Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

11. Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Затверджений постановою КМУ від 14.02.2001 р. №150
Чинний з 14.02.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Орган державного пожежного нагляду протягом 5 робочих днів з дня подання заявником документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі.

Якщо раніше заявникові треба було фактично подати лише заяву, то тепер ще й матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди.


1. Цей Порядок регулює видачу органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи новостворених підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень (далі - дозвіл).*

Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності (далі - підприємства) та громадян.

2. Дозвіл видається центральним, територіальним та місцевим органом державного пожежного нагляду безоплатно.

Центральний орган державного пожежного нагляду видає дозвіл на початок роботи особливо важливих пожежонебезпечних підприємств, введення в експлуатацію нових і реконструйованих особливо важливих виробничих, житлових та інших об'єктів, перелік яких визначається Головним державним інспектором України з пожежного нагляду.

Переліки підприємств, об'єктів та приміщень, на початок роботи яких дозволи видаються територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду, визначаються відповідно головним державним інспектором з пожежного нагляду Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя.

Зазначені переліки оприлюднюються в центральних та місцевих засобах масової інформації.

3. Для одержання дозволу власник (орендар) подає до відповідного органу державного пожежного нагляду заяву за зразком згідно з додатком 1, матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди.

Орган державного пожежного нагляду реєструє зазначені документи у спеціальному журналі, який ведеться за формою, що затверджується МВС.

4. Підставою для видачі дозволу є висновок, що оформляється за результатами оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, що проводиться органом державного пожежного нагляду або іншою юридичною (фізичною) особою, яка одержала ліцензію на проведення такої оцінки (експертизи).

5. Орган державного пожежного нагляду протягом п'яти робочих днів з дня подання заявником зазначених у пункті 3 цього Порядку документів приймає рішення про видачу дозволу за зразком згідно з додатком 2 або про відмову у його видачі у разі виявлення фактів порушення правил пожежної безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або перешкод при її гасінні та евакуації людей.

Копія обгрунтованого рішення про відмову у видачі дозволу надсилається заявникові.

6. За відсутності фактів порушення правил пожежної безпеки дозвіл видається без обмеження терміну його дії.

За наявності окремих фактів порушення правил пожежної безпеки (крім зазначених у пункті 5 цього Порядку) у дозволі зазначаються термін його дії та умови забезпечення пожежної безпеки.

Після своєчасного виконання цих умов термін дії дозволу продовжується на підставі заяви власника (орендаря). У разі невиконання зазначених умов орган, який видав дозвіл, або вищестоящий орган державного пожежного нагляду має право його скасувати.

7. Власник (орендар) може оскаржити рішення про відмову у видачі дозволу або його скасування до вищестоящого органу державного пожежного нагляду або арбітражного суду (суду).

8. За початок роботи новоствореного підприємства, введення в експлуатацію нових і реконструйованих виробничих, житлових та інших об'єктів, впровадження нових технологій, передачу у виробництво зразків нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції, оренду будь-яких приміщень без дозволу органу державного пожежного нагляду власник (орендар) несе відповідальність згідно із законодавством.**

9. За збитки, яких зазнали юридичні чи фізичні особи внаслідок обгрунтованої відмови у видачі дозволу або його скасування, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

10. Виданий органом державного пожежного нагляду дозвіл є однією з підстав для видачі відповідного дозволу органом Держнаглядохоронпраці.

11. У разі прийняття в експлуатацію нових і реконструйованих об'єктів державною комісією, утвореною в установленому порядку, дозвіл не оформлюється.

12. Погодження в установленому порядку з органами державного пожежного нагляду нормативно-технічної документації на нові технології та зразки нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції є одночасно дозволом на їх практичне впровадження чи передачу у виробництво.

13. Проведення органами державного пожежного нагляду оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення прирівнюється до планового пожежно-технічного обстеження (перевірки), яке здійснюється органами державного пожежного нагляду.


  Додаток 1 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

 

________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду)

ЗАЯВА

про видачу дозволу

На _________________________________________________________________________

(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)

Заявник ____________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи/прізвище, ім'я та по батькові громадянина)

Місцезнаходження (місце проживання) __________________________________________

Код згідно з ЄДРПОУ _________________________________________________________

Телефон ___________________ Телекс ________________ Телефакс _________________

Обгрунтування готовності до початку роботи підприємства (оренди приміщення) за правилами пожежної безпеки

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Перелік документів, що додаються до заяви

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Заявник ______________________________ ______________________________

(підпис) (розшифрування)

М. П.

"___" _______________ 200_ р.


  Додаток 2 до Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

________________________________________________________________

(найменування органу державного пожежного нагляду, який видав дозвіл)

ДОЗВІЛ №

На _________________________________________________________________________

(зазначається згідно з пунктом 1 Порядку)

____________________________________________________________________________

(найменування підприємства, організації, установи/прізвище, ім'я та по батькові громадянина;

____________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ)

за адресою _________________________________________________________________

з "________" __________________________ 200_ р.

Умови дії дозволу ____________________________________________________________

(зазначити "Постійно"; за наявності окремих фактів порушення

____________________________________________________________________________

правил пожежної безпеки - термін дії дозволу та умови забезпечення пожежної безпеки)

Дозвіл видано "______" ______________________ 200_ р.

Керівник органу державного

пожежного нагляду __________________ _____________________

(підпис) (розшифрування)

М. П.

"___" _______________ 200_ р.

Дію дозволу продовжено з "_____" _____________ 200_ р. по "_____" ____________ 200_ р.

Керівник органу державного

пожежного нагляду __________________ _____________________

(підпис) (розшифрування)

М. П.

"___" ______________ 200_ р.


Примітки:

* Рішення Держпідприємництва від 30.06.2000 р. №17-72/6 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №9/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Міністерством внутрішніх справ України" див. у "ДК" №32/2000.

** Лист Головного управління державної пожежної охорони МВС від 19.01.2001 р. №12/1/Л-327 "Про порядок видачі органом державного пожежного нагляду дозволу на оренду приміщень" див. у "ДК" №7/2001.


Коментар ДК:

Орган державного пожежного нагляду протягом 5 робочих днів з дня подання заявником документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову у його видачі

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua