Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

8. Про внесення змін до Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств"

Закон України від 18.01.2001 р. №2239-III

Опублікований в "УК" 13.02.2001 р.

Чинний з 13.02.2001 р.

Коментар "ДК"


СУТТЄВО

Списано податкову заборгованість станом на 1 травня 2000 року для переробних льоно-, конопле-, хмелезаводів, комбікормових заводів, обслуговуючих підприємств (ремонтно-транспортні, агротехсервісні, з агрохімічного обслуговування сільського господарства, матеріально-технічного забезпечення), міжгосподарських будівельних організацій, аграрних закладів освіти. Підприємствам цукробурякової галузі реструктуризовано борги за урядовими позиками на 6 років.


Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств"* ("Відомості Верховної Ради України", 2000 р., №21, с. 164) такі зміни:

1) назву Закону після слів "про списання" доповнити словами "та реструктуризацію";

2) статтю 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 1. Списати з колективних та інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і господарювання, включаючи буряконасіннєві та цукрові заводи, цикорієсушильні заводи, державні племінні заводи і державні племінні станції, державні кінні заводи, державні насіннєві господарства, переробні льоно-, конопле-, хмелезаводи, комбікормові заводи, обслуговуючі підприємства (ремонтно-транспортні, агротехсервісні, з агрохімічного обслуговування сільського господарства, матеріально-технічного забезпечення), міжгосподарські будівельні організації, ветеринарно-санітарні заводи, наукові установи Української академії аграрних наук та їх дослідні господарства, аграрні заклади освіти та їх навчально-дослідні господарства, селекційно-гібридні центри та сортовипробувальні станції (дільниці), рибницькі та рибальські господарства, а також з колективних та інших сільськогосподарських підприємств, які реформувалися у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання (далі - приватні формування) та стали правонаступниками цих підприємств або щодо яких прийнято рішення про їх ліквідацію, суми заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів, у тому числі реструктурованої відповідно до чинного законодавства, з урахуванням сум заборгованості зі сплати пені (крім сум пені, нарахованих за порушення строків розрахунків за здійснення операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності), штрафних та фінансових санкцій, нарахованих відповідно до законодавства, станом на 1 травня 2000 року";

3) статтю 2 доповнити частиною другою такого змісту:

"Реструктуризувати підприємствам бурякоцукрової галузі заборгованість до державного резерву за надані відповідними рішеннями Уряду України в 1994 - 1999 роках і не повернуті позички за матеріально-технічні ресурси терміном на 60 місяців рівномірним погашенням боргу, починаючи з 1 жовтня 2004 року";

4) у статтях 3 і 4 слова "підприємств, які реформувалися" замінити словами "підприємств усіх форм власності і господарювання, а також тих, які реформувалися або щодо яких прийняті рішення про їх ліквідацію".

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л. КУЧМА

Примітки:

* Закон України від 16.03.2000 р. №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" див. у "ДК" №16/2000.


Коментар ДК:

Підприємствам, які займаються обслуговуванням сільськогосподарських підприємств, комбікормових заводів, міжгосподарським будівельним організаціям списано податкову заборгованість станом на 1 травня 2000 року

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua