Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#07 '2001: Документи для роботи - Нові документи

2. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

Затверджені наказом Держпідприємництва України, Мінтрансу України від 16.01.2001 р. №6/18. Зареєстровані в Мін'юсті України 29.01.2001 р. за №83/5274
Чинні з 09.02.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Для службових автомобілів та легкових автомобілів, які здійснюють вантажні перевезення, ліцензій не потрібно. Право на здійснення внутрішніх автомобільних перевезень легковими автомобілями надається водіям, яким виповнилося 18 років, а автобусами - 19 років.

Процедура отримання ліцензій ускладниться через географічний фактор, адже ліцензії видаються Міністерством транспорту без делегування повноважень на місця, що ускладнить діяльність дрібних та середніх перевізників. Водіям необхідно мати при собі поліси обов'язкового страхування від нещасного випадку на себе та цивільної відповідальності власників транспортних засобів.


1. Загальні положення

1.1. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом (далі - Ліцензійні умови) розроблені відповідно до законів України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності",1 "Про транспорт", "Про дорожній рух", а також Постанови Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 р. №1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування".2

1.2. Ліцензійні умови визначають кваліфікаційні, технічні, організаційні та інші вимоги до провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом.

1.3. Ліцензійні умови є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, які надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом і отримали ліцензію на цей вид господарської діяльності.

1.4. У цих Ліцензійних умовах терміни та визначення вживаються у такому значенні:

водій - особа, яка керує транспортним засобом і має відповідне посвідчення;

транспортні засоби - легкові й вантажні автомобілі та автобуси всіх марок, моделей і модифікацій виробництва країн СНД або іноземного виробництва, які використовуються для перевезення пасажирів і вантажів, що приводяться в рух за допомогою двигуна, яким вони обладнані;

послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом - здійснення зареєстрованою в установленому законодавством порядку юридичною особою, а також фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності на комерційній основі переміщення людей, багажу та вантажів за допомогою автомобільного транспорту;

внутрішні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом - переміщення людей і багажу та вантажів за допомогою автомобільного транспорту в межах території України (автобусні перевезення - міські, приміські, міжміські, туристичні, на замовлення, екскурсійні, маршрутні таксомоторні, вантажопасажирські; таксомоторні перевезення; міські та міжміські перевезення вантажів);

міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом - це переміщення людей і багажу та вантажів за допомогою автомобільного транспорту за межі території України;

суб'єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка провадить господарську діяльність (у тому числі з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом), а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.

1.5. Не підлягає ліцензуванню діяльність з надання послуг з перевезення:

пасажирів і вантажів, що пов'язані з ліквідацією стихійного лиха, аварій та інших обставин непереборної сили і здійснюються за спеціальними постановами Кабінету Міністрів України;

пасажирів і вантажів автотранспортними засобами, що належать підприємствам та організаціям органів державної влади (наприклад, МВС України, Служби безпеки України, Міноборони України, МНС України, органів прокуратури, судів, митних органів, податкової адміністрації), за винятком перевезень, які здійснюються цими організаціями на комерційних умовах; які здійснюються автомобілями, оснащеними спеціальним технологічним обладнанням і не призначеними для перевезення вантажів і пасажирів (автовишки, автокрани, автомайстерні, автомобілі з устаткуванням для буріння, пожежні автомобілі, пересувні лабораторії, навчальні, кабелеукладачі, аварійно-технічні з водопостачання та каналізації, газового господарства, швидкої допомоги, автонавантажувачі, піскорозкидачі та інші, що забезпечують життєдіяльність міст та населених пунктів);

пасажирів службовими автомобілями за винятком перевезень, які виконуються на комерційній основі;

вантажів автомобільним транспортом у межах одного виробничого об'єкта (технологічні перевезення);

вантажів легковими автомобілями, іншими автотранспортними засобами вантажопідйомністю до 500 кг, а також на причепах до цих автотранспортних засобів.

1.6. Ліцензування господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, здійснює Державний департамент автомобільного транспорту (Укравтотранс).

1.7. Відповідно до спроможності суб'єкта господарювання забезпечити виконання Ліцензійних умов, ліцензії видаються на право надання таких видів послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом:

надання послуг з внутрішніх перевезень пасажирів автомобільним транспортом;

надання послуг з внутрішніх перевезень вантажів автомобільним транспортом;

надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом;

надання послуг з міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом.

1.8. Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом є документом, що дає право суб'єкту господарювання на здійснення конкретного виду послуг або всіх видів послуг, визначених у пункті 1.7 цих Ліцензійних умов.

1.9. Ліцензія, видана суб'єкту господарської діяльності на право надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом, дає право на здійснення внутрішніх перевезень.

1.10. На кожний транспортний засіб, відповідно до оформленої ліцензії, органом ліцензування видається ліцензійна картка, яка засвідчує відповідність транспортного засобу ліцензійним вимогам, встановленим для транспортного засобу на провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії.

Ліцензійна картка, видана на транспортний засіб відповідно до ліцензії на право провадження господарської діяльності, пов'язаної з наданням послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, підтверджує право використання даного транспортного засобу для надання відповідних послуг, пов'язаних з внутрішніми перевезеннями пасажирів та вантажів.3

2. Кваліфікаційні, організаційні, технологічні, технічні та інші вимоги для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

2.1. Кваліфікаційні та інші вимоги до водіїв транспортних засобів

2.1.1. Водії транспортних засобів повинні відповідати умовам допуску до керування транспортними засобами, що передбачені Законом України "Про дорожній рух", Постановою Кабінету Міністрів України від 08.05.93 р. №340 "Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян для керування транспортними засобами". Вони допускаються до керування транспортними засобами за наявності:

національного або міжнародного посвідчення на право керування транспортними засобами відповідної категорії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.92 р. №47 "Про затвердження зразків національних посвідчень водіїв та документів, необхідних для реєстрації транспортних засобів";

довідки про проходження обов'язкового медичного огляду.

2.1.2. Право на здійснення внутрішніх автомобільних перевезень легковими автомобілями надається водіям, яким виповнилося 18 років, а автобусами - 19 років.

Право на керування автобусами на міжміських маршрутах мають водії, які останні три роки працюють водіями автобусів.

Водії, які здійснюють перевезення організованих груп дітей, повинні мати стаж керування транспортними засобами не менше 3-х років.

2.1.3. Право на здійснення внутрішніх автомобільних перевезень вантажів надається водіям, яким виповнилося 18 років.

Право на керування транспортними засобами, призначеними для перевезення небезпечних вантажів, мають водії, які останні три роки працюють водіями транспортних засобів відповідної категорії.

2.1.4. Водії, які мають посвідчення на право керування будь-якими транспортними засобами категорій В, С або Д, але останнім часом не працювали водіями більше 12 місяців або приймаються на роботу водіями вперше, допускаються до управління транспортним засобом після проходження стажування з практичного керування на відповідному транспортному засобі не менше 30 годин.

2.1.5. Кожний водій підлягає обов'язковому страхуванню від нещасного випадку і повинен мати документи, які підтверджують страхування (договір, поліс), що передбачено Законом України "Про страхування" та Постановою Кабінету Міністрів України від 14.08.96 р. №959 "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті".

2.1.6. Право на здійснення міжнародних автомобільних перевезень пасажирів надається водіям, яким виповнився 21 рік.

Право на керування автобусами на міжнародних маршрутах мають водії, які останні три роки працюють водіями автобусів.

2.1.7. Мінімальний вік водія транспортного засобу, який здійснює міжнародні перевезення вантажів, повинен бути:

для транспортних засобів, допустима максимальна вага яких не перевищує 7,5 тонни, - не менше 18 років;

для інших транспортних засобів - не менше 21 року або не менше 18 років за умови, що ці особи мають посвідчення про одержання професійної освіти, яке визнається стороною, що домовляється, при застосуванні Європейської угоди в частині роботи екіпажів транспортних засобів, що здійснюють міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (укладена в Женеві 1 липня 1970 року, з поправками, чинними з 24.04.92 р., та протокол про підпис), на території якої зареєстрований цей транспортний засіб, і яке свідчить про закінчення курсів водіїв вантажних автотранспортних засобів;

2.1.8. До керування транспортними засобами, які обслуговують міжнародні лінії, а також здійснюють перевезення небезпечних вантажів, допускаються водії, які отримали відповідно свідоцтво про право здійснення міжнародних перевезень та свідоцтво про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, яке видається відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. №104 "Про заходи щодо запобігання надзвичайним ситуаціям під час перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом".

2.2. Технічні та інші вимоги до транспортних засобів, які використовуються для провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів

2.2.1. Транспортні засоби повинні бути зареєстровані згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. №1388 "Про затвердження Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів всіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок" і повинні мати:4

свідоцтво про державну реєстрацію, видане органами Державтоінспекції;

талон про проходження державного технічного огляду (для автобусів - талон про проходження щоквартальної перевірки технічного стану);

тимчасовий реєстраційний талон, виданий підрозділами ДАІ (якщо транспортний засіб переданий його власником у встановленому порядку в користування і (або) розпорядження іншій фізичній або юридичній особі, що передбачено Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2000 р. №1276 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388 та від 31 грудня 1993 р. №1094".5

2.2.2. Технічний стан транспортних засобів повинен відповідати вимогам таких нормативних документів:

Закону України "Про дорожній рух" (статті 12, 16, 29, 32, 33, 36, 37, 53);

Правил дорожнього руху України;

Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 р. №102 (зареєстрований Міністерством юстиції України 28.04.98 р.за №268/2708);

інструкцій заводів-виробників дорожніх транспортних засобів.

2.2.3. На транспортних засобах, що здійснюють перевезення пасажирів, розміщення візуальної інформації повинно відповідати вимогам, установленим пунктом 3.10 Порядку і умов організації перевезень пасажирів та багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21.01.98 р. №21 (зареєстрований Міністерством юстиції України 22.04.98 р. за №257/2697).

2.2.4. На легковому автомобілі-таксі повинно бути встановлено: сигнальний ліхтар із зеленим та червоним світлом у верхньому правому кутку лобового скла, розпізнавальний ліхтар оранжевого кольору, який установлюється на даху таксі (мікроавтобуса - для маршрутних таксомоторних перевезень), з нанесенням на ньому композиції з чорних квадратів, розташованих у шаховому порядку, а також таксометр.

2.2.5. Транспортні засоби, які здійснюють перевезення пасажирів і вантажів, повинні бути застраховані і мати документи, що підтверджують обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (договір, страховий поліс), що передбачено Законом України "Про страхування" та Постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.96 р. №1175 "Про порядок і умови проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів".

2.2.6. Транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення вантажів, повинні відповідати технічним умовам відповідно до статті 39 Конвенції про дорожній рух (від 01.05.71 р., Женева) та статті 5 Угоди про митне оформлення міжнародних перевезень, що виконуються автомобільним вантажним транспортом (Угода АВТ) (укладено в Празі 18.11.65 р.), і повинні мати:

свідоцтво про допущення транспортного засобу до міжнародних перевезень вантажів під митними печатками і пломбами, що видається регіональними митницями і передбачене пунктом 1.5 Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП, затвердженого Наказом Державного митного комітету України від 06.03.95 р. №82 "Про затвердження Положення про порядок допущення дорожніх транспортних засобів до перевезень вантажів під митними печатками і пломбами із застосуванням книжки МДП" (зареєстрований Міністерством юстиції України 23.03.95 р.за №80/616);

тахограф.

2.2.7. Транспортні засоби, що здійснюють міжнародні перевезення небезпечних вантажів, додатково повинні відповідати вимогам, які передбачені Європейською угодою про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ратифіковано Законом України від 02.03.2000 р. №1511-III).

2.2.8. До міжнародних перевезень вантажів і пасажирів допускаються автотранспортні засоби, які повинні відповідати вимогам, передбаченим чинним законодавством.

2.3. Організаційні вимоги провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом

2.3.1. Суб'єкти господарської діяльності, що надають послуги з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом згідно з отриманою ліцензією, повинні забезпечувати:

виконання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.97 р. №176);

виконання Порядку й умов організації перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 21.01.98 р. №21 (зареєстрований Міністерством юстиції України 22.04.98 р. за №257/2697);

виконання Правил перевезення вантажів, затверджених наказами Міністерства транспорту України від 14.10.97 р. №363 та від 23.03.98 р. №90 (зареєстровані Міністерством юстиції України 20.02.98 р. за №128/2568 та 14.04.98 р. за №242/2682) (у разі надання послуг з перевезенням вантажів);

належний технічний стан транспортних засобів відповідно до вимог статей 29 - 37 Закону України "Про дорожній рух" та Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 30.03.98 р. №102 (зареєстрований Міністерством юстиції України 28.04.98 р. за №268/2708) (зокрема транспортні засоби, які виконують перевезення пасажирів, не повинні мати конструктивних елементів, не передбачених заводом-виробником, у тому числі заблокованих аварійних виходів, дверей салону);

своєчасне проходження технічного огляду транспортних засобів у порядку і терміни, що встановлені Правилами проведення державного технічного огляду автомобілів, автобусів, мототранспорту та причепів, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.93 р. №141;

обов'язкове страхування на автомобільному транспорті, передбачене Законом України "Про страхування" та постановами Кабінету Міністрів України від 14.08.96 р. №959 "Про затвердження Положення про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті" та від 28.09.96 р. №1175 "Про порядок і умови обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів";6

здійснення регулярних перевезень пасажирів на автобусних маршрутах територією України та за межі території України тільки за умови укладення договору із замовниками, згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.11.96 р. №1346 "Про затвердження порядку проведення конкурсу на перевезення пасажирів автомобільним транспортом";

виконання чинного законодавства щодо надання окремим категоріям громадян пільг при користуванні пасажирським транспортом.

2.3.2. Суб'єкти господарювання, відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух", Правил охорони праці на автомобільному транспорті (ДНАОП 0.00 - 1.28-97), затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 13.01.97 р. №5 (погоджено з Міністерством транспорту України 11.06.96 р. №6/22-17-2907), Правил пожежної безпеки для підприємств і організацій автомобільного транспорту України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 21.12.98 р. №527 (зареєстрований Міністерством юстиції України 11.03.99 р. за №157/3450), зобов'язані:

розробляти та здійснювати заходи щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам, нещасним випадкам, усунення причин виробничого травматизму, охорони навколишнього природного середовища від шкідливого впливу транспорту;

мати посаду фахівця з безпеки дорожнього руху при чисельності зайнятих експлуатацією транспортних засобів понад 50 осіб, а понад 500 осіб - створити службу безпеки дорожнього руху;

проводити навчання, стажування, відповідні інструктажі працівників з безпеки руху, охорони праці та пожежної безпеки на автомобільному транспорті, організовувати підвищення кваліфікації та професійного рівня водіїв;

здійснювати контроль за станом здоров'я водіїв та забезпечувати проходження водіями періодичного медичного огляду, відповідно до Наказу Міністерства охорони здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ України від 05.06.2000 р. №124/345 "Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів" (зареєстрований Міністерством юстиції України 16.07.2000 р. за №435/4656);

організовувати підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів автомобільного транспорту, діяльність яких пов'язана з наданням послуг автомобільного транспорту, у термін один раз на п'ять років, а з питань охорони праці та пожежної безпеки - у термін один раз на три роки в порядку, що встановлений чинним законодавством, з одержанням відповідних документів.

2.3.3. Посадові особи суб'єктів господарської діяльності, які відповідають за експлуатацію і технічний стан транспортних засобів, повинні мати диплом про закінчення вищого профільного або середнього спеціального навчального закладу.

2.3.4. Суб'єкти господарювання, які отримали ліцензію на право надання послуг з міжнародних перевезень пасажирів і вантажів, повинні забезпечити:

виконання вимог міждержавних конвенцій та угод, які регулюють виконання міжнародних автомобільних перевезень, до яких приєдналась Україна, а також міжурядових угод про міжнародне автомобільне сполучення та чинного законодавства щодо перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

виконання вимог національного законодавства країн, на територіях яких здійснюються перевезення пасажирів і вантажів;

обладнання кожного транспортного засобу спеціальним приладом для контролю за роботою автомобіля та екіпажу (тахограф);

своєчасне підвищення кваліфікації керівників і фахівців, що безпосередньо організовують міжнародні перевезення, проходження водіями спеціальних курсів міжнародних перевізників;

кожний транспортний засіб, за допомогою якого надаються послуги з міжнародних перевезень вантажів, документами про їх допущення до перевезення вантажів під митними печатками і пломбами.

Заступник директора Департаменту реєстрації та ліцензування О. ЄФРЕМОВ
Заступник директора Державного департаменту автомобільного транспорту С. КРОЛЬ

Примітки:

1Закон України від 01.06.2000 р. №1775-III "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" див. у "ДК" №30/2000.

2Постанову КМУ від 14.11.2000 р. №1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" див. у "ДК" №48/2000.

3Правила проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджені постановою КМУ від 18.01.2001 р. №30, див. у "ДК" №5/2001.

4Закон України від 21.09.2000 р. №1981-III "Про внесення змін до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з посиленням відповідальності за незаконне заволодіння транспортними засобами" див. у "ДК" №45/2000.

5Постанову КМУ від 18.08.2000 р. №1276 "Про внесення змін і доповнень до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.98 р. №1388 та від 31.12.93 р. №1094", якою з 1 жовтня 2000 року в Україні заборонено водіння автомобілів без наявності страховки цивільної відповідальності водія, див. у "ДК" №36/2000.

6Постанову КМУ від 27.05.2000 р. №842 "Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України" та розміри страхових платежів за звичайними договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території України див. у "ДК" №24/2000.


Коментар ДК:

Для службових автомобілів, а також легкових автомобілів, які здійснюють вантажні перевезення, ліцензій не потрібно

Вiталiй МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua