Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

1. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами

Закон України від 21.12.2000 р. №2181-III

Коментар ДК:

Сплата будь-яких податків та зборів здійснюється протягом 10 днів, наступних за останнім днем подання декларації

Революційний Закон України від 21.12.2000 р. №2181-ІІІ "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (далі - Закон) офіційно опублікований в газеті "Голос України" від 20.02.2001 р. і набирає чинності 01.04.2001 р. (сподіваємося, це не жарт, адже 1 квітня - це День сміху), за винятком окремих статей, які запроваджуються в кілька етапів (п. 19.1):

- стаття 18, яка регулює порядок списання та розстрочення податкового боргу, набирає чинності з дати опублікування (тобто з 20.02.2001 р.);

- статті 6, 8, 9, 14 - з 01.10.2001 р.;

- пункт 4.3 статті 4 та стаття 10 - з 01.01.2002 р.

Фізичні особи

Прийняття Закону встановлює для фізичних осіб, які не мають статусу суб'єктів підприємницької діяльності, принципово нові правила взаємовідносин у питаннях обчислення, звітності та сплати податків.

Пеня

Пеня тепер нараховується й на суму штрафних санкцій (п. 1.3 та пп. 16.4.1 Закону).

Перевірки КРУ

КРУ тепер не має права здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), у тому числі за запитами правоохоронних органів (пп. 2.2.2 Закону).

Податкова звітність

Податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки та за формою, встановленими законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу) (п. 1.11 Закону);

Податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів у порядку та в строки, визначені цим Законом або іншими законами України (п. 1.2 Закону).

Уніфіковано та значно продовжено терміни подання податкових декларацій. При звітному періоді, що дорівнює:

а) календарному місяцю (у тому числі при сплаті місячних авансових внесків), - протягом 20 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця;

б) календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі при сплаті квартальних або піврічних авансових внесків), - протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя);

в) календарному року, крім випадків, передбачених підпунктом "г" підпункту 4.1.4, - протягом 60 календарних днів за останнім календарним днем звітного (податкового) року;

г) календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб (прибуткового податку з громадян), - до 1 квітня року, наступного за звітним.

Податкові декларації приймаються контролюючим органом без попередньої перевірки зазначених у них показників (пп. 4.1.2). Для тих, хто не любить стояти в черзі, щоб подати обов'язкову звітність, - дуже приємна новина.

Для творчих особистостей передбачено можливість мати власні форми податкової звітності: "Платник податків має право подати податковий звіт за іншою формою, якщо він вважає, що форма податкової звітності, визначена центральним податковим органом, збільшує або зменшує його податкові зобов'язання, всупереч нормам закону з такого податку, збору (обов'язкового платежу).

Такий звіт за іншою формою подається разом із поясненням мотивів його складення" (пп. "з" пп. 4.4.2). Що буде після такого звітування, поки що не розшифровано.

Терміни сплати податкового зобов'язання

Терміни сплати податків значно зросли. Тепер платники на це мають 10 календарних днів, наступних за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого підпунктом 4.1.4 пункту 4.1 статті 4 цього Закону для подання податкової декларації.

Дивно, але автори Закону не передбачили змін до законів з питань оподаткування стосовно зміни термінів сплати податків. У зв'язку з цим нині існують різні терміни подання податкової звітності: одні - встановлені цим Законом, інші - відповідним законодавством, яке запроваджує такі податки.

Враховуючи те, що в цій ситуації виникає конфлікт інтересів, визначений підпунктом 4.4.1 Закону, рішення у межах апеляційного узгодження прийматиметься на користь платника.

Тому сплачувати податки можна в терміни, встановлені цим Законом, а не законами з питань оподаткування. При цьому не слід боятися виникнення податкової застави. (Докладніше див. "Податкова застава".)

Конфлікт інтересів

На законодавчому рівні врегульовано конфлікт інтересів (на користь платників податків), який на практиці має місце при неоднозначному трактуванні норм законодавства:

"У разі коли норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення у межах апеляційного узгодження приймається на користь платника податків" (пп. 4.4.1).

Податкові роз'яснення

Введено "податкову індульгенцію" для тих, хто уважно читає податкові роз'яснення: "не може бути притягнуто до відповідальності платника податків, що діяв відповідно до податкового роз'яснення, лише на підставі того, що у майбутньому таке податкове роз'яснення було змінене або скасоване" (пп. "д" пп. 4.4.2).

Апеляційне узгодження

Значно поліпшено порядок оскарження рішень контролюючих органів.

Якщо платник вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму податкового зобов'язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству з питань оподаткування або виходить за межі компетенції, він має право оскаржити таке рішення (пп. 5.2.2).

Термін подання скарги - 10 календарних днів. У контролюючого органу - 20 календарних днів на прийняття рішення та надання його платнику.

Після цього в платника є ще десять календарних днів для оскарження в вищестоящому контролюючому органі повної чи часткової відмови в задоволенні скарги.

При повторній відмові знову можна скаржитися вже в найвищу інстанцію контролюючого органу.

Не кожен платник, якого навіть правомірно оштрафували, втримається від спокуси відстрочити собі сплату податкового зобов'язання чи фінансових санкцій.

Навіть якщо при цьому тільки платник витримуватиме 10-денний термін, а податковий орган відповідатиме в день отримання скарги, мінімальний період, на який буде отримано відстрочення сплати, становитиме 30 днів.

Якщо контролюючий орган не надсилає вмотивованого рішення за результатами розгляду скарги протягом 20 днів чи не повідомляє платника про продовження строків розгляду скарги, така скарга вважається повністю задоволеною.

У зв'язку з вищенаведеним та враховуючи недосконалість податкового законодавства, слід очікувати n-кратного зростання документообігу між контролюючими органами та платниками.

Податковий компроміс

Інакше, як узаконенням корупції, пункт 5.2.7, який передбачає податковий компроміс, не назвеш. Тепер можна офіційно зменшити податкове зобов'язання шляхом податкового компромісу.

Компромісне рішення спору полягає у задоволенні частини скарги платника податків під зобов'язання останнього погодитися з рештою податкових зобов'язань, нарахованих контролюючим органом.

У прийнятті такого рішення з боку податкового органу беруть участь три працівники, і воно набирає чинності з моменту отримання письмової згоди керівника податкового органу вищого рівня.

У подальшому таке рішення не може бути оскаржене.

Податкове повідомлення і податкові вимоги

Дуже оригінально реалізовано механізм інформування платника податковим повідомленням та податковими вимогами:

"У разі коли податковий орган або пошта не може вручити платнику податків податкове повідомлення або податкові вимоги у зв'язку з незнаходженням посадових осіб, їх відмовою прийняти податкове повідомлення або податкову вимогу, незнаходженням фактичного місця розташування (місцезнаходження) платника податків, податковий орган розміщує податкове повідомлення або податкові вимоги на дошці податкових оголошень, встановленій на вільному для огляду місці біля входу до приміщення податкового органу. При цьому день розміщення такої податкової вимоги вважається днем її вручення.

Порядок встановлення дощок податкових повідомлень визначається центральним податковим органом" (пп. 6.2.4).

Ще є час, адже стаття 6 Закону, яка регулює порядок надання податкових повідомлень та податкових вимог, набирає чинності з 01.10.2001 р.

Податкова застава

Податкова застава з 01.10.2001 р. (набрання чинності статтею 8 Закону) виникатиме навіть у разі неподання або несвоєчасного подання платником податків податкової декларації - з першого робочого дня, наступного за останнім днем строку, встановленого законом про відповідний податок, збір (обов'язковий платіж) для подання такої податкової декларації.

Проте це не так страшно, оскільки активи платника звільняються з податкової застави з дня отримання податкової декларації податковим органом. А як же з обов'язковими платежами, які встановлені не законами?

Другою підставою для виникнення податкової застави буде несплата у строки, встановлені цим Законом, суми податкового зобов'язання, самостійно визначеної платником податків у податковій декларації, - з дня, наступного за останнім днем зазначеного строку.

Незважаючи на те, що терміни сплати податків різні (див. вище), для виникнення податкової застави слід порушити термін сплати, передбачений законом.

Третьою підставою для виникнення податкової застави є несплата у строки, встановлені цим Законом, суми податкового зобов'язання, визначеної контролюючим органом, - з дня, наступного за останнім днем граничного строку такого погашення, визначеного у податковому повідомленні.

Незалежно від причини виникнення застави, до неї будуть потрапляти всі активи платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права, а також на будь-які інші активи, на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов'язань або податкового боргу.

Строки давності

Значно продовжено строк позовної давності для повернення податків - 1095 днів. Повернення надміру сплачених податків, зборів (обов'язкових платежів) або їх відшкодування у випадках, передбачених податковими законами, можливе в разі подання заяви не пізніше 1095 дня, наступного за днем здійснення такої переплати або отримання права на таке відшкодування (пп. 15.3.1 Закону).

На стягнення податків встановлено строк позовної давності в 1095 днів. Податковий орган має право самостійно визначити суму податкових зобов'язань платника податків у випадках, визначених цим Законом, не пізніше закінчення 1095 дня, наступного за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а у разі коли така податкова декларація була надана пізніше, - за днем її фактичного подання.

Якщо протягом зазначеного строку податковий орган не визначає суму податкових зобов'язань, платник податків вважається вільним від такого податкового зобов'язання, а спір стосовно такої декларації не підлягає розгляду в адміністративному або судовому порядку.

Зазначене вище обмеження не застосовується у таких випадках:

а) податкову декларацію за період, коли виникло податкове зобов'язання, не було подано;

б) судом встановлено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків.

Непрямі методи

Реанімовано непрямі методи визначення податкових зобов'язань, проте панікувати не слід:

по-перше - за непрямими методами податкове зобов'язання може визначатися лише з 01.01.2002 р.;

по-друге - методика визначення суми податкових зобов'язань за непрямими методами затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням ДПАУ, погодженим з державним органом, уповноваженим провадити державну регуляторну політику.

Тому явно драконівських положень щодо застосування непрямих методів чекати не слід;

по-третє - відповідно до пп. 19.3.6, до 01.01.2005 р. діє правило, за яким, якщо платник податків відмовляється узгодити податкове зобов'язання, нараховане податковим органом з використанням непрямого методу, податковий орган зобов'язаний звернутися до суду (арбітражного суду) з позовом про визнання такої суми податкового зобов'язання.

При цьому обов'язок доведення того, що таке нарахування було зроблено належним чином, покладається на податковий орган.

Штрафні санкції

Законом вводиться принципово нова система штрафів (ст. 17 Закону). Загалом нові штрафні санкції для підприємств будуть більшими.

Списання та розстрочення податкового боргу

Норми Закону щодо списання та розстрочення податкового боргу набирають чинності з дня його опублікування.

1. Списанню з платників податків підлягає податковий борг (крім пені та штрафних санкцій), який виник станом на 31 грудня 1999 року і не сплачений на день набрання чинності цією статтею.

2. Податковий борг, який виник у період з 1 січня 2000 року до 1 січня 2001 року і не сплачений на день набрання чинності цією статтею, може бути за бажанням платника податку розстрочений.

3. Списанню з платників податків підлягають пеня та штрафні санкції, нараховані на податковий борг, визначений у пунктах 1 та 2 (див. вище), та не сплачені до дня набрання чинності цією статтею, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані у зв'язку з порушенням строків розрахунків під час здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності.

Степан РЕВИЧ, експерт консалтингової групи "ДК"

Р. S. У разі коли платники податків самостійно виявляють податкові зобов'язання, що виникли у податкових періодах, попередніх податковому періоду, на який припадає набрання чинності статтею 18 Закону, та здійснюють їх декларування протягом 60 календарних днів від дня набрання чинності цією статтею, податкові зобов'язання (включаючи пеню) підлягають списанню або розстроченню у порядку, визначеному цією статтею, залежно від часу їх виникнення (пп. 18.1.5 Закону).

Зараз рано говорити про те, як вплине Закон на підприємництво. Ще не прийнято багато нормативних документів, які повинні бути видані на виконання його норм. Багато положень Закону є дуже прогресивними, але є й норми, які просто неприйнятні.

Детальний аналіз норм Закону буде вміщено в найближчих номерах "ДК".

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua