Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#10 '2001: Документи для роботи - Нові документи

8. Про внесення змін до Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств"

Закон України від 18.01.2001 р. №2239-III

Коментар ДК:

Підприємствам, які займаються обслуговуванням сільськогосподарських підприємств, комбікормових заводів, міжгосподарським будівельним організаціям списано податкову заборгованість станом на 1 травня 2000 року

Закон України від 18.01.2001 р. №2239-III "Про внесення змін до Закону України "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" (далі - Закон) запровадив списання податкової заборгованості станом на 1 травня 2000 року для переробних льоно-, конопле-, хмелезаводів, комбікормових заводів, обслуговуючих підприємств (ремонтно-транспортні, агротехсервісні, з агрохімічного обслуговування сільського господарства, матеріально-технічного забезпечення), міжгосподарських будівельних організацій, аграрних закладів освіти.

Дію Закону України від 16.03.2000 р. №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" (див. "Документи для роботи" №16/2000) поширено на колективні та інші сільськогосподарські підприємства всіх форм власності і господарювання, включаючи буряконасіннєві та цукрові заводи, цикорієсушильні заводи, державні племінні заводи і державні племінні станції, державні кінні заводи, державні насіннєві господарства, переробні льоно-, конопле-, хмелезаводи, комбікормові заводи, обслуговуючі підприємства (ремонтно-транспортні, агротехсервісні, з агрохімічного обслуговування сільського господарства, матеріально-технічного забезпечення), міжгосподарські будівельні організації, ветеринарно-санітарні заводи, наукові установи Української академії аграрних наук та їх дослідні господарства, аграрні заклади освіти та їх навчально-дослідні господарства, селекційно-гібридні центри та сортовипробувальні станції (дільниці), рибницькі та рибальські господарства.

Раніше, відповідно до Порядку проведення органами державної податкової служби списання заборгованості станом на 1 травня 2000 року зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств, який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 28.04.2000 р. №225 та зареєстровано в Мін'юсті України 22.05.2000 р. за №294/4515 (див. "Документи для роботи" №24/2000), списання податкової заборгованості поширювалося на колективні та інші сільськогосподарські підприємства, які реформувалися у приватні (приватно-орендні) підприємства, селянські (фермерські) господарства, господарські товариства, сільськогосподарські кооперативи, інші суб'єкти господарювання та стали правонаступниками цих підприємств, які, згідно з Класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД), затвердженим наказом Держстандарту України від 22.10.96 р. №441, мають коди основної діяльності: 01.1 - 01.4 (01.11, 01.12, 01.13, 01.21, 01.22, 01.23, 01.24, 01.25, 01.30, 01.41, 01.42, 05.01, 05.02, 15.2). Тобто лише на підприємства, що займаються рослинництвом, тваринництвом, змішаним сільським господарством, наданням послуг підприємствам сільського господарства, рибальством та промисловим виготовленням рибної продукції.

Також до Закону України від 16.03.2000 р. №1565-III "Про списання заборгованості зі сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) платників податків у зв'язку з реформуванням сільськогосподарських підприємств" внесено доповнення, згідно з яким підприємствам цукробурякової галузі реструктуризується заборгованість до державного резерву за надані відповідними рішеннями Уряду України в 1994 - 1999 роках і не повернуті позички за матеріально-технічні ресурси терміном на 60 місяців рівномірним погашенням боргу починаючи з 01.10.2004 р.

Тепер списання заборгованості стосується і ліквідованих сільгосппідприємств, а не лише реформованих.

Віталій МОСЕЙЧУК
 
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua
Webmaster: web_dk@gc.com.ua