Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

16. Положення про уповноваженого з питань захисту прав підприємців

Коментар ДК:

Уповноважений з питань захисту прав підприємців має право брати участь у роботі місцевих органів влади за їх згодою, а також заперечувати їх рішення

Положенням про уповноваженого з питань захисту прав підприємців, яке затверджене наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 31.01.2001 р. №19 (далі - Положення), визначено, що уповноважений має право брати участь у роботі органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при розгляді питань, що стосуються розвитку підприємництва, за їх згодою. Подавати пропозиції органам місцевої влади уповноважений має право за згодою цих органів.

На відміну від норм попереднього Положення про уповноваженого з питань підтримки підприємництва, затвердженого наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 17.11.98 р. №32 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.11.98 р. за №753/3193, тепер уповноважений з питань підтримки підприємництва не може з правом дорадчого голосу брати участь у роботі органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, у зборах трудових колективів, об'єднань громадян.

Тепер уповноважений має право брати участь у роботі органів АР Крим, місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування при розгляді питань, що стосуються розвитку підприємництва, за їх згодою (пункт 4.3 Положення). Це зменшує вплив уповноваженого на прийняття рішень місцевою владою.

Тим більше, що раніше уповноважений з питань підтримки підприємництва мав право на засіданнях органів місцевої виконавчої влади, органів місцевого самоврядування подавати у письмовій формі пропозиції, звернення, заяви та інші документи, спрямовані на усунення перешкод на шляху розвитку підприємництва.

А тепер брати участь у засіданнях та подавати пропозиції уповноважений має право за згодою цих органів (пункт 4.4 Положення).

Також раніше посадові особи та представники органів місцевої виконавчої влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ та організацій повинні були сприяти виконанню уповноваженим службових обов'язків, а тепер це замовчується.

Чесно кажучи, незрозуміле таке послаблення прав уповноваженого, адже Указом Президента України від 25.05.2000 р. №721/2000 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" (див. "Документи для роботи" №24/2000) уповноважені отримали право заперечувати рішення місцевої влади у разі обмеження прав підприємців.

Також, згідно з Положенням, уповноважений отримав право робити подання до Держпідприємництва України на призначення в містах та районах відповідного регіону помічників уповноваженого, які призначаються окремим наказом Комітету.

Тобто представники уповноваженого (помічники) можуть бути не лише в Автономній Республіці Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі, але й в інших населених пунктах.

Нагадаємо, що, відповідно до Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності", у разі виявлення порушень цього Указу Держпідприємництво приймає рішення про необхідність усунення виявлених порушень, про яке письмово повідомляє відповідно центральний орган виконавчої влади, голову місцевої державної адміністрації.

У разі якщо в місячний строк не вжито заходів щодо виконання рішення Держпідприємництва, дія відповідного нормативно-правового акта центрального органу виконавчої влади головою місцевої державної адміністрації зупиняється до усунення порушень, зазначених у рішенні Держпідприємництва.

Держпідприємництво повідомляє про зупинення дії відповідного нормативно-правового акта в засобах масової інформації.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua