Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

17. Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні

Лист ГоловКРУ України від 26.01.2001 р. №13-14/1-24


СУТТЄВО

КРУ з власної ініціативи не має права проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності, які не використовують грошові кошти з бюджетів усіх рівнів або державних цільових фондів і/або грошові кошти, що залишаються в розпорядженні суб'єктів господарювання у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.


Головне контрольно-ревізійне управління України повідомляє.

1. Стаття 2 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" від 26.01.93 р. №2939 визначає, що головним завданням контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням грошових коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які отримують грошові кошти з бюджетів всіх рівнів і державних валютних фондів.

Пункт 3 Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України, затвердженого Указом Президента України від 28.11.2000 р. №1265/2000,* конкретизує вказані завдання, зокрема, ГоловКРУ України здійснює державний фінансовий контроль за використанням відповідно до законодавства міністерствами, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими бюджетними установами, а також підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, відомчої приналежності і підлеглості, які отримують грошові кошти з бюджетів і державних цільових фондів, грошових коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, веденням і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Згідно з пунктом 5 Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України, ГоловКРУ проводить відповідно до законодавства ревізії і перевірки за дорученням Президента України, Кабінету Міністрів України і за звертанням Координаційного комітету по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

Крім того, згідно з частиною першою статті 14 Закону України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", органи державної контрольно-ревізійної служби (далі - ГКРС) проводять ревізії і перевірки суб'єктів підприємницької діяльності незалежно від форм власності за постановою прокурора або слідчого, винесеною в ході розслідування кримінальної справи.

Аналогічні повноваження закріплені за регіональними контрольно-ревізійними управліннями в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі в Положенні про контрольно-ревізійне управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі,** затвердженому наказом ГоловКРУ від 09.01.2001 р. №111 і зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 18.01.2001 р. за №37/5228.

Таким чином, органи ГКРС з власної ініціативи не мають права проводити перевірки суб'єктів підприємницької діяльності (фізичних і юридичних осіб), які не використовують грошові кошти з бюджетів усіх рівнів або державних цільових фондів, інші державні грошові кошти (в тому числі державних валютних фондів) і/або грошові кошти, що залишаються в розпорядженні суб'єктів господарювання у зв'язку з наданими пільгами за платежами до бюджетів.

2. Постанова Кабінету Міністрів України "Питання державної контрольно-ревізійної служби" №515 прийнята 5 липня 1993 року, і за минулий період в неї внесено 9 змін і доповнень. Враховуючи затвердження Указом Президента України від 28.11.2000 р. №1265/2000 Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України, ГоловКРУ підготувало зміни й доповнення до зазначеної постанови, за якими Положення про державну контрольно-ревізійну службу в Україні буде ліквідоване й вказана постанова не буде передбачати (регулювати) права і повноваження органів ГКРС щодо проведення ревізій і перевірок.

3. Стаття 7 Указу Президента України від 23.07.98 р. №817/98 "Про деякі заходи щодо дерегулювання підприємницької діяльності" зобов'язує представників контролюючих органів вказувати в журналах відвідування підприємства (установи, організації) посаду, прізвище, мету і термін проведення ревізії (перевірки).

Аналогічні вимоги передбачені пунктом 3.17 Інструкції про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні, затвердженої наказом ГоловКРУ України від 03.10.97 р. №121, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24.10.97 р. за №497/2301, із змінами і доповненнями, де вказано, що посадові особи державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані пред'являти керівнику підприємства (установи, організації), яке повинно ревізуватися, посвідчення на право проведення ревізії або перевірки і на його прохання поставити підпис у журналі відвідування підприємства (установи, організації).

Останній день проведення ревізії (перевірки), як правило, вказаний у посвідченні на її проведення.

Отже, працівник КРУ, який приступає до проведення ревізії (перевірки), зобов'язаний виконувати вимоги вищеназваних Указу Президента України й Інструкції, за умови, що зазначений журнал ведеться на підприємстві, (в) установі або організації і наданий ревізору для здійснення таких записів.

Перший заступник голови І. СТЕФАНЮК

Примітки:

* Положення про контрольно-ревізійне управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі див. у "ДК" №5/2001.

** Положення про Головне контрольно-ревізійне управління України див. у "ДК" №50/2000.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua