Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

6. Щодо правомірності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за якими проводяться шляхом здійснення попередньої оплати

Лист ДПАУ від 28.07.2000 р. №10413/7/16-1220-19


СУТТЄВО

ДПА України зазначає, що питання повернення коштів у разі, коли вони помилково зараховані з вини клієнтів банку, має вирішуватися клієнтами самостійно з фактичними одержувачами коштів у претензійно-позовному порядку.


ДПА України розглянула лист щодо правомірності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за якими проводяться шляхом здійснення попередньої оплати, і повідомляє таке.

Законом України від 03.04.97 р. №168/97-ВР "Про податок на додану вартість" встановлено, що об'єктом обкладання ПДВ є операції платників податку з продажу товарів (робіт, послуг) на митній території України.

База обкладання ПДВ зазначених операцій визначається відповідно до ст. 4 зазначеного Закону.При цьому визначення терміна "продаж товарів (робіт, послуг)" наведено у п. 1.4 ст. 1 цього Закону.

Датою виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій з продажу товарів (робіт, послуг), відповідно до пп. 7.3.1 ст. 7 цього Закону, вважається дата, яка припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові грошові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата індексації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку; або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Таким чином, на дату надходження коштів на банківський рахунок платника податку, тобто здійснення покупцем попередньої оплати постачальнику товарів (робіт, послуг), у зазначеного платника (постачальника товарів (робіт, послуг) виникають податкові зобов'язання з ПДВ по зазначеній операції.

Щодо питання порядку повернення помилково зарахованих (списаних) коштів, то зазначені питання належать до компетенції НБУ. Листом НБУ від 09.01.98 р. №25-011/46-181 були надані роз'яснення з цього питання, а саме: відповідно до ст. 6 Указу Президента України від 16.03.95 р. №227 "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України", підприємства, незалежно від форми власності, мають повертати в 5-денний термін платникам помилково зараховані на їх рахунки кошти.

Якщо власник рахунка не повернув у зазначений термін помилково одержані кошти, то їх повернення має здійснюватись у загальному претензійно-позовному порядку.*

Згідно зі ст. 381 Цивільного кодексу України, без згоди юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності списання (стягнення) коштів, що знаходяться на їхніх рахунках у банках, допускається за рішенням суду (арбітражного суду), виконавчими написами нотаріусів та у випадках, передбачених законами України.

При цьому жодним законом не передбачене право безспірного стягнення (списання) коштів з рахунків у разі їх помилкового зарахування.

Виходячи з викладеного питання про повернення коштів у випадку, коли вони помилково зараховані з вини клієнтів банку, має вирішуватися клієнтами самостійно з фактичними одержувачами коштів у претензійно-позовному порядку.

Заступник голови Г. ОПЕРЕНКО

Примітки:

* Зміни до Інструкції №7 "Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України", затверджені постановою Правління Національного банку України від 04.01.2000 р. №3, див. у "ДК" №10/2000.


Коментар ДК:

У разі якщо помилкове зарахування (списання) коштів сталося з вини банку, він за свій рахунок має повернути помилково списані з рахунка клієнта кошти або перерахувати їх належному одержувачу

Володимир БОРОВЕЦЬ
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua