Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 21 по 27 лютого 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 21 по 27 лютого 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 21 по 27 лютого 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 18.01.2001 р. №2235-III "Про громадянство України"

Встановлено термін безперервного проживання особи на території України, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік - 180 днів. Виїзд особи за кордон у службове відрядження, у відпустку, на лікування не є порушенням вимоги про безперервне проживання.

Набуття громадянства може здійснюватися за народженням, територіальним походженням або за клопотанням. Іноземці, які звернулися для набуття громадянства України, мають взяти зобов'язання припинити іноземне громадянство. Датою припинення (набуття) громадянства є дата видання відповідного Указу Президента.


 • Закон від 18.01.2001 р. №2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"

Закон прийнято у зв'язку з втратою з 1 січня 2001 року чинності Законом "Про збір на обов'язкове соціальне страхування". Відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності отримали назву - внески, а не збір, як було раніше.

Відтепер і платники єдиного податку будуть сплачувати страхові внески. Термін перерахування внесків не змінено - день отримання коштів на зарплату.

Фонд здійснюватиме персоніфікований облік сплати внесків, які спрямовуються на виплату допомоги у зв'язку з непрацездатністю, вагітністю та пологами, при народженні дитини, на поховання та фінансування санаторно-курортного лікування.

Особи, які не підлягають загальнообов'язковому страхуванню, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за цим Законом за умови сплати страхових внесків до Фонду.

За несвоєчасну реєстрацію у Фонді та порушення порядку витрачання страхових коштів на платника внеску накладається штраф 50% від суми внесків за весь період несплати.

Встановлено окремий порядок отримання матеріального забезпечення та соціальних послуг, встановлених цим Законом.

Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

Друкуватиметься у наступному числі


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Указ від 17.02.2001 р. №100/2001 "Про заходи щодо стабілізації ситуації на споживчому ринку та розвитку тваринництва у 2001 - 2002 роках"

Указом передбачено заходи щодо укладення з сільськогосподарськими товаровиробниками, в тому числі особистими підсобними господарствами, договорів закупівлі тваринницької продукції, зокрема на умовах зустрічного продажу молодняку тварин і птиці, кормів, засобів захисту тварин тощо.

З місцевих бюджетів будуть виділені кошти на проведення ветеринарних заходів, підтримку програм селекції у тваринництві, придбання племінних сільськогосподарських тварин.


 • Указ від 22.02.2001 р. №108/2001 "Про додаткові заходи щодо збільшення надходжень інвестицій в економіку України"

Указом Президента заборонено видання нормативно-правових актів з питань інвестиційної діяльності, які можуть призвести до погіршення умов здійснення інвестиційної діяльності.

Пріоритетними для інвестицій визначено укладання угод про розподіл продукції, концесії, лізинг.

Буде удосконалено порядок ввезення на пільгових умовах на митну територію товарів для потреб реалізації інвестиційних проектів та порядок обчислення одержаного від реалізації інвестиційних проектів прибутку, що звільняється від оподаткування.


 • Указ від 23.02.2001 р. №113/2001 "Про заходи щодо підвищення якості вітчизняної продукції"

Повертаються часи держконтролю. Впроваджується система управління якістю на підприємствах, з урахуванням вимог міжнародної та європейської систем стандартизації серії 9000 та сертифікації. Запроваджено щорічне проведення в Україні Європейського тижня якості та конкурсу "100 найкращих товарів України".


 • Указ від 23.02.2001 р. №111/2001 "Про додаткові заходи щодо подальшого розвитку лізингу в аграрному секторі економіки"

Створено Національну акціонерну компанію "Украгролізинг", яка здійснюватиме інженерне та матеріально-технічне забезпечення сільськогосподарських підприємств та всі форми і види лізингової діяльності.

НАК "Украгролізинг" надаватиме сільськогосподарським підприємствам послуги, пов'язані з виконанням механізованих сільськогосподарських робіт, техніку на умовах оренди та послуги з переробки сільськогосподарської продукції.


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 21.02.2001 р. №159 "Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати"

Цей порядок поширюється на підприємства всіх форм власності і господарювання та застосовується у всіх випадках порушення термінів виплати грошових доходів, у тому числі з вини власника. Компенсації підлягають пенсії, соціальні виплати, стипендії та заробітна плата.

Встановлено, що сума компенсації дорівнюватиме добутку нарахованого, але не виплаченого грошового доходу за відповідний місяць та індексу інфляції. Виплата компенсації здійснюється у тому ж місяці, що й виплата заборгованості. Громадянин може тільки в суді оскаржити відмову власника виплатити компенсацію.

Усі роз'яснення щодо порядку надає Мінпраці.

Друкуватиметься у наступних числах


 • Постанова від 21.02.2001 р. №160 "Про реалізацію частин другої та третьої статті 16 Закону України "Про залізничний транспорт"

Кабмін встановив, що витрати підприємств залізничного транспорту, пов'язані з безоплатним проїздом працівників залізничного транспорту загального користування та членів їхніх сімей, не включаються до складу валових витрат цих підприємств.


 • Постанова від 24.02.2001 р. №171 "Про затвердження Положення про порядок голографічного захисту документів і товарів"

Встановлено, що перелік документів і товарів, які підлягають обов'язковому захисту голографічними елементами, затверджується КМУ за поданням СБУ.

Голографічні елементи запроваджуються за ініціативою власника документів і товарів та вважаються захисними лише за наявності сертифіката відповідності й після внесення їх до Єдиного реєстру.

Нанесення голографічних елементів забезпечують спеціалізовані підприємства - виробники захищених документів, безпосередньо підприємства - виробники товарів або виробники упаковки для цих товарів.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 29.12.2000 р. №520 "Про затвердження Положення про порядок здійснення операцій з чеками в іноземній валюті на території України"

(Зареєстрована у Мін'юсті 21.02.2001 р. за №152/5343)

Постанова визначає порядок операцій з чеками в іноземній валюті на території України, які емітовані за кордоном і пред'явлені до сплати в Україні. Розрахунки між резидентами за допомогою чеків в іноземній валюті в Україні забороняються.

Дозволяється використання чеків в інвалюті при розрахунках за зовнішньоекономічними операціями суб'єктів такої діяльності, якщо чек виписаний на резидента, котрий є стороною договору.

Засобом платежу у таких договорах можуть бути дорожні чеки з необмеженим терміном дії та іменні чеки з терміном дії, зазначеним у них.

Юридичним особам (резидентам) кошти за чеками попередньо зараховуються на розподільчий рахунок в інвалюті, відкритий банком для юридичної особи, і виплачуються з вирахуванням усіх комісійних винагород.

Чекодавець може відмовитися від сплати чека, а спори щодо неоплати чека вирішуються між чекодавцем та чекотримачем у порядку, визначеному законодавством країни за місцезнаходженням платника.

Постанова набирає чинності з 22 травня 2001 року.


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 05.02.2001 р. №36/2/18-1110 "Про екскурсійно-туристичний збір"

Суб'єкти туристичної діяльності, що використовують пам'ятки для екскурсійних відвідин, є платниками екскурсійно-туристичного збору, граничний розмір якого не повинен перевищувати 10% прибутку суб'єктів туристичної діяльності.

Оскільки є декілька значень терміна "прибуток", ДПАУ вважає за доцільне встановити об'єктом оподаткування екскурсійним збором прибуток, визначений суб'єктом туристичної діяльності відповідно до податкового обліку і звітності.

ДПАУ звертається до обласних рад з рекомендацією, у разі підтримання такої точки зору, визначати об'єкт оподаткування туристичним збором з урахуванням прибутку від усіх видів діяльності суб'єкта туристичної діяльності.


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 16.02.2001 р. №04/09-721-ЕП "Про митне оформлення транспортних засобів"

Держмитслужба роз'яснює, що товари, транспортні засоби та запасні частини до них, які переміщуються через митний кордон України і належать громадянам, при митному оформленні обкладаються митними зборами, ввізним митом, ПДВ та акцизним збором.

Митні збори встановлюються за ставками та з урахуванням курсу інвалюти, що діють на день видання Посвідчення на реєстрацію транспортного засобу (номерних агрегатів ) в органах ДАІ.


 • Наказ від 19.02.2001 р. №101 "Про затвердження Класифікатора видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень"

У зв'язку з затвердженням нового Класифікатора видів податків, зборів та інших бюджетних надходжень втратив чинність наказ Держмитслужби від 30.01.98 р. №40 "Про введення нових класифікаторів видів митних та інших платежів, видів митних послуг, звільнень від сплати митних та інших платежів".

Класифікатор містить 6 розділів: митні збори, мито, акцизний збір , ПДВ, інші види зборів, інші надходження.


 • Лист від 20.02.2001 р. №3/15-767-ЕП "Щодо справляння єдиного податку в пунктах пропуску через державний кордон України"

Держмитслужба зазначає, що до внесення в установленому порядку змін до Класифікатора митних платежів та Класифікатора видів та ставок митних зборів єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України, до складу якого входить митний збір за митне оформлення товарів та інших предметів, при заповненні ВМД відповідно до митного режиму транзиту в графі 47 не нараховується.


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

 • Наказ від 07.02.2001 р. №16 "Про затвердження Рекомендацій щодо проведення загальних зборів колишніх членів реорганізованого колективного сільськогосподарського підприємства"

Визначено порядок врегулювання майнових відносин між користувачами майна реорганізованого КСП та співвласниками цього майна, оформлення майна пайового фонду у спільну часткову власність.


МІНПРАЦІ
 • Лист від 16.02.2001 р. №016-3-26/01 "Щодо розміру державної допомоги сім'ям з дітьми"

Визначення розміру державної допомоги сім'ям з дітьми здійснюватиметься виходячи з реальних можливостей видаткової частини держбюджету.

До 31 грудня 2000 р. розміри допомоги обчислювалися у відсотковому відношенні до сум, установлених Законом "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", виходячи з розміру мінімальної заробітної плати (74 грн).

Тобто одноразова допомога в разі народження дитини становила 74, додаткова - 37 грн.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Наказ від 31.01.2001 р. №19 "Про внесення змін до Положення про уповноваженого з питань підтримки підприємництва"

(Зареєстрований в Мін'юсті України 14.02.2001 р. за №136/5327)

У всіх областях України, а також у містах Києві та Севастополі запроваджено посаду уповноваженого з питань захисту прав підприємців, який призначається Держпідприємництвом.

Основним завданням уповноваженого є сприяння правовій інформованості підприємців і захист прав та інтересів суб'єктів підприємницької діяльності шляхом вирішення питань за їх усними та письмовими зверненнями.

Уповноважений має право брати участь у розробленні нормативно-правових актів, що стосуються інтересів підприємців, одержувати в органах виконавчої влади необхідні для виконання своїх повноважень документи та інформацію.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖІНСПЕКЦІЯ З КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
 • Лист від 14.02.2001 р. №289/07-02 "Щодо процедури проходження державного контролю якості лікарських засобів"

Як інформує Державна інспекція, фармацевтичні підприємства не мають права отримувати від уповноважених лабораторій або Фармакопейного комітету сертифікат аналізу лікарського засобу без видавання направлення Держінспекцією.

Зазначено те, що проходження попереднього державного контролю належить виключно до компетенції Держінспекції МОЗ і включає звертання до інспекції з проханням провести попередній контроль та подання необхідних документів.

Уповноважена лабораторія має обов'язково звітувати перед Держінспекцією про проведення аналізу та надає сертифікати аналізу. Тільки після цього Держінспекція надає висновок про зняття лікарського засобу з попереднього контролю.


ГОЛОВКРУ
 • Наказ від 07.02.2001 р. №11 "Про затвердження типових положень про контрольно-ревізійні підрозділи"

(Зареєстрований в Мін'юсті України 22.02.2001 р. за №156/5347)

Територіальні підрозділи КРУ проводять перевірки використання бюджетних коштів, використання і збереження державного та комунального майна.

Територіальні підрозділи розглядають листи й скарги громадян та підприємств про факти порушення законодавства з фінансових питань.

Посадові особи відділу мають право безперешкодного доступу на склади та в інші приміщення підприємств, припинення операцій на рахунках у банках та інших фінансових установах, а також проведення зустрічних перевірок.


ФОНД ДЕРЖМАЙНА
 • Наказ від 06.02.2001 р. №167 "Про визнання таким, що втратив чинність, Порядку грошової компенсації поліпшень, здійснених орендарем за час оренди, при приватизації"

(Зареєстрований в Мін'юсті України 20.02.2001 р. за №147/5338)

Втратив чинність Порядок грошової компенсації поліпшень, здійснених орендарем за час оренди, при приватизації, затверджений наказом ФДМУ від 25.11.98 р. №2218 та зареєстрований у Мін'юсті України 16.12.98 р. за №797/3237.

Цей Порядок застосовувався в разі продажу будівлі на аукціоні, за конкурсом, коли орендар орендованого об'єкта приватизації здійснив невід'ємні поліпшення за згодою орендодавця за рахунок власних коштів (прибутку та амортизаційного фонду, що належить орендареві) та підтвердив це відповідно до вимог Фонду держмайна.


ДКЦПФР
 • Лист від 30.01.2001 г. №801/19 "Щодо проведення операцій з переказними векселями і простими векселями"

Держкомісія з цінних паперів вважає, що видавання та індосамент векселів за межі України є правомірними.

Оскільки спроможність особи бути зобов'язаною за переказним або простим векселем визначається її національним законом, то використовувати векселі, а також виступати векселедавцями, акцептантами, індосантами й авалістами можуть тільки юридичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.

Це не стосується векселів для оплати за поставлену продукцію, виконані роботи і надані послуги, видані Мінфіном, НБУ та комерційними банками.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 21 по 27 лютого 2001 р.

 • Закон від 21.12.2000 р. №2181-III "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами"

"УК" від 21.02.2001 р. №33 (1960), "Документи для роботи" №10/2001.

 • Закон від 11.01. 2001 р. №2213-III "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного соціального страхування"

"УК" від 22.02.2001 р. №34 (1961),."Документи для роботи" №8-9/2001.

 • Закон від 18.01.2001 р. №2237-III "Про врегулювання заборгованості за бюджетними позичками, наданими державним та іншим сільськогосподарським підприємствам усіх форм власності і господарювання через обслуговуючі, заготівельні і переробні підприємства, та реструктуризацію заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) переробних підприємств агропромислового комплексу"

"УК" від 27.02.2001 р. №37 (1964), "Документи для роботи" №8-9/2001.

 • Закон від 18.01.2001 р. №2246-III "Про внесення змін до Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність"

"УК" від 24.02.2001 р. №36 (1963), моніторинг "Документів для роботи" №8-9/2001.

 • Постанова КМ від 07.02.2001 р. №115 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1999 р. №548"

"УК" від 22.02.2001 р. №34 (1961), моніторинг "Документів для роботи" №7/2001.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua