Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

21. Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України

Постанова КМУ від 14.02.2001 р. №140

Коментар ДК:

Для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби ставку плати за ліцензію зменшено у 8 разів. Запроваджено градацію плати для передавання та ретрансляції телевізійного зображення та звуку

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2001 р. №140 "Про ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу України" (далі - Постанова) найбільше знижено плату за видачу ліцензій (у 8 разів) для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби, для радіозв'язку фіксованої та рухомої сухопутної, морської та берегової служби - у 5 разів, для радіозв'язку охоронної сигналізації - у 2 рази, для офісних терміналів радіозв'язку (стандарту DECT) - у 5 разів.

Для транкінгового, радіопошукового та стільникового - ставки плати не змінилися. Не потрібно придбавати ліцензії на аматорський радіозв'язок та для пристроїв дистанційного радіокерування моделями та технологічними процесами. Натомість Постановою запроваджено градацію ліцензійної плати для передавання та ретрансляції телевізійного зображення та звуку.

Затверджено нові ставки зазначеного платежу, який сплачується окремо по кожному регіону України - Автономній Республіці Крим, областях, містах Києву і Севастополю.

Ці ставки одноразових платежів є початковими під час проведення аукціону або конкурсу з надання ліцензії на використання радіочастотного ресурсу, на яких критерієм визначення переможця є найбільша запропонована сума платежу за видачу такої ліцензії.

Раніше ставки одноразових платежів за видачу ліцензій на використання радіочастотного ресурсу визначалися за Наказом Міністерства зв'язку України від 15.10.96 р. №222 "Про затвердження розміру диференційованої плати за видачу ліцензій на використання радіочастот", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.11.96 р. за №651/1676. Аналіз змін ставок розгляньмо у вигляді таблиці.

Таким чином, найбільше знижено плату за видачу ліцензій (у 8 разів) для радіорелейного зв'язку фіксованої радіослужби, для радіозв'язку фіксованої та рухомої сухопутної, морської та берегової служби - у 5 разів, для радіозв'язку охоронної сигналізації - у 2 рази, для офісних терміналів радіозв'язку (стандарту DECT) - у 5 разів. Для транкінгового, радіопошукового та стільникового - ставки плати не змінилися.

Згідно з Постановою, тепер не потрібно придбавати ліцензії на аматорський радіозв'язок та для пристроїв дистанційного радіокерування моделями та технологічними процесами.
Вид зв'язку
З 16.11.96 р.
до 2001 р., грн
В 2001 р., грн
Зростання (зниження), разів
1 Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби 680 (з кожної передавальної станції) 85 -8
2 Радіозв'язок фіксованої та рухомої сухопутної, морської та берегової служби 3400 17000 -5
3 Радіозв'язок охоронної сигналізації 3400 8500 -2,5
4 Офісні термінали радіозв'язку (стандарту DECT) 17 85 -5
5 Транкінговий радіозв'язок 34000 34000 0
6 Радіопошуковий зв'язок 4000 (POCSAG) 4500 (ERMES) 68000 -1,125 (для ERMES)
7 Радіальний радіотелефонний зв'язок 34000 17000 -2
8 Радіолокація, радіонавігація 34 34  
9 Стільниковий радіозв'язок 80000 (GSM-900 в Києві), 20000 (GSM-1800 в Києві), 1360000 (GSM-900 в Києві), 340000 (GSM-1800 в Києві), 0

Натомість Постановою запроваджено градацію зі зростанням ліцензійної плати для передавання та ретрансляції телевізійного зображення залежно від потужності (максимальна ставка - 13600 грн), передавання звуку залежно від потужності (максимальна ставка - 5100 грн, раніше за це треба було сплатити 3400 грн), що може негативно позначитися на телевізійних та радіостанціях, зате річну плату за використання радіочастот для них дещо зменшено.u

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua