Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

11. Порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень

Коментар ДК:

Орган державного пожежного нагляду протягом 5 робочих днів з дня подання заявником документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову у його видачі

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. №150 "Про затвердження Порядку видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень" (далі - Порядок) визначено новий порядок отримання пожежного дозволу на початок роботи підприємства.

Орган державного пожежного нагляду протягом 5 робочих днів з дня подання заявником документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі.

Якщо раніше заявникові треба було фактично подати лише заяву, то тепер ще й матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди.

Пожежний дозвіл часто-густо є проблемою для підприємств, але ще більшою проблемою є перевірки стану дотримання протипожежного законодавства. Питання видачі пожежного дозволу раніше вирішувалося Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.10.94 р. №580 "Про затвердження Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи", який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 27.10.94 р. за №257/467 (далі - Наказ).

Однак цей Наказ не відповідав чинному законодавству, про що зазначало Держпідприємництво в Рішенні від 30.06.2000 р. №17-72/6 "Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Міністерством внутрішніх справ України (щодо наказу МВС від 26.10.94 р. №80 "Про затвердження Положення про порядок видачі органом державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи")" (див. "Документи для роботи" №32/2000).

Порядком фактично нарешті знято практично всі заперечення Держпідприємництва, які були в Наказі.

По-перше, порядок видачі органами державного пожежного нагляду дозволу на початок роботи підприємств та оренду приміщень тепер визначається не Міністерством внутрішніх справ, а Кабінетом Міністрів України, як це і передбачено частиною сьомою статті 10 Закону України від 17.12.93 р. №3745-XII "Про пожежну безпеку".

Тобто в Законі України "Про пожежну безпеку" визначено, що порядок видачі дозволу на початок роботи повинен встановлювати Кабінет Міністрів України. Затвердження такого порядку Наказом Міністерства внутрішніх справ України є порушенням вимог Закону України "Про пожежну безпеку".

По-друге, в Наказі було зазначено, що він визначає порядок одержання власником підприємства, установи, організації, орендарем, підприємцем або уповноваженим ним органом дозволу від органів державного пожежного нагляду на початок роботи новоствореного підприємства.

Але це не узгоджується з частинами третьою та шостою ст. 10 Закону України "Про пожежну безпеку", відповідно до яких оренда будь-яких приміщень без дозволу органів державного пожежного нагляду забороняється, а новостворені підприємства починають свою діяльність після отримання на це дозволу в органах державного пожежного нагляду.

Тобто Законом України "Про пожежну безпеку" видача дозволу на початок роботи передбачена лише для підприємств, а не власникам. Саме це і зроблено Порядком.

На жаль, не всі зауваження Держпідприємництва були враховані у Порядку. Зокрема, Порядок, як і Наказ, встановлює, що за збитки, завдані підприємству у випадку відмови у видачі дозволу або його скасування, органи державного пожежного нагляду відповідальності не несуть.

Як зазначало Держпідприємництво, ця норма не враховує вимог законодавства України, зокрема Закону України від 07.02.91 р. №698-XII "Про підприємництво", згідно зі статтею 15 якого збитки, завдані підприємцю внаслідок виконання вказівок державних чи інших органів або їх службових осіб, що призвели до порушення прав підприємця, а також внаслідок неналежного здійснення такими органами чи їх службовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо підприємця, підлягають відшкодуванню цими органами.

Тобто у разі якщо відмова у видачі дозволу або його скасування були безпідставні, органи державного пожежного нагляду повинні нести відповідальність за збитки, завдані підприємцю через відмову у видачі дозволу або його скасування.

Водночас у Порядку нарешті визначено термін отримання дозволу від пожежників. Орган державного пожежного нагляду протягом 5 робочих днів з дня подання заявником документів приймає рішення про видачу дозволу або про відмову у його видачі.

Натомість, якщо раніше заявникові треба було фактично подати лише заяву, то тепер ще й матеріали оцінки (експертизи) протипожежного стану підприємства, об'єкта чи приміщення, а для одержання дозволу на оренду приміщень - також копію договору оренди.

Що ускладнить отримання дозволу, адже раніше оцінка (експертиза) протипожежного стану підприємства проводилася після подання заяви на отримання дозволу. Однак тепер перелік підприємств, яким необхідно отримувати дозволи від пожежників, оприлюднюватимуться в пресі.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua