Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

6. Щодо правомірності нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за операціями з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за якими проводяться шляхом здійснення попередньої оплати

Лист ДПАУ від 28.07.2000 р. №10413/7/16-1220-19

Коментар ДК:

У разі якщо помилкове зарахування (списання) коштів сталося з вини банку, він за свій рахунок має повернути помилково списані з рахунка клієнта кошти або перерахувати їх належному одержувачу

У листі ДПА України від 28.07.2000 р. №10413/7/16-1220-19 розглянуто питання повернення коштів у разі, коли вони помилково зараховані з вини клієнтів банку.

Як випливає з листа Національного банку України від 09.01.98 р. №25-011/46-181, у разі якщо помилкове зарахування (списання) коштів сталося з вини банку, він негайно після виявлення помилки зобов'язаний повідомити фактичного одержувача коштів про необхідність повернення помилково зарахованих коштів, згідно зі ст. 6 Указу Президента України "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" від 16.03.95 р. №227.

Водночас, щоб уникнути відповідальності за безпідставне списання коштів або несвоєчасне перерахування їх за призначенням, банк за рахунок своїх коштів має повернути помилково списані з рахунка клієнта кошти або перерахувати їх належному одержувачу. Якщо фактичний одержувач не повертає кошти добровільно, то вони мають стягуватися банком у претензійно-позовному порядку.

Щодо дати виникнення податкових зобов'язань при здійсненні операцій з продажу товарів (робіт, послуг), то вона припадає на податковий період, протягом якого відбувається будь-яка з подій, що сталася раніше: або дата зарахування коштів від покупця (замовника) на банківський рахунок платника податку як оплата товарів (робіт, послуг), що підлягають продажу, а у разі продажу товарів (робіт, послуг) за готівкові кошти - дата їх оприбуткування в касі платника податку, а за відсутності такої - дата індексації готівкових коштів у банківській установі, що обслуговує платника податку; або дата відвантаження товарів, а для робіт (послуг) - дата оформлення документа, що засвідчує факт виконання робіт (послуг) платником податку.

Володимир БОРОВЕЦЬ
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua