територіях пріоритетного розвитку можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України. Учасники економічної зони "Сиваш" до закінчення визначеного строку експерименту "Сиваш" можуть на свій вибір запроваджувати спеціальний режим діяльності відповідно до цього Закону.

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


КМ УКРАЇНИ

 • Постанова від 23.01.2001 р. №37 "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат пенсіонерам з 1 лютого 2001 року"

Чергове збільшення пенсій наближено на 2 місяці й заплановано на 1 лютого 2001 року.

З 1 лютого 2001 р. цільова грошова допомога в розмірі до 24 гривень, а для одержувачів соціальних пенсій за віком у розмірі до 16 гривень 70 копійок призначається непрацездатним громадянам (крім одержувачів пенсій по інвалідності II і III групи та у разі втрати годувальника), у яких місячний розмір пенсії не досягає 58 гривень.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Лист від 15.12.2000 р. №13-118/4560 "Щодо питання повернення заблокованих коштів"

На державному рівні досягнуто згоди про здійснення Зовнішекономбанком виплат за залишком непогашеної заборгованості колишнього СРСР перед фізичними особами - резидентами колишнього СРСР.

Заявки від клієнтів Зовнішекономбанку на перерахування до України заборгованості за такими вкладами Укрексімбанк надсилатиме на адресу Зовнішекономбанку.

Наведено заяву громадянина на виплату або перерахування коштів з рахунка Зовнішекономбанку.

Друкуватиметься у наступному числі


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 01.12.2000 р. №8229/5/16-1218 "Щодо можливості віднесення негрошової форми розрахунків за спожиті енергоносії до операцій, які не є бартерними"

ДПАУ інформує, що починаючи з 01.01.2000 р. застосовується повна ставка ПДВ, за винятком поставки електроенергії, за якою станом на 01.01.2000 р. значилась заборгованість, розрахунки за якою починаючи з 01.01.2000 р. проводяться винятково у грошовій формі. ДПАУ вважає операції з погашення взаємної заборгованості бартерними.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 14.12.2000 р. №402/2/16-1210 "Щодо порядку нарахування податку на додану вартість по операціях з продажу вугілля та вугільної продукції"

Проведення внутрівідомчих розрахунків шляхом застосування авізо підпадає під визначення бартерних операцій, роз'яснює ДПАУ. При грошовій формі проведення розрахунків за договорами купівлі-продажу або комісії, крім товарообмінних операцій, нарахування ПДВ по операціях з продажу вугілля, продуктів його збагачення та вугільних брикетів відбувається винятково за наявності джерела для погашення нарахованих сум ПДВ.


 • Лист від 14.12.2000 р. №6905/6/16-1220-26 "Про коригування податкового кредиту щодо ПДВ"

Якщо борг покупця у законодавчо встановленому порядку визнано безнадійним або минув термін позовної давності, то покупець повинен збільшити суму податкового зобов'язання, а продавець у цьому періоді має право на таку ж суму зменшити податкові зобов'язання.

Кредиторська заборгованість (включаючи ПДВ), за якою минув термін позовної давності, вважається доходом. Але ДПАУ зауважує, що при цьому дебітору необхідно перевірити, чи не було на дату прийняття рішення про закінчення строку позовної давності позовної заяви від кредитора до арбітражного суду.


 • Лист від 22.12.2000 р. №17132/7/18-0617 "Про реструктуризацію (відстрочку) сплати фіксованого сільськогосподарського податку"

Відстрочка сплати фіксованого сільськогосподарського податку можлива у разі виникнення форс-мажорних обставин, роз'яснює ДПАУ.

Для цього кожен платник податку звертається до регіональної комісії з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу з клопотанням про її надання. До клопотання додаються акти обстеження посівних площ, що підтверджують загибель посівів.

Право на відстрочку сплати фіксованого сільськогосподарського податку мають ті платники, в яких актами підтверджено знищення більше 20% сільськогосподарських угідь, або акти, які підтверджують масове інфекційне захворювання чи загибель тварин, що перевищує 15% загальної кількості стада.

Сплата відстроченої суми фіксованого податку провадиться протягом року після настання терміну сплати.


 • Лист від 03.01.2001 р. №1/2/15-1314 "Щодо особливостей застосування суб'єктами підприємницької діяльності спрощеної системи оподаткування"

ДПАУ розмежовує правове поняття "суб'єкти малого підприємництва", до яких відносяться суб'єкти з обсягом валового доходу до 500 тис. євро, і поняття "суб'єкти підприємницької діяльності, до яких застосовується спрощена система оподаткування" (для фізичних осіб з річним обсягом до 500 тис. грн, для юридичних осіб - до 1 млн грн).

Тобто, якщо обсяг валового річного доходу перевищує відповідно 500 тис. грн і 1 млн грн, але менший від 500 тис. євро, суб'єкт малого підприємництва не може перейти на спрощену систему оподаткування.

ДПАУ підкреслює, що до бази оподаткування єдиним податком входять всі надходження, крім транзитних, на які отримувач не має права власності.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 10.01.2001 р. №142/7/16-1201 "Про застосування положень підпунктів 5.2.1 та 6.2.8 Закону України "Про податок на додану вартість"

Щодо застосування підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів пільгового режиму оподаткування операцій з продажу товарів (робіт, послуг). ДПАУ роз'яснює, що право користування такою пільгою, а також його скасування ухвалюється тільки міжвідомчою комісією з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів.

Підприємства, які мають позитивне рішення такої комісії, можуть раз на рік прийняти рішення про застосування до операцій з продажу товарів нульової ставки податку на додану вартість.

Тимчасово, до 1 липня 2001 року, без дозволу комісії за режимом пільгового оподаткування ПДВ, який діяв до внесення змін Законом від 13.07.2000 р. №1926, мають право працювати лише ті підприємства та організації, які засновані Українським товариством глухих (за нульовою ставкою), Українським товариством сліпих та Спілкою організацій інвалідів України (звільнення від ПДВ), які до дати набрання ним чинності були зареєстровані платниками ПДВ.


 • Лист від 11.01.2001 р. №127/5/21-0216 "До доручення Кабінету Міністрів України від 05.12.2000 р. №18868/9 (щодо порядку сплати акцизного збору й уникнення подвійного оподаткування при ввезенні на митну територію України підакцизних товарів)"

Документ стосується сум акцизного збору, які були ще раз сплачені імпортерами під час митного оформлення на спецрахунки митних органів після сплати акцизного збору під час придбання акцизних марок.

Погоджено зарахування податковими органами в рахунок майбутніх платежів таких зайво сплачених на спецрахунки митниці сум акцизного збору.


 • Лист від 13.01.2001 р. №349/7/17-0217 "Проведення річних перерахунків прибуткового податку за 2000 рік"

ДПАУ роз'яснює деякі аспекти проведення перерахунків у 2001 році.

Перерахунок прибуткового податку з громадян, які мають дітей до 16 років, слід провадити виходячи з періодів дії відповідних розмірів мінімальної заробітної плати (у періоді з 01.01 - 31.03 - 740 грн на місяць, з 01.04 - 30.06 - 900 грн, з 01.07 - 31.12 - 1180 грн).

Для громадян, які протягом звітного року змінювали місце основної роботи і при цьому не подавали до бухгалтерії довідки ф. №3, виданої за попереднім місцем основної роботи, обчислення прибуткового податку за новим місцем роботи здійснюється виходячи з кількості фактично відпрацьованих у звітному році місяців.

ДПАУ інформує, що громадяни мають подавати декларацію у разі отримання доходів не за місцем основної роботи (служби, навчання), з підприємницької діяльності.

Не потрібно подавати декларацію тим громадянам, які після звільнення не працювали і не мали доходів, а також тим, хто мав дохід не за основним місцем роботи не більше 354 грн.


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Наказ від 22.12.2000 р. №749 "Про внесення доповнення до розділу 1 Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територію України окремих видів товарів"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 19.01.2001 р. за №46/5237)

При оформленні попередньої вантажної митної декларації (ПД) на ввезення в Україну вантажів як внеску до статутного фонду підприємств з іноземними інвестиціями сплата нарахованих платежів здійснюється шляхом подання митниці векселя, який є підставою для застосування пільгового режиму в оподаткуванні при митному оформленні.

Для вантажів, що ввозяться на митну територію України для реалізації інвестиційних проектів, застосовується ПД з умовно нарахованими платежами у разі подання митниці потрібних документів, які при митному оформленні є підставою для застосування пільгового режиму в оподаткуванні.

При оформленні ПД на продукцію, яка постачається за виробничою кооперацією відповідно до угод про виробничу кооперацію між КМУ й урядами держав - учасниць СНД, сплата нарахованих платежів здійснюється шляхом подання митниці векселя.


 • Лист від 26.12.2000 р. №15/2-1511-ЕП "Щодо місця митного оформлення товарів, при ввезенні яких в Україну на сплату ПДВ видаються податкові векселі"

Держмитслужба інформує, що обліку в митному органі підлягають суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які перебувають у зоні діяльності даного митного органу за місцем державної реєстрації.

У свою чергу, митне оформлення товарів та інших предметів із наданням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності податкових векселів повинно здійснюватися за місцем державної реєстрації цих суб'єктів, тобто місцем, де вони перебувають на обліку згідно з наказом Держмиткому від 31.05.96 р. №237.

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 17.01.2001 р. №19 "Про внесення змін до Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності"

У зв'язку з тим, що введено неоднакові ставки акцизного збору з одиниці реалізованого товару для сигарет з фільтром і без фільтра, у Товарній номенклатурі зовнішньоекономічної діяльності здійснено деталізацію товарів у субпозиції 2402 (сигарети з тютюну).

Введено додаткові позиції 2402 20 001 - сигарети без фільтра з тютюну (цигарки) і 2402 20 002 - сигарети з фільтром з тютюну (цигарки).


МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ
 • Наказ від 28.12.2000 р. №353 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

Затверджено Стандарт бухобліку 17 "Податок на прибуток", положення якого застосовуються до операцій, які відбуватимуться з 2001 року і здійснюються всіма підприємствами, крім бюжетних установ.

Встановлено порядок розрахунку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов'язань. Підприємства, які не складають консолідованої звітності, мають право згортати дебіторську заборгованість з податку на прибуток, відстрочені податкові активи та зобов'язання.

До фінансової звітності введено три додаткові рядки. Підприємства можуть не відзначати і не вносити до квартальної фінансової звітності суми відстрочених податкових активів та зобов'язань.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 09.01.2001 р. №053-41 "Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників форм річної фінансової звітності підприємства"

Наведено таблиці перевірки заповнення форм фінансової звітності підприємства. До методичних рекомендацій включено: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до щорічної звітності, звіт про фінансові результати (форма №2-м).

Друкується в цьому номері


 • Наказ від 15.01.2001 р. №11 "Про квартальні звіти страхових брокерів у 2000 році"

Встановлено перелік квартальних звітних документів, які подають страхові брокери до Мінфіну. Це: форма №1 "Баланс" та форма №2 "Звіт про фінансові результати", або у передбачених випадках форма "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", а також для всіх брокерів - форма "Пояснення щодо посередницької діяльності страхових брокерів на страховому ринку".

Наведена форма Пояснення.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

 • Наказ від 26.09.2000 р. №229 "Про Порядок державної реєстрації виробів медичного призначення в Україні"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 27.09.99 р. за №646/3939)

Затверджено Порядок державної реєстрації виробів медичного призначення (ВМП) та Перелік виробів, які підлягають державній реєстрації.

Визначено, що до виробів медичного призначення відносяться вироби медичної техніки, матеріали, медичні вироби, обладнання тощо, які застосовуються в медичній практиці.

Реєстрацію здійснюватиме Державний департамент контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення.

Реалізація та використання в Україні виробів медичного призначення дозволяється тільки після їх державної реєстрації, яка засвідчується наданим підтвердженням.

Термін дії державної реєстрації виробів медичного призначення становить 5 років, протягом яких заявник несе повну відповідальність за відповідність показників якості та безпеки зареєстрованих виробів.

У разі зміни назви виробів медичного призначення, форми випуску, передання прав на виробництво, про що необхідно повідомити Департамент у 10-денний термін, обов'язково провадиться перереєстрація.


 • Наказ від 23.10.2000 р. №266 "Про затвердження Тимчасового положення про порядок надання підтвердження реєстрації лікарських засобів"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 20.01.2001 р. за №51/5242)

Це підтвердження видається для подання митним органам на кожну партію лікарських засобів, що імпортуються в Україну.

Наведено перелік документів, які необхідно надати до Державного департаменту контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення, який має прийняти рішення про видання або відмову у підтвердженні не пізніше 15 робочих днів від дати реєстрації заяви. Документи, передані заявником до розгляду, не повертаються.


МІН'ЮСТ
 • Наказ від 22.01.2001 р. №3/5 "Про встановлення розміру оплати за внесення (та надання) інформації до (з) Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 22.01.2001 р. за №52/5243)

Встановлені розміри оплати за внесення (та надання) інформації до (з) Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ, які застосовуватимуться з 1 лютого 2001 року.

За внесення до Єдиного реєстру одного реєстраційного запису:

- про посвідчення або зміну заповіту стягується 25,5 грн;

- про право на спадщину - 51 грн.

За перевірку наявності або відсутності заповіту за зверненням громадян, яка не пов'язана з відкриттям та веденням спадкових справ, необхідно буде сплатити 17 грн.


ДЕРЖАВНЕ КАЗНАЧЕЙСТВО УКРАЇНИ
 • Наказ від 27.12.2000 р. №141 "Про затвердження Інструкції про порядок складання за 2000 рік річних фінансових звітів установами та організаціями, які отримують кошти державного та/або місцевих бюджетів"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 18.01.2001 р. за №39/5230)

Наведено повний перелік річних фінансових звітів про виконання кошторисів доходів і видатків та використання бюджетних коштів за 2000 рік, які надають організації, основна діяльність котрих здійснюється за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів.

Встановлено, що госпрозрахункові підприємства, які отримують кошти загального фонду бюджету, а також громадські об'єднання, що отримують бюджетні кошти не на своє утримання, а на окремі програми, складають тільки звітність про використання отриманих бюджетних коштів за формою №2 "Звіт про виконання кошторису доходів і видатків установи (загальний фонд)" (квартальна), а які отримують кошти спеціального фонду - форму №4-6 "Звіт про надходження і використання інших доходів (спеціальний фонд)".

Друкуватиметься у наступному числі


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
 • Рішення від 28.12.2000 р. №2-223/5463 "Щодо формування цін в еквіваленті іноземної валюти"

Підкреслено, що доларовий еквівалент застосовується тільки в обліку витрат в імпортній складовій структури ціни. Суб'єкт підприємницької діяльності не має права встановлювати ціну в доларовому еквіваленті за наявності імпортної складової. Встановлення і застосування цін здійснюється винятково в національній грошовій одиниці.

Держпідприємництво робить висновок: встановлювати ціну для продажу товарів, робіт, послуг у доларовому еквіваленті національної валюти, хоча б і за наявності імпортної складової і при здійсненні розрахунків у національній валюті, заборонено.

Держпідприємництво попереджає про адміністративну відповідальність при порушенні цього положення.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА, ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ СБУ
 • Наказ від 29.12.2000 р. №89/67 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з розробленням, виробництвом, впровадженням, обслуговуванням, дослідженням ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, наданням послуг у галузі технічного захисту інформації"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 20.01.2001 р. за №50/5241)

Ліцензування господарської діяльності в галузі технічного захисту інформації провадить Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації СБУ.

На підприємства, які провадять господарську діяльність у галузі технічного захисту інформації не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються в частині, що встановлює вимоги до провадження окремих робіт.

Суб'єкт господарювання, який провадить господарську діяльність в галузі технічного захисту інформації, повинен мати штатних або найманих за договором спеціалістів, які мають повну вищу освіту відповідного професійного спрямування.

Ліцензіари такої діяльності мають щорічно (до 20 грудня) подавати відомості до Департаменту щодо змісту виконаних робіт.


ДЕРЖКОМЗЕМ
 • Лист від 15.01.2001 р. №14-22-7/132 "Щодо інформування власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію грошової оцінки земель"

Держкомзем інформує власників землі та землекористувачів про щорічну індексацію грошової оцінки земель. За 2000 рік грошову оцінку земель станом на 01.01.2001 р. необхідно індексувати на коефіцієнт 1,182.

Цей індекс визначено з урахуванням середньорічного індексу інфляції за 2000 рік, який становить 128,2% ((128,2 - 10):100).

Коефіцієнт індексації використовується для коригування грошової оцінки сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення.


ГОЛОВКРУ
 • Наказ від 09.01.2001 р. №111 "Про затвердження Положення про Контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі"

(Зареєстрований у Мін'юсті України 18.01.2001 р. за №37/5228)

Положенням визначені права Контрольно-ревізійного управління, яке у своїй діяльності керується актами Президента, КМУ, директивними наказами Мінфіну, координуючи її з державною податковою службою.

До основних завдань управлінь належать проведення ревізій та перевірок фінансової діяльності, стану і достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності, використання бюджетних коштів.

Управління проводить ревізії та перевірки використання і збереження державного та комунального майна, в тому числі майна, переданого в користування, а також розглядає справи про застосування до об'єктів контролю фінансових санкцій та про адміністративні правопорушення.

КРУ надано право припиняти операції підприємств на їх розрахункових рахунках. Отримання інформації про банківські операції дозволяється тільки щодо тих підприємств, які перевіряються.

Положенням заборонено втручання КРУ в господарську діяльність підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів господарювання, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

Друкується в цьому номері


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 24 по 30 січня 2001 р.

 • Закон від 21.12.2000 р. №2157-III "Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні".

"УК" від 25.01.2001 р. №14 (1941), моніторинг "Документів для роботи" №5/2001.

 • Закон від 21.12.2000 р. №2182-III "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі об'єктів права державної власності у комунальну власність".

"УК" від 30.01.2001 р. №17 (1944), моніторинг "Документів для роботи" №5/2001.

 • Постанова КМ від 13.12.2000 р. №1840 "Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 1996 р. №1010".

"УК" від 25.01.2001 р. №14 (1941), "Документи для роботи" №2/2001.

 • Постанова КМ від 30.12.2000 р. №1930 "Про встановлення граничного розміру залучення коштів замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів".

"УК" від 30.01.2001 р. №17 (1944), "Документи для роботи" №4/2001.

 • Постанова КМ від 23.01.2001 р. №37 "Про підвищення розмірів пенсій та інших соціальних виплат пенсіонерам з 1 лютого 2001 року".

"УК" від 25.01.2001 р. №14 (1941), "Документи для роботи" №5/2001.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua