Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#08-09 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 14 по 20 лютого 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 14 по 20 лютого 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 14 по 20 лютого 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

Органами, які контролюватимуть погашення зобов'язань перед бюджетами та цільовими фондами, будуть митні органи, установи Пенсійного фонду і фонду соціального страхування та податкові органи. Інші державні органи не мають права проводити перевірки щодо нарахування та сплати податків і зборів. Заходи з погашення податкового боргу здійснюють тільки податкові органи.

Встановлено порядок подання податкових накладних. Квартальна податкова звітність може подаватися протягом 40 календарних днів після звітного періоду, а річна - протягом 60 днів. Фізичні особи подаватимуть її до 1 квітня року, наступного за звітним.

Останній термін сплати податку настає, відповідно до цих термінів, ще через 10 днів. У разі неподання звітності податкові органи можуть застосовувати непрямі методи визначення відповідного податку.

Якщо нормативно-правовий акт припускає неоднозначне трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, при апеляційному узгодженні приймається сторона платника податку.

Прийнято процедуру податкового компромісу, коли платнику пропонується погодитися тільки на частину його податкової скарги під зобов'язання погодитися з рештою податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом.

До платника податку може застосовуватися податкове поручництво, коли банк-резидент поручається за нього. Забороняється будь-яка уступка податкового зобов'язання (боргу) платника податків третім особам.

До активів платника податків може застосовуватися адміністративний арешт, якщо немає свідоцтв про держреєстрацію, ліцензій, торгових патентів, сертифікатів відповідності ЕККА.

Встановлено граничний строк, протягом якого податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов'язань платника - 1095 днів з останнього дня граничного строку подання податкової декларації.

Встановлено порядок визначення пені та штрафних санкцій.

Податковий борг (крім пені та штрафних санкцій), який виник станом на 31 грудня 1999 року і не сплачений на день опублікування цього Закону, буде списано з платників податків.

Закон набуває чинності з 1 квітня 2001 року.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Закон від 11.01.2001 р. №2210-III "Про захист економічної конкуренції"

Законом регулюються відносини органів державної влади, органів місцевого самоврядування із суб'єктами господарювання, а останніх - з іншими суб'єктами господарювання, зі споживачами, іншими юридичними та фізичними особами у зв'язку з економічною конкуренцією.

Монопольним визначено становище суб'єкта господарювання, частка якого на ринку товару перевищує 35%, якщо він не доведе, що зазнає значної конкуренції. Право надавати рекомендаційні роз'яснення з питань застосування цього законодавства має Антимонопольний комітет.

Визначено перелік антиконкурентних узгоджених дій, вчинення яких тягне за собою відповідальність згідно з законом. Узгоджені дії можуть бути дозволені Антимонопольним комітетом, якщо їх учасники доведуть, що ці дії сприяють удосконаленню виробництва, придбанню або реалізації товару, розвитку малих або середніх підприємств, оптимізації експорту чи імпорту товарів.

Суб'єктам господарювання заборонено схиляти інших суб'єктів господарювання до порушення права економічної конкуренції.

Встановлено порядок подання заяви про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання та її розгляд. За подання заяв про надання дозволу на узгоджені дії, концентрацію справляється плата в розмірі від 80 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до 300 н. м. д. г.

Антимонопольний комітет може накладати штрафи на суб'єктів господарювання за порушення даного законодавства в розмірі від 1% до 5% доходу від реалізації за останній звітний рік або до 425000 грн.

Друкуватиметься у наступних числах


 • Закон від 18.01.2001 р. №2237-III "Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу"

Зменшується заборгованість сільськогосподарських підприємств станом на 1 січня 2000 року за отримані ними в 1994 - 1999 роках бюджетні позички на суму заборгованості держави перед такими підприємствами, пов'язаної з будівництвом об'єктів соціально-культурного призначення на селі у 1995 - 2000 роках, і заборгованості за зерно.

Решта заборгованості реструктуризується на 8 років з виплатою щороку рівними частинами починаючи з 1 січня 2004 року.

Закон "Про списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими бюджетними позичками" втратив чинність.

Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 18.01.2001 р. №2238-III "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років"

Розглянуто питання ціноутворення, оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. Звільняються від сплати ввізного мита, обкладання ПДВ комплектувальні вироби та запчастини до сільськогосподарської техніки.

Не буде застосовуватися стягнення мита та інших податків при сезонному ввезенні на митну територію України (з 1 лютого до 1 жовтня) дизельного пального.

Встановлено, що до 1 січня 2004 року ПДВ при реалізації сільськогосподарської продукції залишається в розпорядженні сільськогосподарських підприємств і використовується для поповнення основних та оборотних засобів.

Для підприємств, що здійснюють поставки матеріально-технічних ресурсів та надають послуги сільськогосподарським товаровиробникам, та для сільськогосподарських товаровиробників, що здійснюють реалізацію власної продукції, застосовуватиметься касовий метод.

Введено обов'язкове страхування врожаю.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 18.01.2001 р. №2239-III "Про внесення змін до Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств"

Прийнято рішення про списання всім підприємствам агропромислового комплексу, які реформувалися у приватні формування та стали правонаступниками цих підприємств або щодо яких прийнято рішення про їх ліквідацію, суми заборгованості зі сплати податків і зборів до бюджетів усіх рівнів, у тому числі реструктурованої, з урахуванням сум заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих станом на 1 травня 2000 року.

Не списуватимуться суми пені, нараховані за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.


 • Закон від 18.01.2001 р. №2242-III "Про угоди щодо відчуження земельної частки (паю)"

Власникам земельних часток тимчасово заборонено укладати угоди щодо купівлі-продажу, дарування земельних часток або іншим способом відчужувати їх. Дозволено тільки передавати їх у спадщину та викуповувати для державних і громадських потреб.

Ця норма діятиме до врегулювання порядку реалізації прав громадян і юридичних осіб на земельну частку (пай) Земельним кодексом.

Друкується в цьому номері


 • Закон від 18.01.2001 р. №2246-III "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"

Оперативним підрозділам органів МВС та СБУ для виконання завдань оперативно-розшукової діяльності за наявності передбачених Законом підстав надається право проводити контрольну та оперативну закупівлю і постачання товарів, предметів та речовин, у тому числі заборонених для обігу, у фізичних та юридичних осіб незалежно від форм власності для виявлення та документування фактів протиправних діянь.

Ці органи тепер матимуть право порушувати питання про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств та брати участь в їх проведенні.


КМ УКРАЇНИ

 • Постанова від 14.02.2001 р. №142 "Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.95 р. №554"

До переліку видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, додано автозаправні станції, для яких здійснення державної експертизи стало обов'язковим.

Друкується в цьому номері


 • Постанова від 17.02.2001 р. №145 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. №1597"

Запроваджено пільги для багатодітних позичальників кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі. Позичальник, який на дату укладення кредитної угоди має трьох і більше неповнолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом (вони становлять 3% річних).

Кредит індивідуальним забудовникам житла на селі надаватиметься тільки якщо буде надано довідку органу місцевого самоврядування про наявність (відсутність) земельної ділянки (паю), її розмір.

Зобов'язання позичальника за кредитною угодою можуть відтепер забезпечуватися також договором застави іншого майна та майнових прав.


 • Постанова від 14.02.2001 р. №150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень"

Порядок регулює видачу органами держпожежнагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових об'єктів, технологій, оренду будь-яких приміщень і поширюється на підприємства та громадян.

Дозвіл надається безоплатно на підставі висновку, який оформляється за результатами експертизи протипожежного стану підприємства чи приміщення, що проводиться органом держпожежнагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої експертизи.

За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.

Друкуватиметься у наступних числах


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Наказ від 01.12.2000 р. №614 "Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 05.02.2001 р. за №105/5296)

Затверджено Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядок реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок, Порядок реєстрації, опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари (послуги), Порядок подання звітності, пов'язаної із застосуванням реєстраторів.

Ці положення набувають чинності через 30 днів після офіційного оприлюднення. З цього дня втрачає чинність наказ ДПАУ від 18.09.97 р. №343 "Про затвердження Положення про порядок реєстрації і застосування ЕККА при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", а в двомісячний термін ЕККА, які перебувають в експлуатації, повинні бути опломбовані.

Протягом 3 місяців суб'єкти підприємницької діяльності можуть використовувати "старі" товарні чеки, зареєстровані в органах податкової служби.

Друкується у спецдодатку для передплатників, який надійде разом з "ДК" №10/2001


 • Лист від 26.12.2000 р. №17280/7/15-1317 "Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва"

Суб'єкти підприємництва, які здійснюють свою діяльність у сфері грального бізнесу, не можуть застосовувати спрощену систему оподаткування, зазначає ДПАУ. Цей висновок підтверджується положенням Закону "Про державну підтримку малого підприємництва".

Таким чином, підприємства грального бізнесу (враховуючи ті, що перейшли на спрощену систему оподаткування за окремими рішеннями арбітражних судів) мали перейти на загальну систему оподаткування з придбанням торгових патентів з дати введення в дію вищезгаданого Закону (з 22.11.2000 р.).


 • Лист від 23.01.2001 р. №24/2/22-2212 "Щодо відображення у податковому обліку витрат, пов'язаних із придбанням товарів (робіт, послуг) у нерезидентів, що розташовані в офшорних зонах"

Суб'єкт підприємницької діяльності, який придбаває товари у нерезидента, який розташований в офшорній зоні, збільшує валові витрати на суму, що становить 85% вартості цих товарів, у той податковий період, протягом якого відбулася оплата таких товарів.

Розрахунок приросту (убутку) за придбаними таким чином запасами здійснюється після включення витрат на їх придбання до складу валових витрат. До податкового кредиту звітного періоду може бути віднесена лише та частка ПДВ, що припадає на витрати, які включаються до складу валових витрат звітного періоду.


 • Лист від 23.01.2001 р. №316/6/17-0516 "Щодо включення у валові витрати фізичною особою - суб'єктом підприємницької діяльності вартості товару, підтвердженої тільки касовим чеком"

До валових витрат виробництва та обігу відносять суму будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або нематеріальній формі, здійснюваних як компенсація вартості, що одержується платником податку для її подальшого використання у власній господарській діяльності.

Для віднесення до валових витрат вартості придбаних товарів необхідна наявність як документа, що підтверджує плату за нього, так і документа, що підтверджує плату саме цим підприємцем. Таким документом може бути будь-який документ, що підтверджує факт купівлі.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 23.01.2001 р. №815/7/18-0617 "Про сплату земельного податку"

Документ стосується сплати земельного податку за земельні ділянки, зайняті аптеками, аптечними базами та складами.

ДПАУ інформує, що Закон "Основи законодавства України про охорону здоров'я" визначає аптеки закладами охорони здоров'я, а органи статистики відносять аптеки не до закладів охорони здоров'я, а до підприємств торгівлі (за установчими документами).

На цій підставі ДПАУ вважає, що за земельні ділянки, зайняті зазначеними підприємствами (аптеками), повинен сплачуватися земельний податок безпосередньо тими юридичними особами, кому земля надана в користування.

До аптек, які не сплачували земельного податку з 24.07.2000 р. (лист від 24.07.2000 р. №10147/7/11-0217) застосовуватимуться фінансові санкції та накладатимуться адміністративні стягнення.


 • Лист від 26.01.2001 р. №1054/7/16-1217-26 "Щодо порядку оподаткування операцій з перевезення автомобільним транспортом пасажирів за міжміськими маршрутами"

Розглянуто відносини автотранспортного підприємства з автостанціями, які реалізують квитки на автобусні маршрути, та суб'єктами підприємницької діяльності, які орендують транспортні засоби у підприємства.

Розрахунок за орендними платежами між приватними підприємцями та автопідприємством, коли воно залишає на своєму рахунку частину коштів, що надійшли від автостанцій у сумі орендної плати, що мають сплатити орендарі, не змінює дати виникнення податкових зобов'язань з ПДВ.

Такою датою залишається або дата зарахування коштів від орендарів на рахунок підприємства, або дата оформлення документа, що засвідчує факт надання виконання робіт з оренди.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 08.02.2001 р. №1568/7/15-1317 "Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування"

Суб'єкт малого підприємництва - юридична особа, у статуті якого передбачено провадження грального бізнесу, може отримати Свідоцтво про право сплати єдиного податку.

Але за умови, якщо на момент подання заяви про видачу Свідоцтва він не здійснює таку діяльність і не отримав відповідної ліцензії. ДПАУ зазначає, що у такому випадку органи податкової служби здійснюватимуть постійний контроль щодо відповідності діяльності такого суб'єкта.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 15.01.2001 р. №10/4-136-ЕП "Про облік (реєстрацію) контрактів"

Держмитслужба повідомляє, що картка реєстрації зовнішньоекономічного договору, видана суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності, є дійсною для митного оформлення відповідних товарів протягом 12 календарних місяців.

Вона втрачає чинність після закінчення цього терміну або здійснення упродовж 12 місяців у повному обсязі, передбаченому договором, митного оформлення товарів, що експортуються.


 • Наказ від 23.01.2001 р. №26 "Про затвердження Порядку здійснення митного контролю за переміщенням через митний кордон України товарів та інших предметів з використанням морського, річкового й поромного видів транспорту"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 07.02.2001 р. за №119/5310)

Наказом визначено порядок митного контролю та митного оформлення суден закордонного плавання. Встановлено термін митного оформлення суден закордонного плавання залежно від їх водотоннажності й призначення.


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
 • Наказ від 29.01.2001 р. №30 "Про визначення уповноваженої установи"

Визначено уповноважену установу на проведення експертизи документів та підготовки проектів Погоджень на отримання ліцензії на імпорт препаратів косметичних та засобів особистої гігієни, імпорт яких підлягає ліцензуванню у 2001 році.

Це - правонаступник держпідприємства "Фармацевтичний експертний центр" дочірнє підприємство "Фармацевтичний експертний центр" Державної акціонерної компанії "Укрмедпром".


МІН'ЮСТ
 • Лист від 24.01.2001 р. №19-41-34 "Про право підприємства здійснювати види діяльності, прямо не передбачені статутом"

Юридична особа має право здійснювати види діяльності, не зазначені у статутних документах. Але, як пояснює Мін'юст, за умови, що така діяльність не суперечить чинному законодавству та меті діяльності юридичної особи.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО, СБУ

 • Наказ від 29.01.2001 р. №17/17 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівлі спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 08.02.2001 р. за №122/5313)

Зазначені умови використовуються для ліцензування діяльності з розроблення, виготовлення спецзасобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації та торгівлі ними.

Право на здійснення такої дільності мають такі особи, у статутних документах яких передбачено їх провадження. Ліцензії видаватимуться на підставі рішень, затверджених СБУ.

Фахівці, які беруть участь у здійсненні таких робіт, повинні мати відповідний допуск до державної таємниці. Контроль за виконанням договорів з ліцензованої діяльності здійснює СБУ.


ДЕРЖВОДГОСП
 • Наказ від 29.01.2001 р. №20 "Про затвердження Положення про здійснення органами Держводгоспу України контролю за раціональним використанням, охороною та відтворенням водних ресурсів"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 09.02.2001 р. за №124/5315)

На Держводгосп покладено контроль за правилами експлуатації водогосподарських споруд, дотриманням лімітів і правил водокористування, правил ведення первинного обліку кількості води, що забирається із водних об'єктів і скидається до них, та визначення якості води всіма суб'єктами підприємницької діяльності.

Держводгосп має право порушувати питання тимчасової заборони (зупинення) будівництва об'єктів, що здійснюється з порушенням водного законодавства.


 • Наказ від 29.01.2001 р. №22 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення перевірок суб'єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 09.02.2001 р. за №126/5317)

До переліку суб'єктів, що контролюються органами Держводгоспу, включаються суб'єкти, розташовані на землях водного фонду, за погодженням з Мінекоресурсів, а також усі суб'єкти зони діяльності відповідного органу Держводгоспу, які звітують про використання вод за формою статистичної звітності 2-ТП (водгосп).

Право на перевірку має тільки та особа, яка має при собі посвідчення, а при перевірці режимних об'єктів - і допуск, оформлений у встановленому порядку. Перевірка суб'єктів, які використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність, що впливає на стан водних ресурсів, закінчується обов'язковим складанням акта перевірки.


ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
 • Наказ від 14.12.2000 р. №285 "Державні будівельні норми. Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України (ДБН Д.1.1-7-2000)"

Норми поширюються на нове будівництво, реконструкцію та переоснащення підприємств, ремонт житла, інших об'єктів і мають обов'язковий характер при визначенні вартості проектно-пошукових робіт для об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності.

Щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється із залученням інших джерел фінансування, ці норми мають рекомендаційний характер, а їх застосування обумовлюється контрактом.


ПЕНСІЙНИЙ ФОНД
 • Лист від 07.02.2001 р. №06/605 "Щодо сплати до Пенсійного фонду коштів за договорами оренди"

У листі фонду зазначається, що збір до Пенсійного фонду на винагороди, виплачені підприємствами фізичним особам - орендодавцям у зв'язку з укладеними з ними договорами оренди, не нараховується за відсутністю факту виконання робіт (послуг) за умовами договору оренди.

Друкується в цьому номері


МІНПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ, ДЕРЖНАГЛЯДПРАЦІ
 • Лист від 06.02.2001 р. №10-128 "Про відповідальність за своєчасно не виплачену заробітну плату"

У листі Держнаглядпраці дає роз'яснення з питань, що стосуються затримки виплати заробітної плати, а також відповідальності посадових осіб підприємства у разі затримки її виплати.

Затримка заробітної плати на один і більше днів, визначених у колективному договорі чи наказі, вже є порушенням строків виплати зарплати, зазначає Держнаглядпраці. Органи ДПА можуть повідомляти органи Мінпраці про виявлені порушення строків виплати заробітної плати.

Друкується в цьому номері


ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
 • Лист від 19.01.2001 р. №02-06-82 "Про нарахування внесків"

Якщо витрати підприємства на безплатне харчування працівників не мають індивідуального характеру, вони не враховуються у сукупному оподатковуваному доході і не оподатковуються прибутковим податком.

Збір на обов'язкове соціальне страхування на такі суми не нараховується.

Друкується в цьому номері


ГОЛОВКРУ
 • Лист від 26.01.2001 р. №13-14/1-24 "Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні"

ГоловКРУ інформує, що його органи мають також право проводити ревізії і перевірки суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності за постановою прокурора або слідчого, винесеною під час розслідування кримінальної справи.

Органи КРС за власною ініціативою не вправі проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних і юридичних осіб), які не використовують бюджетні кошти або кошти, що залишаються в розпорядженні таких суб'єктів у зв'язку з наданими пільгами щодо платежів до бюджету.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 14 по 20 лютого 2001 р.

 • Закон від 21.12.2000 р. №2188-III "Про внесення змін до деяких законів України з питань інтелектуальної власності"

"УК" №28 від 14.02.2001 р., моніторинг "Документи для роботи" №5/2001.

 • Закон від 18.01.2001 р. №2238-III "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років"

"УК" №32 від 20.02.2001 р., "Документи для роботи" №8-9/2001.

 • Наказ від 01.12.2000 р. №614 "Про затвердження нормативно-правових актів до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

"УК" №32 від 20.02.2001 р., друкується у спецдодатку до "ДК" №10 "Все про твій апарат" разом з усіма нормативно-правовими актами щодо РРО.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua