Нове число Дебет-Кредит
 
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Документи для роботи - Моніторинг

Моніторинг

1. Аналіз документів, оприлюднених з 28 лютого по 6 березня 2001 р.

2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 28 лютого по 6 березня 2001 р.


1. Аналіз документів, оприлюднених з 28 лютого по 6 березня 2001 р.

ВР УКРАЇНИ

 • Закон від 08.02.2001 р. №2257-III "Про внесення змін до Закону України "Про основи містобудування"

Визначена сфера впливу місцевих держадміністрацій в царині містобудування. Їх компетенцію обмежено прийняттям рішень у сфері містобудування тільки на відповідній території.

Виконавчі органи сільських, селищних та міських рад отримали право надавати дозволи на будівництво об'єктів містобудування незалежно від форми власності, а також проводити роботи з прийняття в експлуатацію закінчених об'єктів.

Територіальні громади користуватимуться переважним правом викупу земель, будинків і споруд для містобудівних потреб. Відтепер містобудівна документація стане також основою для вирішення питань вибору, вилучення (викупу), надання у власність чи користування земель для містобудівних потреб.

Встановлено, що одним з основних критеріїв при її розробці є забезпечення постійного розвитку населеного пункту.


 • Закон від 08.02.2001 р. №2271-III "Про внесення змін до Закону України "Про плату за землю"

Закон уточнює об'єкт плати. Відтепер в Україні платним є використання земельних ділянок і земельних часток (паїв), а не загалом землі. Об'єктом плати за землю поряд із земельними ділянками, які перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, будуть також земельні частки (паї).

На період дії Закону "Про фіксований сільськогосподарський податок" власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику фіксованого сільськогосподарського податку звільняються від земельного податку.

Друкується в цьому номері


ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

 • Указ від 01.03.2001 р. №121/2001 "Про Положення про Пенсійний фонд України"

Пенсійному фонду надано право стягнення з платників своєчасно не сплачених сум збору на обов'язкове державне пенсійне страхування.

Пенсійний фонд може проводити на підприємствах позапланові перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, кошторисів щодо правильності обчислення та сплати збору. За поданням ПФ за несвоєчасно подану звітність посадові особи підприємств можуть бути притягнуті до відповідальності.

Встановлено, що рішення ПФ є обов'язковими для виконання всіма органами виконавчої влади, підприємствами та громадянами.

Друкуватиметься у наступному числі


 • Указ від 02.03.2001 р. №127/2001 "Про підтримку розвитку туризму в Україні"

Значно розширено сферу впливу Туристичної асоціації України. Вона буде залучатися до розроблення стандартів у сфері туристичних послуг, проведення сертифікації та атестації туристичних підприємств, контролю виконання ними умов та правил прийому й обслуговування туристів.


КМ УКРАЇНИ
 • Постанова від 12.01.2001 р. №16 "Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постановою КМУ вніс зміни до додатка до Постанови КМУ від 09.12.98 р. №1935 "Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких постанов Кабінету Міністрів України".

Відповідно до внесених змін з додатка було виключено 333 коди товарів згідно з ГС, на які змінюються ставки ввізного мита.


 • Постанова від 21.02.2001 р. №163 "Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня"

Кабмін встановив, що зміни і доповнення до зазначеного Переліку вноситимуться тільки за неможливості ліквідації шкідливих виробничих факторів або у разі введення в експлуатацію нових підприємств та технологій, а також після попередньої експертизи місцевими органами Держекспертизи умов праці і погодження з Мінохорони здоров'я.

Для наведених видів виробництв встановлено скорочений робочий тиждень у 36 годин.


 • Постанова від 28.02.2001 р. №183 "Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню"

Постановою КМУ встановлено перелік видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню.

До нього увійшли: макулатура, склобій, полімерні та гумові відходи, у тому числі зношені шини, текстильні вторинні матеріали.


 • Постанова від 28.02.2001 р. №192 "Про внесення зміни до пункту 12 Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну"

Перелік країн, громадянам яких оформлення віз типів С (службова), Б (ділова), Н (для науковців), К (для в'їзду з метою культурного та спортивного обміну), П (приватна) здійснюється без подання відповідних запрошень, доповнено Турецькою Республікою.


НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК
 • Постанова від 12.02.2001 р. №62 "Про внесення змін та доповнень до Постанови Правління Національного банку України "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 27.02.2001 р. за №175/5366)

Відповідно до внесених змін до постанови правління НБУ "Про введення обов'язкового продажу надходжень в іноземній валюті на користь резидентів - юридичних осіб", з 10.03.2001 р. не підлягають обов'язковому продажу кошти в іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют НБУ.

Це стосується коштів, що вносяться як тендерне забезпечення під час проведення тендерів і які мають бути повернуті після визначення переможця претендентам, які брали участь у тендері. Такі кошти надходять на рахунок митних органів і підлягають перерахуванню до Держбюджету.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ
 • Лист від 08.02.2001 р. №563/6/15-1316 "Про базу оподаткування при спрощеній системі оподаткування"

ДПАУ пояснює, що внески засновником у статутний фонд не вважаються виручкою від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і для обкладання єдиним податком не враховуються.

Грошові кошти, переказані засновником до статутного фонду платника єдиного податку, є джерелом формування майна суб'єкта малого підприємництва.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 13.02.2001 р. №1782/7/23-3117 "Щодо притягнення до відповідальності"

За роз'ясненням ДПАУ, до суб'єктів підприємницької діяльності, що здійснюють реалізацію товарів, які не обліковані у встановленому порядку, застосовуватиметься фінансова санкція у розмірі подвійної вартості необлікованих товарів.

До прийняття відповідного рішення про внесення необхідних змін до Закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" не буде обмежуватися мінімальний розмір фінансової санкції, зазначеної у Законі (170 грн).

Друкується в цьому номері


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА
 • Лист від 21.02.2001 р. №2/09-800-ЕП "Щодо митного оформлення транспортних засобів"

Після 20.02.2001 р. громадянин-резидент при тимчасовому на будь-який період ввезенні транспортних засобів сплачує ввізне мито, акцизний збір та ПДВ на прикордонній митниці в момент фактичного переміщення транспортного засобу через митний кордон.

Після цього він отримує уніфіковану митну квитанцію форми МД-1, яка є підставою для видачі посвідчення на право реєстрації транспортного засобу в ДАІ. Початок користування автомобілем визначається за датою першої реєстрації у відповідних реєстраційних органах.

Якщо така реєстрація не проведена, початок користування встановлюється з 1 січня року, зазначеного в ідентифікаційному номері кузова.

Якщо при ввезенні автомобіля на нього є тільки транзитний паспорт, він вважається таким, що був у користуванні.

Новий автомобіль (без техпаспорта) може бути ввезено тільки за наявності сертифіката відповідності, виданого органом, який має акредитацію в системі УкрСЕПРО.

Друкується в цьому номері


 • Лист від 21.02.2001 р. №4/09-796-ЕП "Про порядок переміщення через митний кордон України окремих товарів (предметів)"

Держмитслужба інформує, що при ввезенні громадянами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, на митну територію товарів, які використовують у роботі енергоносії (електропобутові товари, парові радіатори, холодильники тощо) не передбачено проведення експертизи з енергозбереження таких товарів.


 • Лист від 22.02.2001 р. №3/15-827-ЕП "Щодо Закону України від 18.01.2001 р. №2238-III"

Держмитслужба дає роз'яснення стосовно Закону "Про стимулювання розвитку сільського господарства на період 2001 - 2004 років". Зазначено, що зміни порядку обкладання ПДВ можуть здійснюватись лише внесенням змін до Закону про ПДВ.

Про звільнення від сплати ввізного мита, обкладання ПДВ комплектуючих виробів та запасних частин до сільськогосподарської техніки, передбачені Законом №2238- III, буде повідомлено додатково, після прийняття ВР України та КМУ актів законодавства, передбачених цим Законом.


ДЕРЖМИТСЛУЖБА, МІНФІН

 • Наказ від 01.02.2001 р. №45/59 "Про призупинення на час дії Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" дії п. 2.1.3 та п. 2.1.4 Інструкції про порядок здійснення розрахунків з Державним бюджетом України за митом, податком на додану вартість, акцизним збором та іншими платежами, доходами та зборами, затвердженої спільним наказом Держмитслужби та Мінфіну від 30.06.2000 р. №368/149 та зареєстрованої у Мін'юсті України 18.07.2000 р. за №429/4650"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 23.02.2001 р. за №167/5358)

Відповідно до зазначеної Інструкції Держмитслужба в централізованому порядку повинна була щоденно переказувати належні кошти на відповідні рахунки Держказначейства, а також щодекади звітувати перед Держказначейством про розрахунки з держбюджетом за митом, ПДВ, акцизним збором та іншими платежами.

Дія цих пунктів призупинена в частині платежів, що спрямовуються на формування дотацій вирівнювання обласним бюджетам і Севастопольському міському бюджету.


КОМІТЕТИ ВР
 • Лист від 22.12.2000 р. №06-10/738 "Щодо обкладання податком на додану вартість операцій з надання послуг нерезидентам"

Комітет ВР України повідомляє, що послуги, надані нерезиденту, обкладатимуться ПДВ за нульовою ставкою за таких умов:

- нерезидент перебуває за межами митної території України;

- не здійснює діяльності в Україні через постійне представництво;

- використовує і споживає надані йому послуги за межами митної території України.

Виходячи з такого трактування статей Закону "Про податок на додану вартість" операції з надання послуг щодо передання юридичних, економічних знань нерезидентам, які не здійснюють в Україні діяльності через постійне представництво, у вигляді консультаційних, аудиторських послуг, інформаційного забезпечення для нерезидентів підлягають обкладанню ПДВ за нульовою ставкою у разі їх використання і споживання за межами митної території України.

Друкується в цьому номері


МІНФІН
 • Наказ від 15.01.2001 р. №10 "Про звітні дані страховиків за 2000 рік"

Затверджені форми звітних даних, які надаються страховиками. Це Пояснювальна записка до звітних даних страховика за 2000 рік, річна форма "Баланс страховика (для публікації)", а також методичні вказівки щодо їх заповнення.


МІНЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ДПАУ, МІНФІН, МІНПРАЦІ
 • Наказ від 08.02.2001 р. №37/45/73/44 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 22.02.2001 р. за №160/5351)

Інструкція обов'язкова до виконання всіма суб'єктами господарської діяльності (включаючи підприємства з іноземними інвестиціями), які користуються надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, на території України.

Встановлено єдиний порядок обчислення і справляння плати за користування надрами та подання розрахунків до податкової служби.

Внесення такої плати не звільняє суб'єктів господарської діяльності від справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин, збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок держбюджету.

Внесення плати здійснюється за місцезнаходженням ділянки надр щокварталу до 20-го числа місяця, що настає за кварталом, у розмірі 25% від річної суми плати, а до 30 числа місяця, наступного за кварталом, - копію платіжного документа про його сплату.

Друкуватиметься у наступних числах


МІНТРАНС
 • Наказ від 05.02.2001 р. №66 "Про визнання такими, що втратили чинність, наказу від 19.07.93 р. №178 "Про затвердження Інструкції про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом, Умов і правил ліцензійної діяльності по здійсненню внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом та контроль за їх дотриманням" та затверджених ним нормативно-правових актів"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 20.02.2001 р. за №148/5339)

У зв'язку з приведенням нормативно-правових актів у відповідність до Закону "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", втратив чинність наказ Мінтрансу від 19.07.93 р. №178.


МІН'ЮСТ
 • Наказ від 22.01.2001 р. №3/5 "Про встановлення розміру оплати за внесення (та надання) інформації до (з) Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 22.01.2001 р. за №52/5243)

З першого лютого 2001 року встановлено нові розміри оплати за внесення та надання інформації Єдиного реєстру заповітів та спадкових справ.

Внесення запису про посвідчення або зміну заповіту - 25,5 грн, про видачу свідоцтва про право на спадщину - 51 грн, перевірка про наявність чи відсутність заповіту - 17 грн.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО
 • Лист від 31.01.2001 р. №3-312/581 "Щодо Інструкції про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів"

Держпідприємництво повідомляє, що згідно з Законом України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91 р. №875-XIII підприємства (незалежно від форм власності і господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж встановлено нормативом, зобов'язані щорічно відраховувати у відділення Фонду України соціального захисту інвалідів цільові кошти на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової і фахової реабілітації.

Здійснювати відрахування підприємства повинні самостійно один раз на рік не пізніше 15 січня року, що настає за звітним, а також у цей термін вони повинні подати звіт про зайнятість інвалідів відповідно до форми №10-І, затвердженої наказом Держкомстату від 26.10.98 р. №360.

Друкується в цьому номері


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО, ДЕРЖКОМЗЕМ
 • Наказ від 13.02.2001 р. №28/18 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності щодо проведення землевпорядних та землеоціночних робіт"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 27.02.2001 р. за №174/5365)

Ліцензіаром діяльності з проведення землевпорядних та землеоціночних робіт є Держкомітет із земельних ресурсів. Ліцензуванню підлягають землевпорядні роботи, грошова, експертна та економічна оцінка земель, бонітування грунтів.

Необхідною умовою отримання ліцензії є наявність у штаті ліцензіата особи з вищою освітою землевпорядного профілю зі стажем роботи за спеціальністю не менше 3 років, а для виконання експертної оцінки землі - не менше 2 спеціалістів , які мають сертифікат встановленого зразка на право виконання зазначених робіт.


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО, ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
 • Наказ від 13.02.2001 р. №34/57 "Про внесення змін та доповнень до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 22.02.2001 р. за №158/5349)

Відтепер для пунктів приймання металобрухту кольорових і чорних металів не застосовуватимуться мінімально обов'язкові розміри площі (було 500 кв.м - для кольорових металів та 1000 кв.м - для чорних металів).

Приймальний пункт повинен мати відповідну ділянку з твердим покриттям, яка необхідна для приймання та зберігання металобрухту.

На території спеціалізованого підприємства та кожного приймального пункту може бути тільки один (раніше - не менше двох) з видів брухтопереробного обладнання (обладнання для газополуменевого різання, прес, ножиці, дробарки, прес-ножиці тощо).

Друкується в цьому номері


ДЕРЖПІДПРИЄМНИЦТВО, МІНЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
 • Наказ від 13.02.2001 р. №31/51 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з пошуку (розвідки) корисних копалин"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 01.03.2001 р. за №185/5376)

Визначено умови провадження господарської діяльності з пошуку корисних копалин у межах території України, її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони.

Суб'єкт господарювання, що проводить таку діяльність, повинен мати фахівців, які мають відповідну геологічну або гірничотехнічну освіту, відповідні матеріальні та технологічні засоби. Наведено види господарської діяльності з пошуку корисних копалин.


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ
 • Наказ від 08.02.2001 р. №53 "Про затвердження Порядку проведення перереєстрації ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом та Порядку атестації спеціалізованого підприємства"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 22.02.2001 р. за №161/5352)

Встановлено організації, які здійснюватимуть перевірку спецпідприємств на відповідність їх статусу спеціалізованого металургійного переробного підприємства з переробки металобрухту.

Перереєстрація ліцензії здійснюється тільки на підставі акта обстеження підприємства та кожного приймального пункту місцевими держадміністраціями.

Рішення про перереєстрацію ліцензії або відмову приймає Держпромполітики, а термін дії перереєстрованої ліцензії не може перевищувати строку дії ліцензії, що перереєстровується.

Друкуватиметься у наступних числах


ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ
 • Роз'яснення від 15.02.2001 р. №10-171 "Щодо встановлення меншої норми тривалості робочого часу, скороченої тривалості робочого часу, запровадження роботи на умовах неповного робочого часу та правомірності надання відпусток без збереження заробітної плати або з частковим її збереженням у разі простою з незалежних від працівників причин"

Державний комітет вказує на відмінність між меншою нормою робочого часу, скороченою тривалістю робочого часу та роботою на умовах неповного робочого часу.

Нормальна і скорочена тривалість робочого часу встановлюються нормативними актами, а робота на умовах неповного робочого часу встановлюється за погодженням між працівником і власником.

Держкомітет вказує на те, що після 18 листопада 2000 року (набрання чинності Законом від 02.11.2000 р. "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки") надання відпусток без збереження зарплати або з частковим її збереженням у разі простою підприємства з незалежних від працівників причин на підставі КЗпП чи колективного договору неможливе.


ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
 • Наказ від 08.02.2001 р. №30 "Про затвердження індексів до балансової вартості об'єктів житлового фонду за станом на 1 січня 2001 року"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 23.02.2001 р. за №166/5357)

На виконання Постанови КМУ від 31.07.1996 р. №1024 "Про порядок індексації вартості об'єктів житлового фонду" Держбуд затвердив індекси до балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 01.01.2001 р.

Залежно від введення об'єкта в експлуатацію індекси становитимуть для об'єктів, введених в експлуатацію до 1999 р. та об'єктів, що введені в експлуатацію у 1999 р., - 1,31; у I квар- талі 2000 р. - 1,24; у II кварталі - 1,20; у III кварталі - 1,03; у IV кварталі 2000 р. - 1.


ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА
 • Наказ від 06.02.2001 р. №163 "Про погодження органами приватизації умов договорів застави майна"

(Зареєстровано у Мін'юсті України 26.02.2001 р. за №171/5362)

Цей порядок поширюється на державні підприємства, щодо яких прийнято рішення про приватизацію майна, ВАТ, створені у процесі корпоратизації, господарські товариства, засновником яких є держава.

Рішення щодо погодження умов договору застави майна підприємства приймає Фонд держмайна, якщо за державою закріплено 25% або 50% статутного фонду плюс одна акція. Щодо підприємств, в яких за державою закріплено 50% плюс одна акція, передання в заставу майна, балансова вартість якого перевищує 10% підсумку балансу, здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів.


ФОНД УКРАЇНИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ
 • Лист від 03.02.2001 р. №06ю-34/124-20/2 "Про своєчасне і повне надходження грошових коштів від підприємств (об'єднань), установ і організацій, що не забезпечують встановлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів"

Фонд соціального захисту повідомляє: у зв'язку з тим, що призупинена дія наказу Мінпраці, Мінфіну і ДПА від 02.08.99 р. №130/171/398 "Про затвердження Інструкції про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів" підприємствам тимчасово неможливо робити відрахування у даний Фонд.

Але, незважаючи на призупинення дії наказу постановою КМУ від 18.07.91 р. №92, Фонду надані повноваження на здійснення контролю за своєчасним і повним надходженням коштів від підприємств, що не забезпечують установлених нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.

Друкується в цьому номері


ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ
 • Лист від 09.02.2001 р. №01-03/47 "Про переважне право акціонерів"

Щодо переважного права на придбання акцій додаткового випуску та можливості передачі цього права іншим особам.

Вказано на те, що всі акціонери АТ мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково.

Кількість таких акцій, на які акціонер має переважне право, визначається пропорційно його частці у статутному фонді товариства.


2. Нормативно-правові акти, надруковані у "Документах для роботи" "ДК" і офіційно оприлюднені в газеті "Урядовий кур'єр" у період з 28 лютого по 6 березня 2001 р.

 • Закон від 18.01.2001 р. №2235-III "Про громадянство України"

"УК" від 01.03.2001 р. №39 (1966), моніторинг "Документів для роботи" №10/2001 р.

 • Закон від 18.01.2001 р. №2240-III "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"

"УК" від 28.02.2001 р. №38 (1965), "Документи для роботи" №11/2001 р.

 • Постанова КМ від 14.02.2001 р. №145 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 1998 р. №1597"

"УК" від 03.03.2001 р. №41 (1968), моніторинг "Документів для роботи" №8-9/2001 р.

 • Постанова КМ від 21.02.2001 р. №159 "Про затвердження Порядку проведення компенсації громадянам втрати частини грошових доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати"

"УК" від 06.03.2001 р. №42 (1969), моніторинг "Документів для роботи" №10/2001 р., друкуватиметься у наступному числі.

Підготував Володимир ЛАВРЄНОВ
© 2001
"Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua