Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

4. Щодо платників податку, які не мають статусу юридичної особи

Лист ДПАУ від 30.12.2000 р. №7227/6/15-1116


СУТТЄВО

Філії, які відповідають ознакам суб'єкта господарської діяльності, тобто мають право укладати угоди та здійснювати за ними розрахунки, одержують доходи, здійснюють витрати та нараховують амортизацію (за наявності витрат, що підлягають амортизації), можуть бути самостійними платниками податку на прибуток.


Державна податкова адміністрація України з метою встановлення єдиного підходу до визначення філій підприємств як самостійних платників податку на прибуток повідомляє.

Відповідно до підпункту 2.1.3 статті 2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" у редакції Закону від 22.05.97 р. №283/97-ВР зі змінами (далі - Закон), філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників податку (далі - філії), зазначених у підпункті 2.1.1 цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж такий платник податку, територіальної громади, є платниками податку на прибуток підприємств.

Юридична особа зобов'язана здійснити необхідні заходи, пов'язані із створенням таких філій, відповідно до Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.98 р. №740 (зі змінами).

У разі розташування філії та юридичної особи на території однієї територіальної громади така філія не вважається окремим платником податку на прибуток. Належність філії та юридичної особи до однієї територіальної громади визначається відповідно до Закону України від 21.05.97 р. №280/97 "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами).

Що стосується положень Інструкції про порядок обліку платників податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 р. №80 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції 16.03.98 р. за №172/2612 (в редакції наказу від 17.11.98 р. №552 зі змінами), то цю Інструкцію слід застосувати з урахуванням особливостей визначення категорій платників податків окремими законами з питань оподаткування, на що вказує зміст пункту 1.1 цієї Інструкції.

У той же час при багаторівневій структурі підприємства (особливо у разі побудови структури за географічним принципом) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи, що підпорядковані філії юридичної особи, не вважаються самостійними платниками податку незалежно від того, на території якої територіальної громади розташовані такі філії, за винятком філій, які відповідають ознакам суб'єкта господарської діяльності, тобто мають право укладати угоди та здійснювати за ними розрахунки, одержують доходи, здійснюють витрати та нараховують амортизацію (за наявності витрат, що підлягають амортизації).*

У разі якщо філія, в тому числі підпорядкована філії юридичної особи, не відповідає ознакам платника податку, то її валові доходи, витрати та амортизаційні відрахування відображаються в декларації платника податку (філії або юридичної особи), якому така філія підпорядкована.

Головам державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі забезпечити доведення цього роз'яснення до підпорядкованих державних податкових інспекцій з метою організації і проведення ними відповідної роз'яснювальної роботи серед платників податку.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Докладніше про оподаткування філій див. у статті "Створення, оподаткування та інші аспекти діяльності філій" в "ДК" №28/2000.

 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua