Нове число  Дебет-Кредит
Український бухгалтерський тижневик
#11 '2001: Документи для роботи - Нові документи

10. Щодо Інструкції про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів

Лист Держпідприємництва України від 31.01.2001 р. №3-312/581


СУТТЄВО

Держпідприємництво повідомляє про узгодження нової Інструкції про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів.

Відповідно до неї відрахування коштів підприємством у разі нестворення ним робочих місць для інвалідів здійснюються підприємствами самостійно один раз на рік не пізніше 15 січня року (раніше - 15 березня), наступного за звітним, а також (у цей термін подається) звіт про зайнятість інвалідів відповідно до форми №10-І, затвердженої наказом Держкомстату України від 26.10.98 р. №360.


Державний комітет України з питань регуляторної політики і підприємництва розглянув лист щодо Інструкції про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів і інформує із заданих питань.

1. Відповідно до вимог Указу Президента України від 03.02.98 р. №79/98 "Про усунення обмежень, які стримують розвиток підприємницької діяльності" Держпідприємництво своїм рішенням від 30.06.2000 р. №17-75/6 висловило ряд пропозицій до вказаної Інструкції, зокрема щодо порядку визначення нормативів робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, механізму відрахування грошових коштів підприємством у разі їх нестворення, а також контролю за надходженням цих грошових коштів у Фонд України соціального захисту інвалідів.

Згідно із ст. 4 вищезазначеного Указу, Держпідприємництвом була припинена дія Інструкції, про що повідомлено в газеті "Урядовий кур'єр" від 04.10.2000 р. №181.

Міністерство праці і соціальної політики України розробило і надіслало на узгодження Держпідприємництва проект наказу "Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок надходження, обліку і витрачання коштів Фонду України соціального захисту інвалідів", в якому враховані всі вказані в рішенні Держпідприємництва зауваження.

2. Згідно зі ст. 18, 19, 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91 р. №875-XIII, місцеві ради народних депутатів спільно з підприємствами (об'єднаннями), установами і організаціями, громадськими організаціями інвалідів за участю відділень Фонду України соціального захисту інвалідів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі на основі пропозицій органів Міністерства соціального захисту населення України щороку визначають нормативи робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів.*

Підприємства (об'єднання), установи й організації (незалежно від форм власності і господарювання), на яких працює інвалідів менше, ніж встановлено нормативом, зобов'язані щороку відраховувати у відділення Фонду України соціального захисту інвалідів цільові грошові кошти на створення робочих місць, призначених для працевлаштування інвалідів, і на здійснення заходів щодо їх соціально-трудової і професійної реабілітації.

3. Відрахування здійснюються підприємствами самостійно один раз на рік не пізніше 15 січня року, наступного за звітним, а також (в цей термін подається) звіт про зайнятість інвалідів відповідно до форми №10-І, затвердженої наказом Держкомстату України від 26.10.98 р. №360.

4. Контроль за своєчасним і повним надходженням грошових коштів від підприємств згідно з проектом наказу повинні здійснювати органи Державної податкової служби України відповідно до чинного законодавства.

Заступник голови Г. БІЛОУС

Примітки:

* Лист Фонду України соціального захисту інвалідів від 26.01.2001 р. №06ю-29/104-7/2 "Щодо нормативів та платежів до Фонду соціального захисту інвалідів" див. у "ДК" №7/2001

 
© 2001 "Дебет-Кредит"
Редакція: debet-kredit@gc.kiev.ua Webmaster: web_dk@gc.com.ua