Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

7. Про сплату земельного податку

Лист ДПАУ від 23.01.2001 р. №815/7/18-0617

Коментар ДК:

Аптеки, аптечні бази та склади на законних підставах можуть користуватися податковими пільгами щодо сплати земельного податку, однак свою позицію доведеться відстоювати в арбітражному суді

ДПА України вважає, що хоча Закон України від 19.11.92 р. №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" визначає аптеки закладами охорони здоров'я, органи статистики України за установчими документами відносять аптеки не до закладів охорони здоров'я, а до підприємств торгівлі, тому вони зобов'язані сплачувати земельний податок.

Свою позицію податкова аргументує також тим, що аптеки, аптечні бази та склади є підприємствами, товариствами з обмеженою відповідальністю, акціонерними товариствами, які діють на принципі повного госпрозрахунку, самофінансування та самоокупності, метою діяльності яких є отримання прибутку, у зв'язку з чим вони не можуть бути закладами охорони здоров'я.

Такий висновок органів державної податкової служби, який грунтується на Наказі Держкомстату від 05.11.98 р. №377 "Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкції з заповнення державної статистичної звітності з кількісного обліку земель", абсолютно не витримує критики, оскільки в Законі України від 19.11.92 р. №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" однозначно визначено, що аптеки вважаються саме закладами охорони здоров'я, а не торгівлі.

ДПА України не звертає уваги також на те, що в ст. 21 Закону України від 19.11.92 р. №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я" встановлено правову норму, згідно з якою заклади охорони здоров'я, особи, які здійснюють підприємницьку діяльність у галузі охорони здоров'я, а також суб'єкти господарювання, що виробляють продукцію, необхідну для забезпечення діяльності закладів охорони здоров'я, користуються податковими та іншими пільгами, передбаченими законодавством.

Пунктом 4 ст. 12 Закону України від 03.07.92 р. №2535-XII "Про плату за землю" передбачено, що вітчизняні заклади охорони здоров'я звільняються від сплати земельного податку.

Слід звернути увагу на те, що вищезазначена пільга була встановлена відповідно до ст. 1 Закону України від 25.06.91 р. №1251-XII "Про систему оподаткування", згідно з якою ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування.

Володимир БОРОВЕЦЬ
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua