Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

5. Щодо порядку обкладання ПДВ операцій, пов'язаних з акціями

Лист ДПАУ від 20.12.2000 р. №7017/6/16-1220-16

Коментар ДК:

ДПА України вважає, що внесок до статутного фонду юридичної особи в іншому, ніж основні фонди та грошові кошти, вигляді є об'єктом обкладання ПДВ

Листом ДПА України від 20.12.2000 р. №7017/6/16-1220-16 "Щодо порядку обкладання ПДВ операцій, пов'язаних з акціями" (далі - Лист) стверджується, що все, що не є основними фондами та грошовими коштами, при внесенні до статутного фонду підлягає обкладанню ПДВ.

Передусім, у Листі є цікавий факт, яким стверджується: якщо здійснюється викуп власних акцій в одного із засновників товариства в обмін на майно, то у разі якщо таким майном є основні фонди, збільшується статутний фонд товариства.

Чесно кажучи, завжди вважалося, що статутний фонд акціонерних товариств збільшується лише в результаті додаткових емісій акцій. А викуп власних акцій може лише призвести до зменшення статутного фонду після того, як їх не буде нікому реалізовано протягом 1 року і відбудеться процедура анулювання.

Докладніше про порядок викупу див. у Положенні про придбання, реалізацію та анулювання акціонерними товариствами власних акцій, затвердженому рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та зареєстрованому в Мін'юсті України 11 травня 2000 р. за №273/4494 ("Документи для роботи" №23/2000). Але Бог з ним.

Гірше те, що ДПА України в Листі і надалі вважає, що внесок до статутного фонду юридичної особи в іншому, ніж основні фонди та грошові кошти, вигляді є об'єктом обкладання податком на додану вартість. Аргументацію цієї думки можна побачити у "Віснику податкової служби України" (лютий 2001 р., №5, с. 16).

Зокрема там сказано, що, відповідно до підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України від 03.04.97 р. №168 "Про податок на додану вартість", об'єктом обкладання ПДВ є операції платників податку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України.

При цьому поняття продажу визначено пунктом 1.4 статті 1 цього Закону, а саме: продаж товарів - це будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.

Водночас підпунктом 3.2.8 пункту 3.2 статті 3 Закону №168 встановлено, що не є об'єктом обкладання ПДВ операції з передачі основних фондів як внеску до статутного фонду юридичної особи для формування її цілісного майнового комплексу в обмін на емітовані нею корпоративні права.

Щодо операцій з передачі товарно-матеріальних цінностей як внеску до статутного фонду юридичної особи, то такі операції підлягають обкладанню, на думку ДПА України, ПДВ на загальних підставах за ставкою 20 відсотків.

З одного боку, це добре, якщо той, хто вносить товарно-матеріальні цінності, є платником ПДВ, адже він може претендувати на бюджетне відшкодування, але у юридичної особи, якій внесли такі цінності, виникають податкові зобов'язання буквально з нічого, що для новоствореної, та й будь якої фірми, є істотною проблемою.

Цю проблему дуже легко вирішити для акціонерних товариств, адже в цьому випадку внесення товарно-матеріальних цінностей до статутного фонду відбувається шляхом обміну на акції, а, відповідно до підпункту 3.2.1 пункту 3.2 статті 3 Закону про ПДВ, не є об'єктом оподаткування операції з випуску (емісії), розміщення у будь-які форми управління та продажу за кошти цінних паперів, що випущені в обіг (емітовані) суб'єктами підприємницької діяльності.

Для товариств з обмеженою відповідальністю ситуація дещо складніша, адже в Законі про ПДВ про внески товарно-матеріальних цінностей до статутного фонду ані слова. Однак і в цьому випадку можна зарадити. Річ у тім, що юридична особа стає платником ПДВ лише після реєстрації її платником ПДВ.

А відповідно до пункту 13 Положення про Реєстр платників податку на додану вартість, затвердженого наказом ДПА України від 01.03.2000 р. №79 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.04.2000 р. за №208/4429, для внесення інформації до Реєстру платники податку на додану вартість повинні подати (надіслати) до органу державної податкової служби за їхнім місцезнаходженням реєстраційну заяву не пізніше двадцятого календарного дня з моменту реєстрації новоствореного суб'єкта підприємницької діяльності в органах місцевої державної влади.

Таким чином, новостворені товариства з обмеженою відповідальністю мають 20 календарних днів фори, коли треба внести до статутного фонду товарно-матеріальні цінності і не сплачувати ПДВ, адже вони ще не були до реєстрації платниками ПДВ.

При подальшому збільшенні статутного фонду на вартість товарно-матеріальних цінностей така схема вже неможлива.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua