Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

20. Порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Коментар ДК:

Ліцензія на використання радіочастот анулюється у разі невнесення або внесення в неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом 6 місяців

Постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. №112 "Про порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України" (далі - Порядок) громадянам-підприємцям не потрібно подавати копії документів, що засвідчують рівень освіти й кваліфікації заявника, необхідні для здійснення діяльності з використанням радіочастот. Збільшено й термін розгляду заяв на видачу ліцензій з 30 до 60 днів.

Ліцензія анулюється у разі невнесення або внесення в неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом 6 місяців.

Постановою затверджено Порядок надання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України та внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 02.11.96 р. №1330 "Про затвердження Положення про Міжвідомчу комісію з питань ліцензування використання радіочастот".

Порядок по-новому визначає процедуру видачі, переоформлення та анулювання ліцензій на використання радіочастотного ресурсу і ведення обліку виданих ліцензій. Порядок не поширюється на спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, та радіоаматорів.

Відповідно до статті 19 нового Закону України від 01.06.2000 р. №1770-III "Про радіочастотний ресурс України", ліцензування є одним з методів регулювання діяльності у сфері використання радіочастотного ресурсу України.

Адміністрація зв'язку та радіочастот України (в Порядку ліцензії чомусь надає Держкомзв'язку, але за визначенням Адміністрації - це центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, на який, згідно із законодавством, покладаються функції Адміністрації зв'язку України і який забезпечує проведення державної політики у сфері розподілу і використання радіочастотного ресурсу України) надає ліцензії на використання радіочастотного ресурсу.

Порядок надання ліцензії користувачам радіочастотного ресурсу України визначається Кабінетом Міністрів України, що й було визначено нині.

Телерадіоорганізаціям - користувачам каналів мовлення ліцензії на використання радіочастот видаються в порядку, визначеному Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення і погодженому з Адміністрацією зв'язку та радіочастот України.

Рішення про видачу ліцензії на використання радіочастот або про відмову у її видачі приймається не пізніше 60 календарних днів з дня одержання заяви на отримання ліцензії. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинні бути вказані причини відмови.

Термін дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України визначається Адміністрацією зв'язку та радіочастот України, але не може бути меншим ніж 5 років.

Раніше питання ліцензування використання радіочастотного ресурсу регулювалося  Інструкцією про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їх дотриманням, затвердженою спільним наказом Ліцензійної палати України, Державного комітету зв'язку України від 03.03.98 р. №31/1049 (далі - Інструкція).

Проаналізуємо зміни, які відбулися у порядку ліцензування.

За Інструкцією, до заяви на отримання ліцензії громадянином-підприємцем додавалися копії документів, що засвідчують рівень освіти і кваліфікації заявника, необхідні для здійснення діяльності з використанням радіочастот. Тепер таких документів підприємцю не треба, адже в нього може працювати найманий працівник-спеціаліст, як і в юридичної особи.

За Інструкцією, зареєстровані документи в двотижневий термін надсилалися до Українського державного центру радіочастот та нагляду за зв'язком (центр "Укрчастотнагляд") Державного комітету зв'язку України.

А вже спеціалісти центру "Укрчастотнагляд" розглядали радіочастотні заявки і добирали, а в разі потреби - узгоджували, заявлені радіочастоти та координували необхідні радіочастоти в заявлених регіонах.

Тепер ці проблеми перекладено на підприємців, що ускладнить отримання ліцензій. До заявки тепер, згідно з Порядком, необхідно за окремою процедурою, яка ще не визначена Держкомзв'язку, надати технічні відомості і пропозиції Центру "Укрчастотнагляд" щодо можливості частотного присвоєння, що є складовою частиною висновків Міжвідомчої комісії з питань ліцензування використання радіочастот (додаток 3 Порядку).

Збільшено і термін розгляду заяв. Якщо за Інструкцією рішення про видачу ліцензії або відмова у її видачі приймалося протягом 30 днів з дня реєстрації заяви і всіх необхідних документів, крім тих випадків, коли потрібна міжнародна координація заявлених радіочастот, то тепер - протягом 60 календарних днів.

Дещо змінено перелік обставин, через які ліцензія може бути анульована.

Тепер до них додано встановлення факту передачі ліцензії чи її копії іншій юридичній або фізичній особі для використання радіочастотного ресурсу; встановлення факту неподання в установлений термін повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; невиконання розпорядження Держкомзв'язку про усунення порушень у місячний термін та невнесення або внесення в неповному обсязі збору за використання радіочастотного ресурсу України протягом шести місяців.

Натомість скасовано: встановлення факту недобросовісної конкуренції в діяльності ліцензіата (за поданням Антимонопольного комітету України); про те, що подальша діяльність за ліцензією або використання обладнання загрожують національній безпеці, обороні, суспільним інтересам держави та якщо ліцензіат не розпочав діяльність за ліцензією протягом шести місяців з дня видачі ліцензії і не обгрунтував затримку початку діяльності.

Раніше рішення про зупинення дії ліцензії (тепер процедури зупинення ліцензії немає) або її анулювання доводилося до відома ДПА України та Міністерства внутрішніх справ, тепер до ДПА України і до "Укрчастонагляду".

В Порядку вперше визначено процедури видачі дубліката ліцензії при її втраті або зіпсуванні. За видачу дубліката стягується 85 грн.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua