Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

7. Про сплату земельного податку

Лист ДПАУ від 23.01.2001 р. №815/7/18-0617


СУТТЄВО

ДПА України вважає, що аптеки, аптечні бази та склади зобов'язані сплачувати земельний податок. Разом з тим, ДПА України зазначає, що при проведенні в них документальних перевірок за період до скасування 24.07.2000 р. листа від 10.01.97 р. №18-0211/10-172, який дозволяв таким установам не сплачувати земельний податок, не проводиться донарахування земельного податку, не застосовуються фінансові санкції та не накладаються адміністративні стягнення.


У зв'язку з численними зверненнями платників податків щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, зайняті аптеками, аптечними базами та складами, Державна податкова адміністрація України повідомляє таке.

Відповідно до статті 12 Закону України від 19 вересня 1996 року №378/96-ВР "Про плату за землю" (зі змінами та доповненнями), від сплати земельного податку звільняються вітчизняні заклади охорони здоров'я.*

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" (стаття 16) визначає аптеки закладами охорони здоров'я. Проте органи статистики України за установчими документами відносять аптеки не до закладів охорони здоров'я, а до підприємств торгівлі, що відображає характер їх економічної діяльності.

Класифікацією організаційно-правових форм господарювання, затвердженою наказом Держстандарту України від 22 листопада 1994 року №288, встановлено, що заклад, установа - це організаційна структура, яка не займається підприємницькою діяльністю, а фінансування робіт, пов'язаних з її діяльністю, здійснюється за рахунок асигнувань, що виділяються з державного бюджету або з місцевого бюджету адміністративно-територіальних одиниць.

При цьому слід зазначити, що в більшості випадків за установчими документами (і фактично) аптеки, аптечні бази та склади є підприємствами, товариствами з обмеженою відповідальністю, акціонерними товариствами, які діють на принципі повного госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності, метою діяльності яких є отримання прибутку, в зв'язку з чим не можуть бути закладами охорони здоров'я.

Таким чином, відповідно до Закону України "Про плату за землю", за земельні ділянки, зайняті зазначеними підприємствами, повинен сплачуватися земельний податок власниками землі або землекористувачами на загальних підставах (стаття 2 зазначеного Закону), тобто безпосередньо тими юридичними особами, кому земля передана у власність або надана в користування.

Це підтверджується і тим, що, відповідно до Наказу Державного комітету статистики України від 5 листопада 1998 року №377 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель" (зареєстрований у Міністерстві юстиції України 14 грудня 1998 року за №788/3228), що визначає положення про заповнення державного земельного кадастру, дані якого, згідно зі статтею 13 Закону України "Про плату за землю", є підставою для нарахування земельного податку, аптеки, аптечні бази та склади віднесені не до закладів охорони здоров'я, а до торгівлі. Крім того, відповідно до зазначеної Інструкції, землі, зайняті аптеками, аптечними базами та складами, обліковуються як землі, що використовуються в комерційних цілях.

З огляду на викладене та враховуючи, що листом Державної податкової адміністрації України від 24 липня 2000 року №10147/7/11-0217 лист від 10 січня 1997 року №18-0211/10-172 щодо несплати аптеками земельного податку скасований, то при проведенні документальних перевірок аптек, аптечних баз та складів за період до скасування вищезазначеного листа (до 24.07.2000 р.) не проводяться донарахування земельного податку, не застосовуються фінансові санкції та не накладаються адміністративні стягнення.

Голова ДПА України М. АЗАРОВ

Примітки:

* Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами див. у "ДК" №8-9/2001.


Коментар ДК:

Аптеки, аптечні бази та склади на законних підставах можуть користуватися податковими пільгами щодо сплати земельного податку, однак свою позицію доведеться відстоювати в арбітражному суді

Володимир БОРОВЕЦЬ
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua