Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#08-09 '2001: Документи для роботи - Нові документи

8. Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу

Закон України від 18.02.2001 р. №2237-III

Опублікований в "ГУ" 21.02.2001 р.

Чинний з 21.02.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Списується заборгованість сільгоспвиробників за бюджетними позичками на суму боргу держави на будівництво соціально-культурної сфери. Решта заборгованості реструктурується на 8 років з погашенням з 2004 року


Стаття 1. Зменшується заборгованість державних та інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також обслуговуючих, заготівельних та переробних підприємств, з якими такі сільськогосподарські підприємства уклали угоди на закупівлю зерна до державних ресурсів за державним замовленням (контрактом), станом на 1 січня 2000 року за отримані ними в 1994 - 1999 роках бюджетні позички, включаючи грошові аванси та натуральні насіннєві і фуражні позички, зерно державних ресурсів та державних резервів, використане для придбання матеріально-технічних ресурсів, крім заборгованості за отриману імпортну техніку, коштів, використаних не за цільовим призначенням, та сум, що підлягають списанню відповідно до вимог статті 2 Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств",* на суму заборгованості держави перед сільськогосподарськими підприємствами, пов'язаної з будівництвом об'єктів соціально-культурного призначення на селі у 1995 - 2000 роках, а також заборгованості за зерно, поставлене ними в рахунок державного замовлення (контракту) до державних ресурсів, і витрат на його доставку до заготівельних підприємств.

Стаття 2. Реструктуризується на 8 років з виплатою щороку рівними частинами починаючи з 1 січня 2004 року решта заборгованості державних та інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, не врегульованої відповідно до статті 1 цього Закону, а також обслуговуючих, заготівельних та переробних підприємств, з якими такі сільськогосподарські підприємства уклали угоди на закупівлю зерна до державних ресурсів за державним замовленням (контрактом), станом на 1 січня 2000 року за отримані ними в 1994 - 1999 роках бюджетні позички, включаючи грошові аванси та натуральні насіннєві і фуражні позички, зерно державних ресурсів та державних резервів, використане для придбання матеріально-технічних ресурсів, крім заборгованості за імпортну техніку, коштів, використаних не за цільовим призначенням, та сум, що підлягають урегулюванню відповідно до вимог статті 1 цього Закону і статті 2 Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств".

Стаття 3. Реструктуризуються на п'ять років з виплатою щороку рівними частинами починаючи з 1 квітня 2001 року суми заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів, державних спиртових, лікеро-горілчаних заводів концерну "Укрспирт", виноробних і коньячних заводів державної форми власності станом на 1 січня 2001 року.

Зазначеним підприємствам списуються суми заборгованості зі сплати пені, штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства, станом на 1 січня 2001 року.

Стаття 4. Реструктуризується згідно із статтями 2 і 3 цього Закону заборгованість підприємств, визначених у цих статтях, які не мають поточної заборгованості зі сплати внесків до Пенсійного фонду України у 2001 році.

Стаття 5. Відноситься на зменшення заборгованості за бюджетними позичками 1995 - 1997 років, наданими заготівельним підприємствам для закупівлі зерна до державних ресурсів, різниця між ціною придбання зерна та ціною його реалізації (за вирахуванням витрат на зберігання і реалізацію) і курсова різниця, що виникла при проведенні розрахунків з оптовими постачальниками мінеральних добрив та пально-мастильних матеріалів за окремими рішеннями Уряду.

Стаття 6. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним державним адміністраціям разом з регіональними комісіями з питань проведення санації підприємств агропромислового комплексу, обласними державними податковими адміністраціями, органами Державного казначейства України за місцезнаходженням державних та інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, а також обслуговуючих, заготівельних та переробних підприємств, з якими такі сільськогосподарські підприємства уклали угоди на закупівлю зерна до державних ресурсів за державним замовленням (контрактом), внести у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом Міністерству аграрної політики України пропозиції про визначення переліку підприємств і відповідних сум заборгованості, що підлягають урегулюванню згідно зі статтями 1 - 5 цього Закону.

Міністерство аграрної політики України приймає з урахуванням зазначених пропозицій за погодженням з Кабінетом Міністрів України рішення про врегулювання сум заборгованості згідно зі статтями 1 - 5 цього Закону.

Стаття 7. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України в місячний строк розробити механізм і передбачити джерела погашення заборгованості держави, не врегульованої цим Законом, перед сільськогосподарськими підприємствами, пов'язаної з будівництвом об'єктів соціально-культурного призначення на селі у 1995 - 2000 роках, а також заборгованості за зерно, поставлене ними в рахунок державного замовлення (контракту) до державних ресурсів, і витрат на його доставку до заготівельних підприємств.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про списання та реструктуризацію заборгованості сільськогосподарських товаровиробників і заготівельних підприємств за отриманими бюджетними позичками" ("Відомості Верховної Ради України", 1999 р., №48, с. 414).

Президент України Л. КУЧМА

Примітки:

* Закон України від 16.03.2000 р. №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" див. у "ДК" №16/2000.


Коментар ДК:

Списується заборгованість сільгоспвиробників за бюджетними позичками на суму боргу держави на будівництво соціально-культурної сфери. Решта заборгованості реструктурується на 8 років з погашенням з 2004 року

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua