Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

12. Про відпустку по догляду за дитиною

Лист Мінпраці України від 11.10.2000 р.


СУТТЄВО

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустка без збереження заробітної плати зараховуються в загальний і в безперервний трудовий стаж. Обчислення середньої заробітної плати для оплати відпусток у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва здійснюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.


Міністерство праці і соціальної політики України повідомляє.

Відповідно до статті 181 Кодексу законів про працю України, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустка без збереження заробітної плати до досягнення дитиною шестирічного віку надаються за заявою жінки повністю або частково в межах встановленого періоду і оформлюються наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу.

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку і відпустка без збереження заробітної плати* зараховуються в загальний і в безперервний трудовий стаж і в стаж роботи за спеціальностю.

Тобто, між працівником і підприємством зберігаються трудові відносини, які дають право, відповідно до статті 15 Закону України "Про відпустки", на надання додаткової оплачуваної відпустки у зв'язку з навчанням.

У випадку, якщо в жінки, що перебувала у зазначеній відпустці, виникає право на оплачувану відпустку у зв'язку з навчанням, за бажанням жінки відпустка по догляду за дитиною припиняється і надається оплачувана відпустка у зв'язку з навчанням на підставі довідки-виклику.

Після закінчення цієї відпустки жінка має право отримати відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Відповідно до статті 221 КЗпП України спори, що виникають між працівником і власником або уповноваженим ним органом, розглядаються за бажанням працівника або комісіями з трудових спорів, які діють на підприємствах, в установах, організаціях, або районними (міськими) судами.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. №100 "Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати" працівникам, учням без відриву від виробництва, відпустка у зв'язку з навчанням оплачується виходячи із середньої заробітної плати.

Обчислення середньої заробітної плати для оплати відпусток у зв'язку з навчанням без відриву від виробництва здійснюється виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки.

Що стосується оплати лікарняних у зв'язку з вагітністю і пологами, то допомога в такому випадку обчислюється за фактичним заробітком працівника. Якщо працівник отримує неповний посадовий оклад (тарифну ставку), то й допомога обчислюється за частиною заробітку, що фактично отримується.

При виникненні запитань з приводу оплати лікарняних рекомендуємо звертатися в Фонд соціального страхування України, до компетенції якого входять ці питання.


Примітки:

* Статтю "У разі простою підприємства відпустку за свій рахунок надавати можна" див. у "ДК" №1/2001.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua