Нове число  Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#10, березень 2001р.
Розділ " ДОКУМЕНТИ для РОБОТИ"
МОНІТОРИНГ

Аналіз документів, оприлюднених з 21 до 27 лютого 2001 року :
ВР України - Президент України - КМ України - Національний банк - Державна податкова адміністрація - Державна митна служба - Міністерство аграрної політики - Мінпраці - Держпідприємництво - Держінспекція з контролю якості лікарських засобів - ГоловКРУ - Фонд держмайна - ДКЦПФР


НОВІ ДОКУМЕНТИ

ПОРЯДОК СПЛАТИ ПОДАТКІВ

1. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 р. №2181-III

Коментар "ДК". Сплата будь-яких податків та зборів здійснюється протягом 10 днів, наступних за останнім днем подання декларації


ЄДИНИЙ ПОДАТОК

2. Лист ДПАУ "Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" від 26.12.2000 р. №17280/7/15-1317

3. Лист ДПАУ "Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування" від 01.02.2001 р. №1262/7/15-1317


ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

4. Лист ДПАУ "Щодо платників податку, які не мають статусу юридичної особи" від 30.12.2000 р. №7227/6/15-1116


ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

5. Лист ДПАУ "Щодо порядку обкладання ПДВ операцій, пов'язаних з акціями" від 20.12.2000 р. №7017/6/16-1220-16

Коментар "ДК". ДПА України вважає, що внесок до статутного фонду юридичної особи в іншому, ніж основні фонди та грошові кошти, вигляді є об'єктом обкладання ПДВ

6. Лист ДПАУ "Щодо правомірності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за якими проводяться шляхом здійснення попередньої оплати" від 28.07.2000 р. №10413/7/16-1220-19

Коментар "ДК". У разі якщо помилкове зарахування (списання) коштів сталося з вини банку, він за свій рахунок має повернути помилково списані з рахунка клієнта кошти або перерахувати їх належному одержувачу


ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

7. Лист ДПАУ "Про сплату земельного податку" від 23.01.2001 р. №815/7/18-0617

Коментар "ДК". Аптеки, аптечні бази та склади на законних підставах можуть користуватися податковими пільгами щодо сплати земельного податку, однак свою позицію доведеться відстоювати в арбітражному суді


СПИСАННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ

8. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" від 18.01.2001 р. №2239-III

Коментар "ДК". Підприємствам, які займаються обслуговуванням сільськогосподарських підприємств, комбікормових заводів, міжгосподарським будівельним організаціям списано податкову заборгованість станом на 1 травня 2000 року


МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ

9. Лист Держмитслужби України "Про доповнення Переліку товарів, щодо яких застосовується вимога надання письмового зобов'язання керівника підприємства про цільове ввезення та використання товарів" від 15.02.2001 р. №3/14-684-ЕП


ПОЖЕЖНИЙ ДОЗВІЛ

10. Постанова КМУ "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" від 14.02.2001 р. №150

11. Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Коментар "ДК". Орган державного пожежного нагляду протягом 5 робочих днів з дня подання заявником документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову у його видачі


ВІДПУСТКИ

12. Лист Мінпраці України "Про відпустку по догляду за дитиною" від 11.10.2000 р.


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

13. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків)" від 25.01.2001 р. №5

14. Вимоги до аудиторського висновку, який подається до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації інформації та випуску цінних паперів, а також при поданні регулярної інформації відкритими акціонерними товариствами та підприємствами - емітентами облігацій (крім комерційних банків)

Коментар "ДК". Аудиторський висновок емітента складається не лише аудиторською фірмою, але й фізичною особою - аудитором. Аудиторський висновок значно спрощено


ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМНИЦТВА

15. Наказ Держпідприємництва України "Про внесення змін до Положення про уповноваженого з питань підтримки підприємництва" від 31.01.2001 р. №19

16. Положення про уповноваженого з питань захисту прав підприємців

Коментар "ДК". Уповноважений з питань захисту прав підприємців має право брати участь у роботі місцевих органів влади за їх згодою, а також заперечувати їх рішення


КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ

17. Лист ГоловКРУ України "Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні" від 26.01.2001 р. №13-14/1-24


ЗУПИНКА ТРАНСПОРТУ ДАІ

18. Наказ МВС України "Про невідкладні заходи щодо вдосконалення нагляду за дорожнім рухом працівниками Державтоінспекції МВС України" від 06.02.2001 р. №83


ЛІЦЕНЗУВАННЯ РАДІОЧАСТОТ

19. Постанова КМУ "Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України" від 07.02.2001 р. №112

20. Порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Додатки до Порядку надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Додаток 1. Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України

Додаток 2. Заява про видачу ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України

Коментар "ДК". Ліцензія на використання радіочастот анулюється у разі невнесення або внесення в неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом 6 місяців

21. Постанова КМУ "Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України" від 14.02.2001 р. №140

Коментар "ДК". Для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби ставку плати за ліцензію зменшено у 8 разів. Запроваджено градацію плати для передавання та ретрансляції телевізійного зображення та звуку


ОРЕНДА ДЕРЖАВНОГО (ВІЙСЬКОВОГО) МАЙНА

22. Постанова КМУ "Про внесення змін до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна" від 21.02.2001 р. №158

23. Зміни, що вносяться до Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна

© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua