Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

5. Щодо порядку обкладання ПДВ операцій, пов'язаних з акціями

Лист ДПАУ від 20.12.2000 р. №7017/6/16-1220-16

Коментар ДК:


СУТТЄВО

ДПА України і надалі вважає, що внесок до статутного фонду юридичної особи в іншому, ніж основні фонди та грошові кошти, вигляді є об'єктом обкладання податком на додану вартість.


Державна податкова адміністрація України щодо порядку обкладання податком на додану вартість окремих операцій, пов'язаних з акціями, повідомляє.

Згідно з Декретом Кабінету Міністрів України "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації, векселі, чеки та ін.) відносяться до валютних цінностей.

Оскільки об'єктом для обкладання податком на додану вартість є операції з продажу товарів (робіт, послуг), то у випадках, коли здійснюється викуп акцій в обмін на цінні папери, податкові зобов'язання виникають по товарах (роботах, послугах),* а не по акціях.

У випадку коли здійснюється викуп власних акцій в одного із засновників товариства в обмін на майно, якщо таким майном є основні фонди, які збільшать статутний фонд товариства, тобто відбувається обмін на корпоративні права, тоді такі основні фонди, відповідно до пункту 3.2.8 статті 3 Закону України "Про податок на додану вартість", не є об'єктом оподаткування і не може бути поставлено питання про податковий кредит по таких фондах.

Внесок до статутного фонду юридичної особи в іншому, ніж основні фонди (за винятком грошових коштів), вигляді є об'єктом для обкладання податком на додану вартість. Роз'яснення щодо порядку виписки податкової накладної та дати виникнення права на податковий кредит в такому випадку було надано листом ДПА України від 16.11.2000 р. №15251/7/16-1201 (питання 59).

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Лист ДПА України 23.06.2000 р. №2314/М/15-1116 "Щодо обов'язку новостворених суб'єктів господарської діяльності вести облік приросту (убутку) балансової вартості товарних запасів з метою коригування валових витрат" див. у "ДК" №35/2000.


Коментар ДК:

ДПА України вважає, що внесок до статутного фонду юридичної особи в іншому, ніж основні фонди та грошові кошти, вигляді є об'єктом обкладання ПДВ

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua